אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

המסמך פורסם בעקבות בדיקה מקיפה שערך הפיקוח על הביטוח בסוכנויות ביטוח לגבי הליכי גביית פרמיה מהלקוחות ע"י סוכנים
לפרטים נוספים
בחוזר הוראות שיצמצמו את החשש לניגודי העניינים בין המעסיק לבין עובדיו במסגרת ההצטרפות להסדרי חיסכון פנסיוני
לפרטים נוספים
בחיים האמיתיים, לא בריאליטי בטלוויזיה, העם אומר דברו בצורה ברורה ונותן אמונו בשירות שהוא מקבל מסוכן הביטוח המקצועי
לפרטים נוספים
 
בדוח החוקר מטעם חברת הביטוח לא היה אזכור לעובדה כי המבוטח אינו יודע את השפה העברית, והדוח נערך ע"י החוקר
לפרטים נוספים
 
סאן יאנג במקום הראשון עם 1,059 כלי רכב גנובים עד סוף חודש ספטמבר במקום השני קוואנג יאנג עם 559 גניבות
לפרטים נוספים
 
לא כל מעורבות נכנסת בגדר האיסורים בחוק. בחוזר הוראות להתקשרות גוף מפוקח עם גוף חיצוני לשיווק ביטוח שאינו קבוצתי
לפרטים נוספים
 
עובדי קופ"ח וסוכנות נסיעות, לא יהיו מעורבים במכירת ביטוח נסיעות קבוצתי לחו"ל ולא יועסקו על ידי מבטח או סוכנות ביטוח
לפרטים נוספים
 
על המבטח לבחון תכניות לביטוח רכוש, ולעדכנן כך שלא תכלולנה סעיף לפיו קיום או הפעלת מיגון תקין הוא תנאי מוקדם
לפרטים נוספים
 
מחומר הראיות עולה כי התובעים לא עמדו בנטל להוכיח כי המנוח נפגע בנסיבות אשר מטילות אחריות על אגוד כיבוי והצלה
לפרטים נוספים
 
ההודעה למבטח על נסיבות העלולות להוביל לתביעה, לא ממלאת התנאים המהותיים ליצירת זכות לכיסוי תביעות עתידיות
לפרטים נוספים
 
עמדת הפיקוח ממצאי סקר נאמנות בסוכנויות

המסמך פורסם בעקבות בדיקה מקיפה שערך הפיקוח על הביטוח בסוכנויות ביטוח לגבי הליכי גביית פרמיה מהלקוחות ע"י סוכנים

לפרטים נוספים

דברי יו"ר האיגוד בכנס אלמנטר 2014

בחיים האמיתיים, לא בריאליטי בטלוויזיה, העם אומר דברו בצורה ברורה ונותן אמונו בשירות שהוא מקבל מסוכן הביטוח המקצועי

לפרטים נוספים

מה הפיצוי המגיע בגין נזק לכבודה?
בדוח החוקר מטעם חברת הביטוח לא היה אזכור לעובדה כי המבוטח אינו יודע את השפה העברית, והדוח נערך ע"י החוקר

לפרטים נוספים

מצגת "אתג"ר": גניבות רכב ספטמבר 2014
סאן יאנג במקום הראשון עם 1,059 כלי רכב גנובים עד סוף חודש ספטמבר במקום השני קוואנג יאנג עם 559 גניבות

לפרטים נוספים

בלתי מורשים ושיווק ביטוח שאינו קבוצתי

לא כל מעורבות נכנסת בגדר האיסורים בחוק. בחוזר הוראות להתקשרות גוף מפוקח עם גוף חיצוני לשיווק ביטוח שאינו קבוצתי

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא