אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
מפת האתר
ענפי ביטוח
ביטוח חיים
ביטוח כללי
על ביטוח כללי
ביטוח רכב
ביטוח רכב חובה
ביטוח רכב חובה חדשות
ביטוח רכב חובה: מאפיינים
חדשות
ביטוח רכב חובה: פסיקה
סקירות עו"ד מיכאל צלטנר
ביטוח רכב רכוש
ביטוח רכב רכוש: מאפיינים
ביטוח רכב רכוש: כתבות וראיונות
ביטוח רכב רכוש: פסיקה
ביטוח רכב רכוש: גניבות רכב
ביטוח דירה
ביטוח ימי

חברות ביטוח
איילון
ביטוח חקלאי
ביטוח ישיר
הכשרה חברה לביטוח
הפניקס
הראל
כלל
מנורה מבטחים
שומרה
שלמה חברה לביטוח

למען הקהילה
פעילות יחידת אתג"ר
פעילות אתג"ר
קרן מחקרים

מילון

English

אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר)
אודות אגוד חברות הביטוח
המבטחים החברים באגוד
מוסדות האגוד
יו"ר האגוד
מנכ"ל האגוד
ידיעות
סמנכ"ל רגולציה ותקשורת
ראש תחום ביטוח אלמנטארי
חשב האגוד
היועץ המשפטי
דוברת האיגוד

התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ
התאחדות חברות לביטוח חיים
המבטחים החברים בהתאחדות
מוסדות ההתאחדות
יו"ר ההתאחדות
מנכ"ל ההתאחדות
סמנכ"ל רגולציה ותקשורת
ראש תחום ביטוח חיים
חשב ההתאחדות
היועץ המשפטי
איתור פוליסות ביטוח חיים
דוברת ההתאחדות

קרן המחקרים
אודות קרן המחקרים
הנחיות להגשת הצעות מחקר
מרכזת הקרן
מחקרים לפי נושאים עד 2014
נהיגה ונהגים
אמצעי אכיפה
קבוצות סיכון (ילדים מיעוטים)
תשתיות פיזיות
רפואה
משפט
ת"ד ובטיחות בדרכים
מחקרים בנושאים אחרים
שאילתות ומיוניים
כל המחקרים

אגוד חברות הביטוח

התאחדות חברות לביטוח חיים

קרן המחקרים

ההיסטוריה של הביטוח
ביטוח בתמונות 1994
סימני אש בישראל
אסון הכרמל
לזכרם

הונאות ביטוח
הונאות ביטוח בעולם
הונאות ביטוח בישראל: פסיקה
הונאות ביטוח חובה בישראל

מאמרים, ידיעות וראיונות
חיסכון ארוך טווח
ראיונות

מרכז סליקה

ארועים
חילופי מנכ"ל אגוד והתאחדות

היועץ המשפטי
היועץ המשפטי יוסי הלוי
סקירת פסיקה
חדשות חקיקה ופסיקה
חדשות משפט אגוד והתאחדות

מונחי ביטוח האקדמיה ללשון

ביטוח וסיכוני סביבה

ביטוח בעולם
מחקרים
מאמרים

פסיקה
ביטוח חיים גמל פנסיה ובריאות
בריאות
תאונות אישיות
ביטוח רכב חובה
ביטוח רכב רכוש
ביטוח רכוש
הונאות ביטוח
פרמיות שיווק וסוכנים
תחלוף וביטח כפל
ביטוח אחריות חוקית
התיישנות
נושאים נוספים

ביטוח רכב
סיכוני ביטוח רכב
גניבות רכב
מצגות אתג"ר
סקירות עו"ד מורד

קישורים
פיקוח וממשל
מבטחים וסוכנים
ביטוח וסיכוני רכב
ידע ומידע
בטיחות

עמוד הבית

תנאי השימוש באתר