חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מכשירי רישום ברכב לבטיחות נהגים צעירים

פורסם ביום 1/5/2012

המחקר נועד לבחון כלים העשויים להביא לשיפור משמעותי בבטיחות נהגים צעירים במהלך שנת נהיגתם הראשונה
1/05/2012

בחינת התועלת של מכשירי רישום ברכב לבטיחותם של נהגים צעירים (מחקר השנה הראשונה)

בחסות קרן מחקרים שליד אגוד חברות הביטוח

ד"ר ציפי לוטן, עמותת אור ירוק

חוקרים נוספים: פרופ' תומר טולדו, הטכניון, גב' עינת גרימברג, עמותת אור ירוק, ד"ר חנין פרח, הטכניון, ד"ר אורן מוזיקנט, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' חיים עומר, אוניברסיטת תל-אביב, גב' יערה שמשוני, אוניברסיטת תל-אביב, פרופ' אורית טאובמן בו-ארי, אוניברסיטת בר-אילן.

אפריל 2012

 

ד"ר ציפי לוטן

המחקר בתמצית

המחקר נועד לבחון כלים אשר עשויים להביא לשיפור משמעותי בבטיחותם של נהגים צעירים במהלך שנת הנהיגה הראשונה שלהם. המחקר משתמש בטכנולוגיה מתקדמת חדשה, הידועה בשם "קופסה ירוקה", המתעדת אירועי נהיגה קיצוניים המבוססים על כוחות הפועלים על הרכב (כוחות G). הקופסה הירוקה משמשת לניטור הנהיגה ולמיתון דפוסי נהיגה של נהגים צעירים. 200 משפחות של נהגים צעירים (בנים בלבד) השתתפו במחקר.

המשתתפים הוקצו באופן אקראי לארבע קבוצות:

משוב משפחתי ללא הדרכה (FFNG) – קבוצה בה המשוב על הנהיגה של כל אחד מהנהגים היה חשוף לכל בני המשפחה;

משוב משפחתי עם הדרכה (FFPG) – קבוצה הדומה לקבוצה הקודמת מבחינת סוג המשוב, בתוספת של הדרכה אישית הניתנת להורים על האופן בו ניתן להשתמש בקופסה הירוקה ככלי להגברת הסמכות ההורית שלהם בקשר לנהיגה;

משוב אישי (IFNG) – כל נהג קיבל משוב על דפוסי הנהיגה שלו בלבד;

קבוצת ביקורת (CTRL) – בה אף אחד מהנהגים לא קיבל משוב.

הקופסה הירוקה הותקנה ברכב המשפחתי לתקופה של 12 חודשים, החל מהחודש הראשון או השני לנהיגה (בתקופת הליווי) ו- 9 חודשים לתוך הנהיגה העצמאית. נתוני הנהיגה של הנהגים הצעירים ושל הוריהם יחד עם שאלונים שמולאו על ידי המשתתפים נותחו על מנת לבחון השפעות של הקופסה הירוקה על ביצועי הנהיגה והבטיחות של הנהגים הצעירים.

הממצאים מצביעים על תועלות ברורות לכל הנהגים שקיבלו סוג כלשהו של משוב מהמערכת בהשוואה לקבוצת הביקורת אשר לא קיבלה כל משוב. יתרה מזו, נמצא כי בקבוצה בה ההורים קיבלו הדרכה אישית התקבלו ציוני הבטיחות הטובים ביותר.

ממצאים אחרים שנמצאו הם: עדות לכמות גדולה יחסית של נהיגה ("חשיפה") בקרב הנהגים הצעירים בשלב הנהיגה העצמאית בהשוואה לזמן הנהיגה בליווי, מתאם חזק בין ציוני הבטיחות של הנהגים הצעירים לאלה של הוריהם ומתאמים מובהקים בין מאפייני אישיות וקצב אירועי הבטיחות.

 

 

עבור לתוכן העמוד