אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
הרשם הבכיר נדים מורני: ביהמ"ש קובע שהתובעים לא הצליחו להוכיח את כמות הפריטים שנעלמו להם ואת שווים הכולל ואין מנוס מאשר לקבוע את שווי הכבודה שנעלמה על דרך האומדנה, הסבירות וההיגיון
לפרטים נוספים
 
הרשם בכיר אדי לכנר: העירייה אינה יכולה להסתתר מאחורי הטענה, כי המדובר בשטח פרטי וכי אינה אחראית. כאמור מחובותיהן של העיריות להורות לבעלי המגרש הפרטי לנקוט בכל אמצעי זהירות לשלום צדדי ג'
לפרטים נוספים
 
השופטת אמרה, כי נראה שדחיית דרישתה של המבוטחת על ידי חברת הביטוח להחזר עלותו המלאה של הניתוח הנדון, לא היתה חסרת בסיס
לפרטים נוספים
 
השופט מאזן: נפילתו של התובע נבעה גם מהעובדה של נסיעת האוטובוס, כאשר תנועת האוטובוס, לרבות השינויים בתנועה זו, היוותה גורם ממשי לנפילה של התובע.
לפרטים נוספים
 
הרשם לרנר: אני סבור שיש לקבוע כממצא, שהמגעים בין ג'ואנה לבין ענת אכן התמקדו בנזקים שנגרמו לענת, אישית, כתוצאה מהפעלת הפוליסה, ולא בניסיון להביא לסילוק סופי ומוחלט של מלוא עלות התיקון
לפרטים נוספים
 
פסיקה: סכום התביעה בעבור המטען היה מוגזם

הרשם הבכיר נדים מורני: ביהמ"ש קובע שהתובעים לא הצליחו להוכיח את כמות הפריטים שנעלמו להם ואת שווים הכולל ואין מנוס מאשר לקבוע את שווי הכבודה שנעלמה על דרך האומדנה, הסבירות וההיגיון

לפרטים נוספים

פסיקה: נתקבלה תביעת תחלוף בשל הצפה נגד הרכבת והעיריה

הרשם בכיר אדי לכנר: העירייה אינה יכולה להסתתר מאחורי הטענה, כי המדובר בשטח פרטי וכי אינה אחראית. כאמור מחובותיהן של העיריות להורות לבעלי המגרש הפרטי לנקוט בכל אמצעי זהירות לשלום צדדי ג'

לפרטים נוספים

פסיקה: האם ביטוח בריאות מכסה הוצאות שחזור שד לאחר כריתה?
השופטת אמרה, כי נראה שדחיית דרישתה של המבוטחת על ידי חברת הביטוח להחזר עלותו המלאה של הניתוח הנדון, לא היתה חסרת בסיס

לפרטים נוספים

פסיקה: נפילה בעת נסיעה באוטובוס היא תאונת דרכים
השופט מאזן: נפילתו של התובע נבעה גם מהעובדה של נסיעת האוטובוס, כאשר תנועת האוטובוס, לרבות השינויים בתנועה זו, היוותה גורם ממשי לנפילה של התובע.

לפרטים נוספים

פסיקה: משמעות הויתור על תביעות נוספות כלפי צד ג
הרשם לרנר: אני סבור שיש לקבוע כממצא, שהמגעים בין ג'ואנה לבין ענת אכן התמקדו בנזקים שנגרמו לענת, אישית, כתוצאה מהפעלת הפוליסה, ולא בניסיון להביא לסילוק סופי ומוחלט של מלוא עלות התיקון

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא