חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחקר ארגון "בטרם": בטיחות יילודים ברכב

פורסם ביום 15/10/2011

המחקר בתמיכת הקרן למחקרים ליד אגוד חברות הביטוח בא לבחון את נושא בטיחות יילודים בדרכים
15/10/2011

 

בטיחות יילודים ברכב

ידע והתנהגות של הורים בנושא חגירת יילודים במושבי בטיחות

מיפוי תוכניות הדרכה בבתי יולדות בנושא מושבי בטיחות

מאת ארגון "בטרם" לבטיחות ילדים

בתמיכת קרן המחקרים שעל יד איגוד חברות הביטוח

 

עורכי המחקר: שרון לוי, ישי המנחם ומיכל קליין

 

 

מחקר: בטיחות ילודים בדרכים

המחקר בתמצית

בישראל, רמת השימוש במושבי בטיחות הינה נמוכה יחסית למדינות אירופה וארה"ב, זאת למרות הידע הקיים בעולם לגבי יעילותם, על פי ממצאי סקר התצפיות הארצי שנערך על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשנת 2009, רק 44% בקרב התינוקות עד גיל שנה היו חגורים כהלכה במושבי בטיחות (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 2010).

מחקר זה בא לבחון את נושא בטיחות יילודים בדרכים. במסגרת המחקר נבחנו עמדות והתנהגות של יולדות בהקשר לשמירה על בטיחות היילודים ברכב. בנוסף, המחקר בחן את יעילות ההדרכה של יולדות בנושא בטיחות בדרכים בבתי החולים מיד לאחר הלידה.

המחקר מגלה כי שליש (34%) מן היילודים משתחררים מבית החולים כשהוריהם מסכנים אותם באי חגירה במושב בטיחות ברכב או חוגרים אותם בצורה המסכנת את חייהם.ב-17% מן המקרים, היילוד משתחרר מבית החולים ללא מושב בטיחות כלל. הדבר נובע משתי סיבות עיקריות: צוות בית החולים לא בודק בעת השחרור האם היולדת הביאה איתה מושב בטיחות; צוות בית החולים לא מצליח לשכנע או לאכוף את נשיאת היילוד במושב בטיחות.

עוד מעלה המחקר כי ישנה שונות גבוהה בבתי החולים באופן ההדרכה, ההסברה והאכיפה של שחרור היילוד בסל-קל. עובדה זו מובילה לשיעור גבוה של יולדות, בעיקר ממגזרים מוחלשים, אשר אינן מושיבות את היילוד במושב בטיחות. 60% מן ההורים מדווחים כי לא קיבלו הדרכה בנושאי בטיחות בבית החולים, ורובם הגדול מציין כי חשוב להם לקבל הדרכה כזו. 78% מן ההורים מציינים כי ישנה חשיבות שגורם מקצועי ידריך אותם אודות מושבי בטיחות. שיעור גבוה של יולדות במגזר הערבי מדווחות כי ההדרכות שקיבלו בנושא חגירה נכונה ועיגון סל-קל ברכב חידשו להן דברים שלא ידעו לפני כן.

  

עבור לתוכן העמוד