חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

על ביטוח כללי

ענף הביטוח הכללי כולל:

 1. ביטוח מפני תאונות אישיות;

 2. ביטוח מפני מחלות ואשפוז;

 3. ביטוח מפני אחריות מעבידים;

 4. ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;

 5. ביטוח רכב מנועי - רכוש (עצמי וצד שלישי);

 6. ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק, לרבות ביטוח זכוכית;

 7. ביטוח מטענים בהובלה;

 8. ביטוח מפני אחריות כלפי צד שלישי, למעט ביטוח כאמור הכלול בענפים המנויים בפסקאות 3 עד 5;

 9. ביטוח מפני אבדן רכוש, למעט ביטוח כאמור הכלול בענפים המנויים בפסקאות 5 עד 7 ולרבות ביטוח זכוכית;

 10. ביטוח השקעות של רוכשי דירות, לפי דרישות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 ;

 11. ביטוח חקלאי, למעט ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;

 12. ביטוח הנדסי;

 13. ביטוח זכוכית בלבד;

 14. מתן ערבויות;

 15. ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות;

 16. ביטוח מפני אחריות למוצרים פגומים;

 17. ביטוח אשראי;

 18. ביטוח סיכוני סחר חוץ;

 19. ביטוח מפני סיכונים אחרים;

 20. ביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתא כענף בודד - (Monoline).


מקור: הודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985


עבור לתוכן העמוד