אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
בין הרמאים ניתן למצוא גם מי שמתחזים ל"אנשים טובים באמצע הדרך". מבוטח סיפר לחברת ביטוח כי הוא נפגע כאשר עצר בדרך כדי לעזור לאישה בהריון שרכבה נתקע בצד הדרך. האמת היתה שהוא אמר לבנו לירות בו כדי שיוכל להגיש תביעה לביטוח
לפרטים נוספים
 
השופטת יהודית שבח: חוששני כי קביעתו של בית משפט קמא לפיה נהג המשיב את האופנוע תחת כיסוי ביטוחי בהינתן כל אלו: הודיע למערערת כי מכר את האופנוע; ביקש לבטל את הביטוח לאלתר, החזיר את תעודת הביטוח המקורית והורשע בנהיגה ללא ביטוח – הינה מרחיקת לכת ודינה להתבטל.
לפרטים נוספים
 
התיקון האריך למעשה את תקופת ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות ממחלה או מתאונה, וקבע שמרוץ תקופת ההתיישנות יחל רק "מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח"
לפרטים נוספים
 
השופט גדעון גינת: המספר הרב מאוד של הלקוחות איתם נוהלו השיחות המטעות והעובדה שזרם התלונות לא פסק גם לאחר תחילת הביקורת, תומכים כולם בהחמרת הסנקציות שנקבעו לגבי המערערים
לפרטים נוספים
 
השופט צ' זילברטל: מגמת המחוקק, כפי שבאה לידי ביטוי בתיקוני החקיקה שאותם יזם בעקבות הסכמי הביניים עם הרשות הפלסטינית, היתה, להשוות את מעמדו של נפגע ישראלי שניזוק בתאונת דרכים שאירעה באזור ואשר בה היה מעורב רכב ישראלי (כהגדרתו בחוק), למי שנפגע בתחום מדינת ישראל
לפרטים נוספים
 
הונאות ביטוח בארה"ב שחלקן הסתיימו במקרי מוות

בין הרמאים ניתן למצוא גם מי שמתחזים ל"אנשים טובים באמצע הדרך". מבוטח סיפר לחברת ביטוח כי הוא נפגע כאשר עצר בדרך כדי לעזור לאישה בהריון שרכבה נתקע בצד הדרך. האמת היתה שהוא אמר לבנו לירות בו כדי שיוכל להגיש תביעה לביטוח

לפרטים נוספים

פסיקה: האם קיים הבדל בין הודעת ביטול לבין בקשת ביטול? והאם היה או לא היה ביטוח?
השופטת יהודית שבח: חוששני כי קביעתו של בית משפט קמא לפיה נהג המשיב את האופנוע תחת כיסוי ביטוחי בהינתן כל אלו: הודיע למערערת כי מכר את האופנוע; ביקש לבטל את הביטוח לאלתר, החזיר את תעודת הביטוח המקורית והורשע בנהיגה ללא ביטוח – הינה מרחיקת לכת ודינה להתבטל.

לפרטים נוספים

פסיקה: תגמולי ביטוח בגין נכות ואובדן כושר עבודה והתיישנות תביעה

התיקון האריך למעשה את תקופת ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות ממחלה או מתאונה, וקבע שמרוץ תקופת ההתיישנות יחל רק "מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח"

לפרטים נוספים

פסיקה: המחוזי דחה את ערעורם של סוכן הביטוח וסוכנות הביטוח נגד הפיקוח על ביטול למשך שנתיים של רישיון

השופט גדעון גינת: המספר הרב מאוד של הלקוחות איתם נוהלו השיחות המטעות והעובדה שזרם התלונות לא פסק גם לאחר תחילת הביקורת, תומכים כולם בהחמרת הסנקציות שנקבעו לגבי המערערים

לפרטים נוספים