חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

היפגעות ילדים כרוכבי אופנים וכהולכי רגל במגזר החרדי

פורסם ביום 21/12/2011

מחקר שנערך מטעם עמותת "בטרם" בתמיכת קרן המחקרים שליד איגוד חברות הביטוח על ידי החוקרים: ישי המנחם, שרון לוי ומיכל קליין
21/12/2011

היפגעות ילדים בתאונות דרכים כרוכבי אופנים וכהולכי רגל בחברה החרדית

מחקר שנערך מטעם עמותת "בטרם" בתמיכת קרן המחקרים שליד איגוד חברות הביטוח

על ידי החוקרים: ישי המנחם, שרון לוי ומיכל קליין

 

המחקר בתמצית

ממצאי המחקר מאששים את ההשערה שילדים בחברה החרדית מהווים אוכלוסייה בסיכון להיפגעות בדרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים, הן בבחינת נתוני היפגעות והן בבחינת התנהגויות סיכון. הממצאים אף מצביעים על מגמות ייחודיות המאפיינות את היפגעות והתנהגות ילדים בדרכים בציבור החרדי.

מניתוח נתוני נפגעים בתאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים לפי קבוצות גיל עולה כי אחוז הנפגעים בגילאי 17-0 עקב תאונות דרכים, מתוך כלל הנפגעים עקב תאונות דרכים גדול יותר באופן מובהק בחברה החרדית (20.1%) לעומת החברה היהודית הכללית (13.6%). כמו כן, הפער הגדול ביותר והבולט ביותר בהיפגעות ילדים בתאונות דרכים בין החברה החרדית לחברה היהודית הכללית, הוא בקבוצת הגיל 9-5, אשר מהווה אחוז גדול מתוך כלל הילדים הנפגעים מתאונות דרכים.

בהשוואה בין אשפוז ילדים עקב תאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים בישובים חרדיים ובישובים יהודיים שאינם חרדיים, תוך התחשבות בגודל ומאפייני האוכלוסייה השונים בישובים אלו, עולה כי בישובים חרדיים נפגעים ילדים מתאונות דרכים יותר מאשר בישובים שאינם חרדיים (59.0 ו-55.9 אשפוזים ל-100,000, בהתאמה).

מנתוני אשפוז עולה כי אחוז המאושפזים בגילאי 4-0 ו-9-5 עקב תאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים מתוך כלל הילדים המאושפזים עקב סיבות אלו גדול יותר בישובים חרדיים (22.9% ו-46.9% בהתאמה) לעומת ישובים יהודיים שאינם חרדיים (12.3% ו-39.9% בהתאמה). בנוסף, עולה כי אחוז הנפגעים באופן קשה ( 16+ ISS) גדול כמעט פי שניים בישובים חרדיים (9.5%) מאשר בישובים שאינם חרדיים (4.9%).

מניתוח נתוני פניות למלר״ד בביה״ח שניידר בשנת 2008 עולה כי אחוז הפונים למיון עקב תאונת דרכים בקבוצת הגיל 9-5 מתוך כלל הילדים הפונים למיון גדול יותר בישובים החרדיים (39.5%) לעומת הישובים שאינם חרדיים (27.3%).

מנתוני נפגעים בתאונות דרכים עולה כי אחוז הנפגעים כהולכי רגל בקבוצת הגיל 9-5 מתוך כלל הילדים הנפגעים כהולכי רגל גדול באופן משמעותי ומובהק סטטיסטית בחברה החרדית (49.9%) לעומת החברה היהודית הכללית (34.1%).

מנתוני אשפוז עולה כי 82.5% מהמאושפזים הגרים בישובים חרדיים היו בגילאי 9-0 בהשוואה ל-65% בקרב הולכי רגל הגרים בישובים שאינם חרדיים. מתוכם, הפער הגדול היה בקבוצת הגיל 4-0, בה אחוז המאושפזים עקב תאונת דרכים כהולכי רגל מתוך כלל הילדים המאושפזים עקב תאונה זו היה גדול יותר בישובים החרדיים (32.5%) לעומת הישובים שאינם חרדיים (17.2%). בהשוואה בין הערים בני ברק ופתח תקווה, הפער בקבוצת הגיל 4-0 היה אף בולט יותר (35.8% בבני ברק לעומת 5.7% בפתח תקווה).

באופן כללי, נמצא כי ההיפגעות של ילדים רוכבי אופניים בחברה החרדית היא בעלת מאפיינים דומים לאלו של החברה היהודית. עם זאת, קבוצת הגיל 9-5, מהווה אחוז גדול יותר מתוך כלל ההיפגעויות בחברה החרדית לעומת החברה היהודית הכללית - פי כ-1.5 (לא מובהק סטטיסטית).

בבחינת התנהגויות הסיכון של ילדים בחציית כביש בסקר תצפיות עולה כי מתוך כלל הילדים הנצפים בשלושת הרשויות החרדיות, כשני שליש חצו כביש באופן לא בטוח או ללא ליווי מתאים (63%). בקרב גילאי 9-6 השיעורים היו גבוהים באופן מובהק בהשוואה לשאר הגילאים ועמדו על 77% ילדים שחצו באופן לא בטוח או ללא ליווי מתאים.

כשליש מהילדים (32%) נצפו חוצים את הכביש הרחק מהצומת (מרחק של 2 עד 30 מטרים ממעבר החצייה). יותר מ-75% מתוכם הינם בגילאי 9 ומטה - 50% בגילאי 9-6 ו-26% בגילאי 5-3

מכלל הילדים שנצפו במדגם בגילאי 9-3, 40% מתוכם היו מלווים באופן לא מתאים: ללא ליווי כלל או בליווי ילד אחר תחת גיל 9. שני שליש מהנצפים שלוו על ידי מלווה מתאים (66%), לא אחזו את ידו של המלווה כלל. כעשירית מכלל הילדים נצפו חוצים את הכביש כשהם מובילים עגלת תינוק כאשר, שיעור הנצפים עם עגלת תינוק גבוה יותר בקרב גילאי 9-3 (13%) בהשוואה לגילאי 17-10 (8%).

בבחינת התנהגויות הסיכון של ילדים בהגעה לבית ספר ברשויות חרדיות עולה כי ביותר משליש מהמקרים (35%) הילד הגיע לבית הספר באופן לא בטוח.

הגעה ברגל: כ- 90% מהילדים שנצפו ברשויות החרדיות מגיעים לבית הספר ברגל. מתוך הילדים שהיו צריכים לחצות כביש בהגיעם לבית הספר, 30% עשו זאת באופן לא בטוח.

הגעה באופניים: 5% מהילדים שנצפו ברשויות החרדיות מגיעים לבית הספר באופניים. מתוכם, הרוב המוחלט אינו חובש קסדה (98%), כאשר מעל גיל 9 לא נמצאו כלל רוכבים חובשי קסדה.

הגעה ברכב: 5% מהילדים שנצפו ברשויות החרדיות מגיעים לבית הספר ברכב פרטי או הסעה. ב-39% מהמקרים נצפתה התנהגות לא בטוחה (של ילדים או נהגים), ובעיקר חנייה באופן לא בטוח (חנייה באדום לבן, עצירה במפרץ אוטובוסים, חנייה כפולה).

במרבית בתי הספר (11 מתוך 15) נצפו סיכונים בהגעה בנסיעה ברכב וסיכונים בעת חציית כביש בקרבת בית הספר.

בבחינת התנהגויות הסיכון של רוכבי אופניים בשלוש רשויות חרדיות עולה כי הרוב המוחלט מהילדים לא חבש קסדה (94%). בקרב גילאי 17-15 לא נמצא ולו רוכב אופניים אחד חובש קסדה. שיעור זה גבוה מאוד יחסית לנתון הארצי.

כמחצית מהרוכבים בשעות החשיכה נראו עם אביזר נראות אחד לפחות. שיעורם של הנצפים עם אביזר נראות גבוה משמעותית בקרב החובשים קסדה בהשוואה ללא חובשים קסדה (74% לעומת

48%).

ביותר ממחצית מהתצפיות רכבו הילדים לבדם, ללא ליווי של מבוגר או של ילדים אחרים. בקרב ילדים בגיל 5-3 כ- 19% נצפו רוכבים לבדם, ובגיל 9-6 כ- 59% נצפו רוכבים לבדם. רק 32% מקרב

הפעוטות והילדים הקטנים בגילאי 5-3 ו-11% מבין גילאי 9-6 נראו רוכבים בליווי מבוגר. בקרב גילאי 5-3 בולט שיעור הרוכבים בקבוצת ילדים (47%).

רבע מהילדים נצפו רוכבים בכביש, כ- 14% מהרוכבים בגילאי 5-3 ו 19% מהרוכבים בגילאי 9-6 נצפו בכביש. שיעור הרוכבים בכביש עולה עם הגיל ו-40% מהרוכבים בגילאי 17-15 נצפו בכביש. אחוז נמוך מהילדים (כ-9%) הרוכבים בליווי מבוגר נצפו רוכבים בכביש לעומת שיעורים גבוהים יותר בקרב ילדים הרוכבים לבד או בקבוצת ילדים (22%) או ילד מרכיב ילד (19%) הרוכבים בכביש.

לאור ממצאי המחקר המעידים על מגמות היפגעות ברורות והתנהגויות סיכון ייחודיות של ילדים בחברה החרדית מומלץ לקדם מספר מהלכים להעלאת בטיחות ילדים בקהילה:

הגברת החינוך לבטיחות בדרכים במוסדות החינוך החרדיים, במיוחד באלו בהם לומדים בנים.

העברת מידע והעלאת מודעות בקרב הורים בחברה החרדית בנוגע לסיכון של הליכה ברגל ורכיבה אל אופניים באופן עצמאי על-ידי ילדים בקבוצות הגיל הצעירות ביותר, גיל 9-0.

פיתוח מסרים והתערבויות לחיזוק נושא הדוגמא האישית החיובית בנושאי בטיחות בדרכים, תוך התמקדות בחשיבות ההורה, המבוגר ובני נוער כמודלים לחיקוי בקרב ילדים צעירים בחברה.

הגברת בטיחות סביב מוסדות חינוך בשעות הגעה לבית הספר כולל תיקון ליקויים בתשתיות ובמעברי חצייה סביב בתי הספר, הצבת משמרות זה״ב, ניתוב מתאים של תנועת רכבים, עידוד שימוש בקסדות אופניים ברכיבה לבית הספר וכד'.

עידוד השקעה בפיתוח תשתיות מתאימות לרכיבה והליכה בטוחה בישובים חרדיים.

 

עבור לתוכן העמוד