חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מודלים סטטיסטיים לניתוח מגמות ת.ד.

פורסם ביום 30/8/2011

האם מגמת הבטיחות עבור הרוגים/נפגעים השתנתה באופן מובהק לעומת המגמה בתקופה הקודמת?
30/08/2011
 

מחקר בנושא התאמת מודלים סטטיסטיים לניתוח מגמות תאונות הדרכים בישראל

המחקר נערך בחסות קרן המחקרים בענייני ביטוח ליד אגוד חברות הביטוח בישראל

מאת: פרופ' אילה כהן וד"ר אטי דובא - המעבדה לסטטיסטיקה הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול וד"ר ויקטוריה גיטלמן -מרכז רן נאור לחקר הבטיחות בדרכים

 

 פרופ' אילה כהןד"ר אטי דובא ד"ר ויקטוריה גיטלמן

המחקר בתמצית

הסדרות של נתוני תאונות דרכים בהן עוסק מחקר זה הינן סדרות עיתיות (time series), מהסוג הנקרא נתוני מנייה .(count data)אלה נתונים שלמים אי-שליליים שהם בסדרי גודל קטנים יחסית. נתונים מסוג זה מופיעים בשלושים השנים האחרונות במגוון רחב של תחומים, ולכן נוצר צורך בפיתוח שיטות לניתוח סדרות כאלו.

במחקר זה בוצע חקר ספרות על השיטות החדשניות שפותחו לניתוח נתוני מנייה, וליישומן של שיטות אלה לניתוח סדרות של נתונים שונים על הרוגים בתאונות דרכים. בשלב ראשון, נתוני 2010 לא היו זמינים ולכן הניתוחים בוצעו עבור 13 סדרות שכללו חתכים שונים של נתוני הרוגים ב-6 השנים 2003-2008. המחקר בשלב השני עסק בתיאור שיטות של תרשימי בקרה עבור נתוני מנייה. יישום שיטות אלה בוצע על 3 סדרות נתוני הרוגים מתאונות דרכים אשר כללו את השנים 2005-2010.

בחקר הספרות על ניתוח נתוני מנייה (שלא כולל תרשימי בקרה), מצאנו במגוון שטחים יישומים שבהם יושמו השיטות השונות, חלקם בתחום של ניתוח נתוני תאונות, ובפרט תאונות דרכים שהוא התחום בעל העניין במחקר זה.דוגמאות בתחומים אחרים היו: בקרימינולוגיה (לדוגמה: האם שינוי בחוקי ענישה מביא לירידה במספר מקרי פשע);בתיירות (לדוגמה: האם השקעה באתר תיירות הביאה לגידול במספר התיירים באתר);בבריאות וסביבה (לדוגמה: האם יש קשר בין רמת זיהום אויר ומספר פניות לחדרי מיון עקב בעיות נשימה);בדמוגרפיה (לדוגמה: האם חל שינוי באוכלוסיות מסוימות במספר הילדים במשפחה);בשיווק (לדוגמה: האם היו שינויים לאורך זמן בצריכת מוצר מסוים על ידי צרכנים לאורך זמן והאם היה אפקט לפרסום על התנהגותם של הצרכנים).

הדו"ח משקף את פרי עבודת חקר הספרות שבעקבותיו נבחרו השיטות אותן מצאנו כיותר מתאימות לניתוח נתוני תאונות הדרכים. בדו"ח מובאת סקירת ספרות מפורטת על שיטות הניתוח של סדרות זמן לנתוני מנייה וביניהן השיטות שבחרנו לניתוח נתוני תאונות הדרכים. בין השיקולים שהביאו לבחירתנו היה מידת התאמתן לאופי סדרות אלה. שיקול לוגיסטי נוסף היה זמינות תוכנה לביצוען ופשטותיחסית של השימוש בתוכנה. הפרוצדורה שהשתמשנו בה הייתה  GLIMMIXמחבילת התוכנה SAS. מצאנו שפרוצדורה זו נותנת מענה הולם לשאלות שלמטרת פתרונן בוצע הניתוח.

ממצאי הניתוחים שהתקבלו על בסיס יישום השיטות על סדרות ההרוגים מובאים בדו"ח זה.

נזכיר כי מטרת הניתוח הייתה לבדוק:

- האם מגמת הבטיחות (safety) עבור הרוגים/ נפגעים בתקופה "אחרונה"השתנתה באופן מובהק לעומת המגמה בתקופה הקודמת?

- האם הבטיחות עבור הרוגים/ נפגעים בתקופה "אחרונה" שונה באופן מובהק מהבטיחות בתקופה הקודמת?

אילו שתי שאלות שונות שכן הרמה יכולה להשתנות אך לא קצב השינוי.

במושג "בטיחות" אנו מתכוונים לתוחלת מספר האירועים היומי. לכן, "בטיחות" עבור הרוגים/ נפגעים הינה תוחלת מספר ההרוגים/ הנפגעים היומי.

השלב השני במחקר עסק בתרשימי בקרה כאמצעי לבדיקה האם התהליך של מספר ההרוגים/התאונות/הנפגעים בשנה השוטפת נשאר בבקרה סטטיסטית, כאשר הבחינה מתבצעת באמצעות תרשימי הבקרה.

הדו"ח בנוי כך שחלקו הראשון דן בשיטות השונות שאינן כוללות תרשימי בקרה. מתואר יישום שיטות אלה על 13 סדרות ההרוגים של 6 השנים 2003-2008.החלק השני מתאר שיטות של תרשימי בקרה, ויישומן על 3 סדרות הרוגים של 6 השנים 2005-2010.

עבור לתוכן העמוד