אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
צלם תערוכת "ביטוח בתמונות" 1994 - צביקה זליקוביץ