חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נהג צעיר ללא הסכמה וגניבת רכב

ביה"מ חייב המבטח בתשלום היות והמבוטח לא ידע ולא הסכים לנהיגת נהג צעיר וקבע, כי המקרה אינו מהווה גניבת רכב.

תק 003113/07

פופ יצחק נגד ישיר – איי.די.איי. חב' לביטוח בע"מ

בית משפט לתביעות קטנות נתניה

פסק הדין ניתן: ביום 17/04/2008 על ידי כב' השופט טרסי חגי

עניינו של פסק הדין:

האם ביטוח המקיף לרכב מכסה אובדן מוחלט אשר נגרם לרכב בעת נהיגתו של נהג צעיר אשר אינו רשאי לנהוג ברכב כאשר המבוטח מסר את הרכב לאדם אחר לשם תיקון וזה מסר אותו לאדם אחר אשר היה מעורב עם הרכב בתאונת דרכים שבה נהרג.

בית המשפט בחן את השאלות הבאות:

  1. האם העברת הרכב על ידי הנוהג ברשות לאדם אחר אשר העבירו לחזקת אדם אחר מגיעה לכדי גניבת רכב?

  2. האם העברת הרכב לנהג צעיר מבלי ידיעתו ואישורו של המבוטח מהווה הפרה של תנאי הפוליסה השוללת את זכאותו לתגמולי ביטוח?.

המבוטח טען, כי בפרשנות המונח "גניבה" בפוליסות ביטוח רכב יש להסיק כי כל מקרה בו נעשה שימוש ברכב ע"י נהג, שנהיגתו לא אושרה ע"י המבוטח, דינו כדין גניבה.

בית המשפט חייב את חברת הביטוח בתשלום תגמולי הביטוח בשל העובדה שהמבוטח לא ידע ולא הסכים לנהיגתו של נהג צעיר וקבע, כי אין לראות במקרה הנדון גניבת הרכב. 

מסתבר, כי בפסיקת בתי המשפט נתגלתה מחלוקת לגבי משמעותו של המונח "גניבה". היו שופטים שסברו כי נכון לאמץ את ההגדרה המפורטת בחוק העונשין ולעומתם היו שופטים אחרים בדעה כי המונח האזרחי רחב יותר וכולל גם מצבים בהם לא התקיימו כל יסודות עבירת הגניבה, כמו המקרים בהם לא הייתה כוונה מצד הנהג, שנטל את הרכב ללא רשות, לשלול את הרכב מבעליו שלילת קבע.

פסיקה שאוזכרה: ע"א (חי') 186/94 "סהר" חברה לביטוח בע"מ נ' וינרסקי , ע"א (ת"א) 662/97 עילית נ' ברוך, ת"א (י-ם) 13210/04 פוגל נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ). הוחלט, כי המקרה הנדון אינו מהווה גניבת הרכב לפי משמעותה בפוליסה

לעניין תוקף ההגבלה לגיל הנהג כאשר המבוטח לא ידע ולא הסכים לנהיגת נהג צעיר, הובא תקדים ע"א (נצרת) 1178/04 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' אברמוב. שם הבהיר בית המשפט, כי התנאי להגבלת גיל הנהג ישלול את זכותו של מבוטח לתגמולי ביטוח אם הוא מסר מרצונו את הרכב לידי נהג צעיר אשר אינו מורשה לנהוג ברכב.

במקרה הנדון, המבוטח לא ידע המבוטח ולא הסכים, לנהיגתו של נהג צעיר ועל כן הסעיף אינו חל.

 ציטוט מע"א (ת"א) 1314/96 בן שיטרית נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ:

"אנו חייבים על כן לבדוק מה התוצאה המשפטית, מבחינת הפוליסה, כאשר מכונית נלקחת ללא רשותו, הן כתוצאה מגניבה או בנסיבות אחרות... מקרה הביטוח מתייחס לכל מקרה של שימוש ברכב המבוטח, ולעניין זה אין נפקא מינה אם מי שנטל את הרכב ללא רשות ו/או בגניבה הוא בעל רשיון או איננו בעל רשיון. הסעיף הדן בבני האדם הרשאים לנהוג ברכב נועד להגביל את בעל הרכב, אולם מתוך הגדרת "מקרה-הבטוח"... אין מקום להסיק כי חב' הביטוח תהיה פטורה מאחריות למרות שאירע "מקרה בטוח" כאשר ממרים את פיו של בעל הרכב או נוטלים את רכבו ללא רשות"

פסיקה נוספת שאוזכרה: זה רע"א 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ,ת"א 8935/99 צרפתי נ' סהר חברה לביטוח בע"מ. 

בית המשפט התייחס לאפשרות לפיה היה על המבוטח לצפות את האפשרות שאדם נוסף ינהג ברכב ואפשר, כי המבוטח התרשל בכך שלא הזהיר את האדם שמסר לידיו את הרכב לבל ירשה נהיגתו של אדם צעיר (מתחת לגיל 24, במקרה הנדון), אולם אין ברשלנות זו משום הפרה של תנאי מתנאי הפוליסה המאפשרת לחברת הביטוח שלא לשלם את תגמולי הביטוח בשל התאונה.

 

 

עבור לתוכן העמוד