אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תכאפול פתרון איסלמי לסוגית הביטוח
21/08/12
חברות ביטוח מבוססות עקרון תכאפול הן חלופה לחברות מסחריות, ומאפשרות להימנע מריבית, הימורים וחוסר ודאות

מנכ"ל סוויס רי ישראל על כלכלת ישראל
15/01/12
דבריו של מר יוסי סירוטה, מנכ"ל הסניף הישראלי של סוויס רי באירוע השנתי של החברה שנערך ביום 11/1/12

חנוכה- התביעות הנובעות מנזקי שריפה ואש
25/07/11
גורמים שכיחים לפרוץ שריפה הם, נרות, מכשירי חשמל, משחקי ילדים, מתקני הסקה וחימום, רשלנות, חוסר זהירות והצתות בזדון

דבריו של פרופ' כהנא בוועידת עדיף ה 11
29/11/11
דבריו של פרופ' יהודה כהנא בפתיחת וועידת עדיף ה 11 במסגרתה הוענק לו פרס על מפעל חיים בתחומי הביטוח

סקירת ביטוח מבנה מגורים ותכולתו
05/10/11
המודעות לביטוח עולה כאשר בעלי רכוש נחשפים לאירועים של פריצה ושוד, רעידת אדמה או שריפה וכו'

חיתום סיכון רעידת אדמה יש דבר כזה?
13/04/11
אולי התשובה לשאלה טמונה באופי האדם. יש לנו נטיה ברורה לדאוג לבעיות הקטנות (יחסית) והשכיחות

תקרת השיפוי בביטוח אובדן כושר עבודה
23/01/11
חוזר המפקח מגביל את התגמולים לכדי שלושה רבעים משכרו הממוצע של המבוטח בשנה שקדמה לאירוע

עו"ד ירון אליאס: אשם תורם בחוזה ביטוח
26/01/09
פרסום מתוך המהדורה החדשה של הספר "דיני ביטוח" מאת עו"ד י. אליאס, ובו ביקורת לחו"ד היועץ המשפטי לממשלה בנושא אשם תורם בחוזה ביטוח

הפיקוח אינו חושש ליציבות המבטחים
21/01/11
מהפיקוח נמסר ל"דה מרקר", כי אין חושש ליציבות המבטחים בישראל במקרה של רעידת אדמה

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
01/12/08
הפוליסות לביטוח אחריות מנהלים ונושאי משרה בחברה מקנות את הכיסוי האפשרי לפי החוק ובמגבלות הכיסוי וחריגיו ובכל מקרה נדרשת זהירות