אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלהגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
בצדק נדחתה הטענה כי ממ"ן זכאית להנות מהגבלת האחריות שבאמנת ורשה שאומצה בחוק התובלה האווירית...די בכך ששרותיה של ממ"ן נכפו על סויסאייר, כמו גם על יתר החברות התעופה הפועלות בנמל התעופה בן גוריון
לפרטים נוספים
 
היכולת להעריך רמת סיכון יחסית לתאונות דרכים המתחשבת בהסתברות לפגיעה בהולך הרגל ובנוסע בכלי הרכב בכל מקום גיאוגרפי, עשויה להיות חיונית לענף הביטוח בהערכת גובה פוליסת ביטוח המחושב ברמת הפרט
לפרטים נוספים
 
הפינוי המוסק מפנה פצועים קשים יותר מאשר הפינוי הקרקעי, ולפצועים קשה שמפונים במסוק, סיכוי הישרדות גדולים יותר.
לפרטים נוספים
 
הפסיקה פרשה את המונח "תיקון דרך" או "טיפול דרך" כמתייחס "לתיקוני פתע או לטיפולים בלתי צפויים שנתעורר הצורך בהם במהלך הנסיעה ולשם המשכתה"
לפרטים נוספים
 
הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 20/4/2015 טיוטת חוזר ביטוח חיים בנושא קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה
לפרטים נוספים
 
המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה האם דמי שיקום מקצועי ששולמו במסגרת תביעת נכות כללית מהווים "גימלה בעין" המוחרגת מן ההסכם ואינה בת-שיבוב
לפרטים נוספים
 
הביטוח המורחב שהוכתר על ידי הנתבעת כ"ביטוח נוסף למקרה מוות עקב תאונה" הינו ביטוח חיים במהותו, ומשכך יש להחיל עליו את הוראת סעיף 50 לחוק חוזה הביטוח
לפרטים נוספים
 
השופטת קיבלה את עמדת המבטחת, כי הפיצוי מוגבל לתקופת ביצוע עבודות השיקום, ואינו חל על פרק הזמן שבו מתנהלים מגעים עם המבטחת לאישור אותן עבודות
לפרטים נוספים
 
אמנת וורשה אינה חלה לגבי ממ"ן מסופי מטען


בצדק נדחתה הטענה כי ממ"ן זכאית להנות מהגבלת האחריות שבאמנת ורשה שאומצה בחוק התובלה האווירית...די בכך ששרותיה של ממ"ן נכפו על סויסאייר, כמו גם על יתר החברות התעופה הפועלות בנמל התעופה בן גוריון

לפרטים נוספים

רמת סיכון מוחלטת ויחסית לתאונות בין הולכי רגל וכלי רכב בערי ישראל


היכולת להעריך רמת סיכון יחסית לתאונות דרכים המתחשבת בהסתברות לפגיעה בהולך הרגל ובנוסע בכלי הרכב בכל מקום גיאוגרפי, עשויה להיות חיונית לענף הביטוח בהערכת גובה פוליסת ביטוח המחושב ברמת הפרט

לפרטים נוספים

מסוקי הפינוי יחזרו לחלץ נפגעים גם בשעות הלילה


הפינוי המוסק מפנה פצועים קשים יותר מאשר הפינוי הקרקעי, ולפצועים קשה שמפונים במסוק, סיכוי הישרדות גדולים יותר.

לפרטים נוספים

פגיעה בעת החלפת גלגל במסגרת העבודה אינה תאונת דרכים

הפסיקה פרשה את המונח "תיקון דרך" או "טיפול דרך" כמתייחס "לתיקוני פתע או לטיפולים בלתי צפויים שנתעורר הצורך בהם במהלך הנסיעה ולשם המשכתה"

לפרטים נוספים

קווים מנחים לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 20/4/2015 טיוטת חוזר ביטוח חיים בנושא קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא