אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) 

אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאוגד כעמותה רשומה אצל רשם העמותות.
לפרטים נוספים
 
עופר אליהו, היו"ר של אגוד חברות הביטוח משמש כמנכ"ל מגדל ביטוח, מנהל חטיבת לקוחות, ערוצי הפצה ושירות של מגדל ביטוח
לפרטים נוספים
 
בחיים האמיתיים, לא בריאליטי בטלוויזיה, העם אומר דברו בצורה ברורה ונותן אמונו בשירות שהוא מקבל מסוכן הביטוח המקצועי
לפרטים נוספים
 
יו"ר האגוד התמקד בשלושה נושאים: הקמת מאגר תביעות רכב, קריסת מוסד הבוררות, פרויקט ההזדהות החזקה
לפרטים נוספים
 
עופר אליהו וזאב אבן חן נבחרו לכהונות נוספות כיו"ר איגוד חברות הביטוח בישראל ויו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים
לפרטים נוספים
 
ברצוני להדגיש שלמרות השפעתו של המשבר הכלכלי העולמי על המשק הישראלי, לא חלה ירידה בביקושים למוצרי ביטוח אלמנטרי
לפרטים נוספים
 
אושר בתנאים פטור מהסדר כובל להקמת מאגר מידע ע"י האגוד לרישום היסטוריית תאונות של כלי רכב
לפרטים נוספים
 
במכתב למפקח על הביטוח מתריע מנכ"ל האגוד, זאב אבן חן, על העברה של 9.4% מפרמיית החובה לקרנית
לפרטים נוספים
 
מר גדעון המבורגר, סוקר נושאים מרכזיים, אשר העסיקו את הענף בשנה החולפת ורובם טופלו במסגרת האיגוד
לפרטים נוספים
 
דוח מנהלים לאסיפה הכללית ה57 לשנת 2008 של אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) שנערכה ביום 22/6/2009
לפרטים נוספים
 
מנכ"ל האגוד הציג הדו"ח השנתי ה - 57 של האגוד הסוקר את פעילות האיגוד, ועדי הענפים ומוסדות הסמך בתקופה המדווחת
לפרטים נוספים
 
דוח מנהלים לאסיפה הכללית ה56 לשנת 2007 של אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) שנערכה ביום 24.12.2007
לפרטים נוספים
 
יו"ר האגוד, מר גדעון המבורגר באסיפה השנתית ה- 56: השנה התמודדנו עם כמות גדולה של חוזרים
לפרטים נוספים