אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלהגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

על המבטח להודיע למבוטח, לפני תום הביטוח, על סיומו ועליו לקבל הסכמת המבוטח לחידוש הביטוח ולגביית הפרמיה
לפרטים נוספים
יש מקום לענישה מרתיעה בהתנהגות בריונית ופראית בכביש, המסכנת את שלום הציבור ובטחונו, ומסכלת אכיפת החוק
לפרטים נוספים
החלטת ההפחתה של המבטחת, בנסיבות העניין, היא לוקה ב-שרירותיות ובכל מקרה, בלתי מבוססת על תימוכין ברורים
לפרטים נוספים
 
סאן יאנג במקום הראשון עם 884 כלי רכב גנובים עד סוף חודש אוגוסט במקום השני קוואנג יאנג עם 499 גניבות
לפרטים נוספים
 
המסנה: בנסיבות ענייננו ובהתאם להוראות הדין, נשא הקבלן באחריות לקיום הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הבניה
לפרטים נוספים
 
הפוליסות הנדונות כללו סעיף חידוש אוטומטי לפיו הפוליסה תהיה בתוקף עד לתום פירעון הלוואה לדיור ותחודש באופן אוטומטי על ידי המבטח
לפרטים נוספים
 
שאלת הכיסוי הביטוחי אמורה להתברר במהלך המשפט אך את הייצוג היה על חברת הביטוח לתת לנתבעים ועתה עליה להשתתף בהוצאותיהם
לפרטים נוספים
 
לנפגע נעשה עוול, בכך שנוכו ממנו מלוא גמלאות המחושבות לחיים מלאים, כאשר בפועל לא יקבל אותן, בגלל קיצור תוחלת חייו בתאונה
לפרטים נוספים
 
חלק מהותי מהתגמול לסוכן הביטוח יהיה עבור השירות ללקוח לאורך חיי המוצר והתגמול יופסק בניתוק הקשר עם הלקוח או פטירתו
לפרטים נוספים
 
סאן יאנג במקום הראשון עם 727 כלי רכב גנובים עד סוף חודש יולי במקום השני קוואנג יאנג עם 433 גניבות
לפרטים נוספים
 
החוזר החדש נועד לקבוע הוראות אחידות לעניין התקבולים שיש לקזז בגינם את קצבת הנכות בקרן פנסיה ולעניין אופן הקיזוז
לפרטים נוספים
 
חוזר הוראות לחידוש חוזה ביטוח


על המבטח להודיע למבוטח, לפני תום הביטוח, על סיומו ועליו לקבל הסכמת המבוטח לחידוש הביטוח ולגביית הפרמיה

לפרטים נוספים

נהיגה בשכרות וללא ביטוח 4 שנות מאסר
יש מקום לענישה מרתיעה בהתנהגות בריונית ופראית בכביש, המסכנת את שלום הציבור ובטחונו, ומסכלת אכיפת החוק

לפרטים נוספים

הפחתה חד צדדית מערך הרכב המבוטח
החלטת ההפחתה של המבטחת, בנסיבות העניין, היא לוקה ב-שרירותיות ובכל מקרה, בלתי מבוססת על תימוכין ברורים

לפרטים נוספים

מצגת "אתג"ר": גניבות רכב אוגוסט 2014
סאן יאנג במקום הראשון עם 884 כלי רכב גנובים עד סוף חודש אוגוסט במקום השני קוואנג יאנג עם 499 גניבות

לפרטים נוספים

אחריותם של יזם ושל קבלן כלפי עובד


המסקנה היא כי בנסיבות ענייננו ובהתאם להוראות הדין, נשא הקבלן באחריות לקיום הוראות הבטיחות הקבועות בתקנות הבניה

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא