אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח חבות המוצר – האמנם?
הביטוח במהותו הינו מנגנון אשר אמור להגן על המבוטחים בפני קטסטרופה לפיה יינזקו צדדים שלישיים מהמוצר הפגום, ואינו אמור לכסות את הסיכון העסקי הכלכלי של המבוטח עצמו בשיווק מוצרים פגומים ושאינם תקינים

דוח פניות הציבור של הפיקוח על הביטוח לשנת 2015: רק כ 1% מהתלונות נגד חברות הביטוח נמצאו מוצדקות
08/08/16
לפי הפרסום בדוח הפיקוח לשנת 2015, נסגרו בשנה זו 6,891 תלונות בתחום הביטוח במחלקת פניות הציבור של הפיקוח על הביטוח (לעומת 6,465 בשנת 2014) מתוכן נמצאו רק 78 תלונות מוצדקות (לעומת 111 תלונות מצדקות בשנת 2014), הווה אומר, 1.13% מכלל התלונות (לעומת 1.7% בשנת 2014)

עו"ד ירון אליאס: חובת הנמקה של דחיית התביעה
13/07/16
פרסום מתוך המהדורה השלישית של הספר "דיני ביטוח" מאת עו"ד י. אליאס, ובו הסבר מקיף לחובת ההנמקה של המבטח בדחיית תביעה, מקורותיה, תחולתה, הסייגים לקיומה של החובה, והתוצאות של אי קיומה של חובה זו.

הפיקוח על הביטוח שוב מזהיר מפני התקשרות בביטוח עם מבטחים זרים שאינם מורשים לפעול בישראל
21/06/16
המפקחת על הביטוח מזהירה את ציבור המבוטחים שלא לרכוש פוליסות ביטוח מחברת "NTERISK LIMITED" או מחברת "Sky Group". בפעם הקודמת, פורסמה אזהרה שלא להתקשר עם חברות אינגוסטרך ואוברסיז אינשורנס קונסלטנטס שפעלו בארץ ללא רישיון והותירו מבוטחים ללא כיסוי וסוכנים שחויבו לשלם תביעות מכיסם

מספר עובדות על בטיחות בבניינים רבי-קומות
19/06/16
בעקבות השריפה שפרצה ביום 13/6/2016 בבניין מגורים ברחוב ביאליק 164 ברמת גן, כאשר האש התפשטה לעשר מתוך 15 הקומות של הבניין. מומחה הבטיחות אבי שלו מתייחס לנקודות חשובות בבטיחות בבניינים רבי קומות.

ניתוח המחירים הנמוכים בכיסוי קטסטרופה
15/06/16
התמחור בעסקים בהם מרכיב הקטסטרופה נמוך, אך מרכיב האש גבוה אינו מושפע מטרנד התעריפים הנמוכים הנהוגים בסיכוני קטסטרופה, ובמקרים ספציפיים יכול אף לעלות, הכל בכפוף לתוצאות העסקיות של כל מבוטח ומבוטח

בטיחות אש לקראת ל"ג בעומר: יש דבר כזה, כדור נגד שריפות
25/05/16
עד כמה שהדבר נשמע מפתיע, מדובר בטכנולוגיה שאינה חדישה. כבר בשנת 1800, נעשה שימוש ב"רימוני אש" שהיו עשויים מזכוכית ומלאים במים שנמהלו בהם חומרים מדכאי בעירה לצורך כיבוי שריפות

האם למפקח על הביטוח יש אחריות בנזיקין?
19/05/16
בית המשפט העליון אמר: "קשה, אם כי אין זה בלתי אפשרי". אמירה הפותחת צוהר לדיון בנושא אחריותו בנזיקין של המפקח על הביטוח ובהשלכה מהאמור גם על אחריותה בנזיקין של כל רשות שלטונית שהיא במדינת ישראל

פתרון חלומות פרעה על שבע השנים הרעות ומפגש יעקב עם עשו: מקרים של "ניהול סיכונים" בספר בראשית
21/04/16
בניגוד למה שמקובל לחשוב, האסטרטגיה של "ניהול סיכונים" עליה מבוסס הביטוח לא נולדה בלונדון של המאה השבע עשרה. ד"ר דליה כהן קנוהל, מביאה שלוש דוגמאות מספר בראשית

דירקטורים חשופים ברשת. האם הדירקטוריון אחראי היום גם במקרה של מתקפת סייבר על הארגון?
04/04/16
הכיסויים הביטוחים הסטנדרטיים אינם נותנים מענה לסיכון הסייבר שאינו נמצא ברשימת הסיכונים של פוליסות הרכוש ואינו וגם אינו נמצא בהגדרת מקרה הביטוח של ביטוחי החבויות