חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הנחיות להצעות מחקר לקרן המחקרים

ניתן להגיש בקשה לקבלת תמיכה כספית מהקרן לצורך ביצוע מחקרים בענייני ביטוח רכב חובה בלבד.

הנדון: קריטריונים להגשת הצעות מחקר לקרן המחקרים

 

להווי ידוע, כי ככלל, ניתן להגיש בקשה לקבלת תמיכה כספית מהקרן לצורך ביצוע מחקרים בענייני ביטוח רכב חובה בלבד.

 

1. מגיש הבקשה - החוקר, תוך ציון המוסד במסגרתו הוא פועל (ולא גורם מטעמו).


2. נושא המחקר - הנושא חייב להיות בענייני ביטוח רכב חובה, תאונות דרכים או טיפול בנפגעי תאונות דרכים, לרבות עניינים המשפיעים על הפיצויים לפי חוק הפלת"ד, והקשורים לאופיו של ביטוח מיוחד זה, לרבות: נושאים הקשורים בהקלה או בהפחתה של נזקי גוף בתאונות דרכים, כולל ריפוי של נפגעי תאונות דרכים ואופן הטיפול בנפגעי תאונות דרכים; נושאים הקשורים להפחתת מספר תאונות דרכים, בהיבטים השונים: התנהגות נהגים, התנהגות הולכי רגל, מצב הכבישים וסביבתם, כלי רכב (לרבות בטיחותו ואפשרות "הימלטותו" ממצב תאונתי); מחקרים סטטיסטיים אודות פרמטרים הקשורים לתאונות דרכים; מחקר השוואתי בנוגע לשיטות הכיסוי, לרבות השיטות בדבר האחריות לאירוע של תאונת דרכים (עיקרון האחריות המוחלטת, עיקרון הרשלנות) וכן נושאים הקשורים להיקף הכיסוי בביטוח החובה.

 

3. ואולם, הקרן תהיה מוכנה לשקול תמיכה במחקרים בענייני ביטוח אחרים בעלי השפעה ציבורית מובהקת - כגון: ביטוח נזקי טבע, לרבות רעידת אדמה.


4. המחקר חייב להיות בעל אופי מדעי ומפורט בתחומים כגון: הרפואה, בטיחות התעבורה והרכב, מדעי ההתנהגות, המשפט, הסטטיסטיקה, האקטואריה והכלכלה.


5. במחקר גלומה תועלת צפויה לציבור ואינו לשם הפקת רווח. 

מאחר שהקריטריונים הנ"ל הם מנדטוריים, מתבקשים החוקרים שלא להגיש מחקרים שאינם עונים עליהם.

בנוסף, מפעילה הקרן שיקולים מקובלים, כגון: כישורי החוקר; מוניטין החוקר והדרג האקדמי שלו; השתייכות החוקר למוסד רפואי או גורם מוסדי ממלכתי; מידת היישום והמימוש של המחקר המוצע ומידת התועלת הצפויה ממנו; סבירות המחקר הן מבחינת נושאו המדעי והן מבחינת עלותו, בהתחשב בהיקפו, בלוח הזמנים שלו והחדשנות שהוא טומן בחובו.

קבלת התמיכה הכספית טעונה אישור של הנהלת הקרן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וחתימה על הסכם מפורט עמה.

הצעות המחקר תוגשנה למנהלת קרן מחקרים, הגב' חדווה ונונו, באמצעות דוא"ל: Hedva@igudbit.org.il. כמו כן ניתן לפנות אליה לשם קבלת ייעוץ/הכוונה/הבהרות וכיו"ב.

הנחיות מפורטות ומתווה להגשת מחקר מצויים באתר.

הנהלת הקרן

 

הצעת מחקר

מוגשת ל:

קרן מחקרים שליד איגוד חברות הביטוח בישראל

 

 

כותרת

כותרת המחקר: שם, הגדרה של המחקר המבקש מימון מהקרן.

החוקר: שם + תיאור של האדם/הארגון, שיבצעו את המחקר, כולל רקע מקצועי וניסיון קודם.

 

רקע ומטרה

הרקע למחקר: תיאור הנושא, הנסיבות והסוגיות המהווים רקע למחקר; הקשר לביטוח נפגעי תאונות דרכים.

מטרת המחקר: הכוונה בביצוע המחקר, השאלות/בעיות שהמחקר יענה עליהן.

התועלת במחקר: הגדרת התועלת הצפויה לציבור/למשק/לענף הביטוח.

תפוקות: הדיווח/היישום שיגזרו מהמחקר, לפי שלבי המחקר.

 

מתודולוגיה

מערך המחקר: תיאור אופן ביצוע המחקר, חוקרים, נחקרים, הסבר כללי על השיטות והשלבים.

שיטות המחקר: פירוט שיטות מקצועיות וחישובים, שיופעלו במחקר.

שלבים: פירוט השלבים ולוחות הזמנים של המחקר.

אמצעים: אמצעים פיסיים ומשאבי כ"א שידרשו למחקר.

עלויות: פירוט עלויות המחקר לפי שלבים ולו"ז.

 

הבקשה מקרן המחקרים

השתתפות בעלויות: רמת ההשתתפות הכספית המבוקשת מהקרן ופריסתה לפי לו"ז המחקר.

 

נספחים

נתונים רלוונטיים נוספים כגון:

ביבליוגרפיה, פירוט עבודות קודמות, ניסיון מקצועי, רקע מורחב, תחשיבים וכו'.

עבור לתוכן העמוד