חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חיוב סוכן שרימה בתשלום למבוטח

פס"ד: "מסוכן יהיה להטיל על חברת הביטוח אחריות רחבה ובלתי מותנית לכל מעשה ומחדל של סוכן הביטוח, מעבר למוגדר במפורש בחוק חוזה הביטוח."

 

א  024342/01

טולדנו דוד וכהן סלביה נגד הכשרת הישוב ואח'

בית משפט: השלום חיפה

 

פסק הדין ניתן ביום: 29/04/2007

על ידי: כב' השופט ש. לבנוני         

עניינו של פסק הדין: האם חברת הביטוח אחראית למעשיו של הסוכן שנטען, כי רימה את המבוטחים?

בית המשפט דחה את טענת המבוטחים, כי חברת הביטוח אחראית למעשיו של הסוכן:  

"אכן, בסוגיות מסויימות מורה אותנו חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, כי לעניינן בלבד קיימת "שליחות סטאטוטורית"  ביחסים בין סוכן הביטוח לבין חברת הביטוח (וראו סעיפים 33 - 35 לחוק הנ"ל). הסוגיות שנדונו בפניי אינן כלולות בתחומים האמורים. ככל שבדוחק אמור הייתי להידרש לטענת התובעים אודות מצג של פרייברג לעניין זכאות לרכב חילופי, מקובלת עליי גרסתו של פרייברג בעניין זה על פיה לא זו בלבד שהוא לא הפנה אותם לשכור רכב חילופי, אלא אף הבהיר להם כי הם יהיו זכאים לרכב חילופי, רק ככל שהדבר יעלה בקנה אחד עם הוראות הפוליסה. בנושא דומה הופניתי לפסק דינו של כב' השופט שפירא ב-ת.א. (טב') 3672/99 מרים מטע ואח' נגד עילית חברה לביטוח בע"מ (פ"מ, כרך תשנ"ט, כרך שלישי, 913). בפרשה שם הייתה הוכחה ברורה בכתב של סוכן הביטוח על גבי הפוליסה שם לגבי כיסוי נזק לשמשות. לנוכח תשתית זו ראה בית המשפט לחייב את המבטחת שם. ברי שבפרשה שבפניי אין תחילת תשתית שיכולה לאפשר לי לשקול ללכת באותה דרך. 

אכן, מקובלת עליי השקפתו של פרופ' י. צ. שטרן, במאמרו "על מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח: יחסי סוכן ומבטח" (מחקרי משפט י', תשנ"ג, 93), שנלמד ממנה כי אין ליישם את דיני השליחות הנחזית על מערכת היחסים בין סוכן הביטוח לחברת הביטוח וכי מסוכן יהיה להטיל על חברת הביטוח אחריות רחבה ובלתי מותנית לכל מעשה ומחדל של סוכן הביטוח, מעבר למוגדר במפורש בחוק חוזה הביטוח. "

בית המשפט חייב את סוכן הביטוח לשלם למבוטחים את מלוא הסכום שנתבע  (46,787 ₪) בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה,  אגרת התביעה ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

 

עבור לתוכן העמוד