אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח פועל למען הקהילה בתמיכה בפעילות יחידת אתג"ר של משטרת ישראל ובקרן מחקרים לענייני ביטוח.