אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלאגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
החל מיום 1/6/2015, מונה יואב ענתבי לשמש כסמנכ"ל וכראש תחום ביטוח אלמנטרי באיגוד חברות הביטוח. ענתבי שימש בעברו כמנהל תחום ביטוח אלמנטרי וביטוחים פיננסים בפיקוח על הביטוח במשרד האוצר
לפרטים נוספים
 
מבוטח או צד ג' תובע את נזקיו הישירים בגין תיקון הרכב והמבטחת קיבלה תביעתו, יכללו תגמולי ביטוח גם את ירידת הערך של הרכב ואת מס ערך מוסף, גם אם הרכב לא תוקן
לפרטים נוספים
 
המחוקק בחר לסייג את שלילת הזכאות לפיצויים, כאשר רישיון הנהיגה של הנהג אשר נפגע בתאונה פקע מחמת אי-תשלום אגרה. מאחורי סייג זה ניצבת התפיסה המשקפת את תכליתו
לפרטים נוספים
 
התאחדות החברות לביטוח חיים טוענת בפנייה לבהמ"ש המחוזי כי נייר עמדה שהוציאה הממונה על שוק ההון דורית סלינגר, בשם "תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון" - יגרום לכאוס בשוק.
לפרטים נוספים
 
הרשמת הבכירה, סיגל אלבו: הואיל ומטרת הכיסוי הביטוחי הוא שיפוי בגין הנזק שנגרם ולא שיפור המצב הקיים, הרי שיש לקבל את ההערכה, כפי שנקבעה בחוות דעתו של השמאי מטעם המבטחת
לפרטים נוספים
 
הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן

מבוטח או צד ג' תובע את נזקיו הישירים בגין תיקון הרכב והמבטחת קיבלה תביעתו, יכללו תגמולי ביטוח גם את ירידת הערך של הרכב ואת מס ערך מוסף, גם אם הרכב לא תוקן

לפרטים נוספים

פסיקה: שלילת רישיון נהיגה מסיבה טכנית אינה פוגעת בכיסוי הביטוחי

המחוקק בחר לסייג את שלילת הזכאות לפיצויים, כאשר רישיון הנהיגה של הנהג אשר נפגע בתאונה פקע מחמת אי-תשלום אגרה. מאחורי סייג זה ניצבת התפיסה המשקפת את תכליתו

לפרטים נוספים

חברות הביטוח לביהמ"ש: הממונה על שוק ההון גורמת לאי ודאות בשוק


התאחדות החברות לביטוח חיים טוענת בפנייה לבהמ"ש המחוזי כי נייר עמדה שהוציאה הממונה על שוק ההון דורית סלינגר, בשם "תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון" - יגרום לכאוס בשוק.

לפרטים נוספים

פסיקה: משמעות השבת המצב לקדמותו בשל נזק לגג

הרשמת הבכירה, סיגל אלבו: הואיל ומטרת הכיסוי הביטוחי הוא שיפוי בגין הנזק שנגרם ולא שיפור המצב הקיים, הרי שיש לקבל את ההערכה, כפי שנקבעה בחוות דעתו של השמאי מטעם המבטחת

לפרטים נוספים

שחקן הכדורגל יפוצה כאילו נערך בעבורו ביטוח כחוק
השופטת שושנה שטמר – אב"ד המחוזי חיפה: אציע לקבל את הערעור בכל הנוגע לאי מיצוי הדיון בטענות שכרוכות בהפרת חוק הספורט בהיבט של אי קיום ביטוח כמתחייב

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא