אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: התובע לא הוכיח אחריות לפגיעתו באימון קרב מגע
04/10/15
השופט: עבאס עאסי: הוכח שצדדי ג' הם מומחים מקצועיים, מוסמכים ומנוסים ביותר; לא הוכחה כל רשלנות מצד הנתבעת בבחירתם כמפעילי החוג; לא הועלתה כל טענת רשלנות כנגד הנתבעת בכל הנוגע לתנאי השטח

פסיקה: העליון קבע כי בתביעה בגין זיהום נחל הקישון לא הוכח קשר סיבתי
29/09/15
פרופ' הוד אוחז בתזה לפיה די במולקולה אחת של חומר אחד כדי לגרום למחלת הסרטן, ללא קשר לגורמי סיכון מובהקים אחרים. מבחינתו ניתן לקבוע כי קיים קשר סיבתי לגורם מסרטן בנוגע לכל אלה: אדם שטבל בקישון פעם אחת, או תייר שהגיע מחו"ל ושתה לגימה ממי ברז של מקורות

פסיקה: העובד לא הוכיח רשלנות מצד המעביד
08/09/15
נטל ההוכחה מוטל על התובע עפ"י הכלל הבסיסי בהלכה לפיו "המוציא על חברו עליו הראייה". כלומר התובע הוא שחייב להוכיח את העובדה השנויה במחלוקת, ואשר הוכחתה מהווה תנאי לזכייתו במשפט

פסיקה: לא בכל מקרה מתקיימת אחריות של שוכר נכס לנזקי מים שנגרמו לשכנו
30/08/15
השופט יואב פרידמן: לא ניתן לייחס לנתבעת חוסר זהירות או התרשלות בתחזוק מערכות הבניין, שכן לא רק שבהעדר סימנים חיצוניים לא היתה יכולה לדעת כי משהו לא תקין בצנרת שבקיר, אלא שהדבר גם כלל לא היה באחריותה ובמסגרת חובותיה כשוכרת

פסיקה: חברת הביטוח אינה אמורה לפצות אדם שמעד והחליק בבריכה
25/08/15
השופטת נבילה דלה מוסא: החלקה כשלעצמה אינה מלמדת בהכרח על כך שהיא אירעה עקב התרשלות הנתבעת. על התובע להוכיח קיומו של מפגע שגרם להתרחשות התאונה והנזקים שבעטיה

פסיקה: מהו הגבול שבין רשלנות לבין מעילה באמון?
17/08/15
המשיב פעל במודעות ובעצימת עיניים למצב ניגוד העניינים שבו השים עצמו, תוך שהוא חפץ למצער בתוצאה של דחיית תביעת המשיבה בבית המשפט המחוזי, וכאשר יש לו אינטרס אישי בהליכים שבהם פעל בניגוד עניינים היינו מעילה באמון