אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלאגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופטת לימור ביבי: הנני סבורה כי התובע אינו זכאי, לאור שטר הפיטורין, לתשלום שכר טרחת עורך דין, מעבר לסכום אשר ננקב במסגרת שטר הפיטורין
לפרטים נוספים
 
שופט העליון י' עמית: בהינתן העובדה שהמערער אף השביח את שכרו בשנים שלאחר התאונה, ובהינתן אופי נכותו, אני סבור כי העמדת הפסד ההשתכרות החודשי לעבר ולעתיד על סכום זה היא מופרזת בעליל.
לפרטים נוספים
 
השופטת פנינה לוקיץ': לא הוכח שנפילת התובע קשורה באופן כלשהו לשימוש שנעשה במשאית ולמעשה מוסכם גם על דעת ב"כ התובע כי באם ביהמ"ש יקבע שלא הוכח שהנפילה קשורה לתזוזת זרוע המנוף, הרי שאין מדובר בתאונת דרכים
לפרטים נוספים
 
השופטת שולמית ברסלב: כך או כך, לא הוכחו לפני תנאי עבודה קשים או מאמץ גופני קשה בכלל ואירוע חריג בלתי רגיל עובר לאירוע המוחי, כנדרש גם לשיטת פרופ' קורצ'ין
לפרטים נוספים
 
השופטת תמר בזק רפפורט: אין די בכך שעורך הדין היה מודע לעובדות שעשויות להקים את עילת התביעה בעת התרחשותן. הנחוץ הוא מודעות בפועל וערנות לכך, כי קיים חשש סביר לכך שתוגש תביעה בגין עובדות ואירועים שמעברו של אותו עורך דין.
לפרטים נוספים
 
פסיקה: נדחתה תביעת מבוטח לחייב מבטחת לשאת בשכר טרחת עורך דין שטיפל בתביעתו
השופטת לימור ביבי: הנני סבורה כי התובע אינו זכאי, לאור שטר הפיטורין, לתשלום שכר טרחת עורך דין, מעבר לסכום אשר ננקב במסגרת שטר הפיטורין

לפרטים נוספים

פסיקה: העליון הפחית מיליון ש"ח מפיצוי לנפגע בתאונת דרכים

שופט העליון י' עמית: בהינתן העובדה שהמערער אף השביח את שכרו בשנים שלאחר התאונה, ובהינתן אופי נכותו, אני סבור כי העמדת הפסד ההשתכרות החודשי לעבר ולעתיד על סכום זה היא מופרזת בעליל.

לפרטים נוספים

פסיקה: נפילה ממשטח אחורי של מנוף בעת תליית שלט אינה מהווה תאונת דרכים

השופטת פנינה לוקיץ': לא הוכח שנפילת התובע קשורה באופן כלשהו לשימוש שנעשה במשאית ולמעשה מוסכם גם על דעת ב"כ התובע כי באם ביהמ"ש יקבע שלא הוכח שהנפילה קשורה לתזוזת זרוע המנוף, הרי שאין מדובר בתאונת דרכים

לפרטים נוספים

פסיקה: לא הוכח הקשר הסיבתי בין הלחץ בעבודה לבין האירוע המוחי

השופטת שולמית ברסלב: כך או כך, לא הוכחו לפני תנאי עבודה קשים או מאמץ גופני קשה בכלל ואירוע חריג בלתי רגיל עובר לאירוע המוחי, כנדרש גם לשיטת פרופ' קורצ'ין

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא