אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
לענף הביטוח היסטוריה רבת שנים
18/04/06
לענף הביטוח היסטוריה רבת שנים. בביטוח עסקו גדולים וטובים כמו מאיר דיזנגוף וזאב ז'בוטינסקי. מלשון הפוליסות הישנות ניתן ללמוד, כי לא כל המבטחים נקראו חברות ביטוח בתחילת דרכם.

ההיסטוריה של ביטוח חיים
18/04/06
ביטוח החיים הנתפש כמוצר המתאים לחיים בעידן הטכנולוגי, תחילתו עוד במאה השלישית שלפני הספירה. מדובר בחברות לעזרה הדדית (מועדוני קבורה) שנהגו להושיט עזרה בתשלום הוצאות קבורה לשאירי חברים שנפטרו.

ביטוח בתמונות 1994
29/05/06

350 שנה לשריפה הגדולה של לונדון
01/08/16
לשריפה הגדולה של לונדון היו שתי תוצאות חיוביות: סיומה של המגפה השחורה בלונדון, אשר הביאה למותם של כ 70 אלף תושבים לפני פרוץ השריפה וייסודם של משרדי ביטוח האש שהיוו את מבטחי הרכוש הראשונים שגם הפעילו קבוצות כיבוי אש

פרופ' כהנא חתן הפרס הגבוה של הביטוח
06/07/11
כהנא, קיבל את הפרס בשל תרומתו לפיתוח התיאוריה, הפרקטיקה והחינוך בביטוח וניהול סיכונים בעולם

עוזי ז"ק: סימני אש- היבטים כלכליים
26/12/09
קיום תעשיית ביטוח הינו אינדיקטור חשוב, בהערכת עוצמת הכלכלה באותה הסביבה. העובדה, שאנשים מבטחים רכוש