אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פסיקה: הבג"ץ דחה את עתירתו של שלמה אייזיק בנושא ביטוח בריאות אחיד
29/11/16
השופט נ' סולברג: מוכן אני להניח כי תקנה 2 אכן פוגעת פגיעה מסויימת באוטונומיה הנתונה לציבור המבוטחים, כמו גם בשוויון בין אלו אשר רכשו ביטוח בריאות פרטי לפני הרפורמה, לבין אלו שלא עשו כן. מכל מקום, בנסיבות העניין, פגיעה זו עומדת בתנאיה של פסקת ההגבלה, ולפיכך אינה מצדיקה את התערבותנו

פסיקה: על חברת הביטוח לוודא שמכתבי ההתראה התקבלו על ידי המבוטחת
28/02/16
השופטת אילת דגן: חובתה של הנתבעת היא לפעול בהתאם לחוק ולוודא שמכתבי ההתראה התקבלו על ידי התובעת, דבר שלא נעשה בענייננו

פסיקה: המבוטח הפר את חובת הגילוי לגבי מצבו הבריאותי
12/11/15
השופט עידו כפכפי: התובע הסתיר את הטיפולים והבדיקות שעבר בבלוטת התריס בידיעה כי חשיפתם תגרור העדר כיסוי ביטוחי לבעיה רפואית זו. על כן, דין תביעתו להידחות