אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
רעות ויסברג, דוברת איגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים
רעות שימשה דוברת לשכת עורכי הדין בישראל, וכן עבדה במשרד "אמיר דן-עינת אורן", בו שימשה יועצת התקשורת של גופים גדולים דוגמת סיטיפס הרכבת הקלה בירושלים וועד ראשי האוניברסיטאות