אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלמחקרים בנושא אמצעי אכיפה

 

  1. פרופ' יואל נורמן, ד"ר פארלי סתר, הדס מרציאנו – ההשפעה של הצבת שני סוגים שונים של מצלמות מהירות – גלויות לעומת סמויות – על התנהגות נהגים [דו"ח סיום שנה ראשונה]
  2. פרופ' יואל נורמן, ד"ר פארלי סתר, הדס מרציאנו - שיטות אכיפה אוטומטיות: מצלמות מהירות גלויות לעומת סמויות והתנאים המיטביים להפעלתן [דו"ח סיום שנה שניה]