אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אודות אגוד חברות הביטוח בישראל
(ע"ר)
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי

אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים עברו למשכנם החדש
28/11/16
המעבר למשרדים החדשים חותם תקופה של 35 שנים אשר במהלכן שכנו משרדי אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים בבית הביטוח שבשדרות רוטשילד בתל אביב