אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

הפוליסות הנדונות כללו סעיף חידוש אוטומטי לפיו הפוליסה תהיה בתוקף עד לתום פירעון הלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח
לפרטים נוספים
שאלת הכיסוי הביטוחי אמורה להתברר במהלך המשפט אך את הייצוג היה על חברת הביטוח לתת לנתבעים ועתה עליה להשתתף בהוצאותיהם
לפרטים נוספים
לנפגע נעשה עוול, בכך שנוכו ממנו מלוא גמלאות המחושבות לחיים מלאים, כאשר בפועל לא יקבל אותן, בגלל קיצור תוחלת חייו בתאונה
לפרטים נוספים
 
חלק מהותי מהתגמול לסוכן הביטוח יהיה עבור השירות ללקוח לאורך חיי המוצר והתגמול יופסק בניתוק הקשר עם הלקוח או פטירתו
לפרטים נוספים
 
סאן יאנג במקום הראשון עם 727 כלי רכב גנובים עד סוף חודש יולי במקום השני קוואנג יאנג עם 433 גניבות
לפרטים נוספים
 
החוזר החדש נועד לקבוע הוראות אחידות לעניין התקבולים שיש לקזז בגינם את קצבת הנכות בקרן פנסיה ולעניין אופן הקיזוז
לפרטים נוספים
 
לאור חשיבות הנושא, תימשך בחינת היערכות המוסדיים להמשכיות עסקית בביקורות פרטניות ובתרגילים. לרבות הטיפול בליקויים
לפרטים נוספים
 
ביטוח למשלוחים, כדאי ואף עדיף לעשות עם חברת ביטוח ישראלית. יש בארץ גם את הניסיון, הידע, והיכולת וגם את היחס והשת"פ
לפרטים נוספים
 
לו היו מצורפות למכשיר הוראות שימוש בדבר הסיכון לשבירתו או להתפרקותו בנפילה מגובה מסוים התאונה הייתה נמנעת
לפרטים נוספים
 
סאן יאנג במקום הראשון עם 593 כלי רכב גנובים עד סוף חודש יוני במקום השני קוואנג יאנג עם 330 גניבות
לפרטים נוספים
 
החרגות לכיסוי בפוליסה המקורית אשר מקומן נפקד בחוזה ההרחבה לא יחולו על הצדדים אשר בחרו להרחיב את ההיקף הביטוחי
לפרטים נוספים
 
תשלום חוב פרמיה למבטח לאחר ביטול

הפוליסות הנדונות כללו סעיף חידוש אוטומטי לפיו הפוליסה תהיה בתוקף עד לתום פירעון הלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח

לפרטים נוספים

על חברת הביטוח ליתן הגנה למבוטח


שאלת הכיסוי הביטוחי אמורה להתברר במהלך המשפט אך את הייצוג היה על חברת הביטוח לתת לנתבעים ועתה עליה להשתתף בהוצאותיהם

לפרטים נוספים

הסימטריה במשולש מזיק - ניזוק – מל"ל

לנפגע נעשה עוול, בכך שנוכו ממנו מלוא גמלאות המחושבות לחיים מלאים, כאשר בפועל לא יקבל אותן, בגלל קיצור תוחלת חייו בתאונה

לפרטים נוספים

מצגת "אתג"ר": גניבות רכב יולי 2014
סאן יאנג במקום הראשון עם 727 כלי רכב גנובים עד סוף חודש יולי במקום השני קוואנג יאנג עם 433 גניבות

לפרטים נוספים

קצבת נכות בקרן פנסיה בזכאות ממקור אחר

החוזר החדש נועד לקבוע הוראות אחידות לעניין התקבולים שיש לקזז בגינם את קצבת הנכות בקרן פנסיה ולעניין אופן הקיזוז

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא