אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
חדווה ונונו מרכזת קרן מחקרים בענייני ביטוח שליד אגוד חברות הביטוח, משמשת גם כמנהלת פרויקטים מיוחדים מטעם אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים
לפרטים נוספים
 
השופטת אביגיל כהן: בית משפט קמא לא מצא לנכון להטיל על המבוטח אשם תורם, כיוון שלא הוכח שהמבוטח הפר חובה כלשהי כלפי הנתבעות. לא הוכח כי אחזקת משענת הכיסא במושב האחורי של הרכב הובילה לפגיעה במשענת והטענות נותרו בגדר ספקולציה בלבד.
לפרטים נוספים
 
הרשם הבכיר קייס נאשף: לצורך שלילת זכאותו של נהג על פי פוליסה יש לקבוע תחילה כי הנהג ידע על פסילת הרישיון וזאת משום שפסילת הרישיון אינה תקפה כלפי הנוהג כל עוד לא נמסרה לו הודעה עליה
לפרטים נוספים
 
אפילו טכנולוגיות חדשות מדורגות כסיכון עולמי והגיעו למקום העשירי בדירוג בהקשר לסוגיות כגון מזל"טים, הדפסה בתלת ממד, בינה מלאכותית, ננו-טכנולוגיה ועוד.
לפרטים נוספים
 
הרשם בכיר נדים מורני: לאור התוצאה שאליה הגעתי, אשר לפיה התובעת לא רכשה ביטוח מהנתבעת לנזקי גניבה ופריצה, אינני מוצא צורך להתייחס להיקף הנזק הנטען. לסיכום, ולאור כל האמור לעיל, אני מחליט שהתובעת רכשה מהנתבעת פוליסה שאין בה כיסוי לנזקי גניבה ופריצה
לפרטים נוספים
 
פסיקה: המחוזי דחה ערעור של יצרני וממתקיני מושב הנכים ברכב על חיובם בתביעת תחלוף

השופטת אביגיל כהן: בית משפט קמא לא מצא לנכון להטיל על המבוטח אשם תורם, כיוון שלא הוכח שהמבוטח הפר חובה כלשהי כלפי הנתבעות. לא הוכח כי אחזקת משענת הכיסא במושב האחורי של הרכב הובילה לפגיעה במשענת והטענות נותרו בגדר ספקולציה בלבד.

לפרטים נוספים

פסיקה: על המבטח להוכיח שהמבוטח ידע על ביטול רישיון הנהיגה

הרשם הבכיר קייס נאשף: לצורך שלילת זכאותו של נהג על פי פוליסה יש לקבוע תחילה כי הנהג ידע על פסילת הרישיון וזאת משום שפסילת הרישיון אינה תקפה כלפי הנוהג כל עוד לא נמסרה לו הודעה עליה

לפרטים נוספים

פסיקה: בית עסק לתיקון סמרטפונים לא היה מבוטח כנגד סיכון פריצה

הרשם בכיר נדים מורני: לאור התוצאה שאליה הגעתי, אשר לפיה התובעת לא רכשה ביטוח מהנתבעת לנזקי גניבה ופריצה, אינני מוצא צורך להתייחס להיקף הנזק הנטען. לסיכום, ולאור כל האמור לעיל, אני מחליט שהתובעת רכשה מהנתבעת פוליסה שאין בה כיסוי לנזקי גניבה ופריצה

לפרים נוספים

פסיקה: מי אמור לפצות בעלים של טרקטור שניזוק בעת מתן סיוע לכיבוי שריפה?
השופט מנחם מזרחי: אין זה ראוי, להגיע לפסק-דין שמשמעו העמקת הניכור בין איש לרעהו, יצירת זרות, פגיעה בערבות ההדדית, בבחינת איש לביתו ידאג, באופן שיותיר אדם הנענה לעזרתו של אדם אחר, ואשר בשל כך נפגע ברכושו, חסר שיפוי וידיו על ראשו

לפרטים נוספים

עלות נזקי השיטפונות של שנת 2016 בארה"ב , 46 מיליארד$ ו 138 הרוגים

אסונות הטבע הביאו למותם של 138 אנשים והיו להם השפעות כלכליות משמעותיות על תחומים רלבנטיים, כך לפי דו"ח חדש של המרכז הלאומי למידע הסביבה (National Centers for Environmental Information (NCEI))

לפרטים נוספים