אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלאגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופט עבאס עאסי: הנתבעת, בתור מי שארגנה את פעילות מסוג זה עבור נערים צעירים בגילם, היתה צריכה לדאוג ולהבטיח השגחה ופיקוח הולם ומספק שימנע אירוע תאונה מסוג זה
לפרטים נוספים
 
השופטת ד"ר פנינה נויבירט: ככלל - עץ אינו נחשב ל"דבר מסוכן", כהגדרתו בסעיף 38 לפקודת הנזיקין. על פניו, מדובר היה בעץ רענן ובריא. לא הוגשה חוות דעת מומחה המנתחת הנסיבות שהובילו לקריסת הענף
לפרטים נוספים
 
השופט גיל דניאל: בתקופה בה אירעה התאונה החזיק התובע בטרקטורון. במועד התאונה לא היה לטרקטורון ביטוח. עניין זה מגביר עוד יותר את החשד לפיו התובע נפגע בתאונה בעת נהיגה על הטרקטורון

לפרטים נוספים
 
השופטת ריבה שרון: אני מקבלת את טענת הנתבעת, מנימוקיה, כי הנחיות המפקח על הביטוח אינן רלבנטיות לפוליסה נשוא התביעה, וכי ממילא, הן כוללות הבחנה בין פוליסה הכוללת סעיף נכות מותאם, כבענייננו, לבין פוליסה אשר אינה כוללת סעיף כזה
לפרטים נוספים
 
השופט ד"ר אברהם אברהם: אם ארעה התאונה בתחנת התדלוק – אין היא בבחינת "טיפול דרך" ואפילו ארעה מחוץ לתחנה ובשול הדרך אין היא בבחינת טיפול דרך. כיוון שכך, אין עניין לנו ב"תאונת דרכים" כמשמעה בחוק
לפרטים נוספים
 
פסיקה: תנועת הנוער נמצאה אחראית לפגיעתו של חניך מאבן שהשליכו חבריו

השופט עבאס עאסי: הנתבעת, בתור מי שארגנה את פעילות מסוג זה עבור נערים צעירים בגילם, היתה צריכה לדאוג ולהבטיח השגחה ופיקוח הולם ומספק שימנע אירוע תאונה מסוג זה

לפרטים נוספים

פסיקה: נציגות הדיירים לא נמצאה אחראית לנפילתו של ענף על רכב
השופטת ד"ר פנינה נויבירט: ככלל - עץ אינו נחשב ל"דבר מסוכן", כהגדרתו בסעיף 38 לפקודת הנזיקין. על פניו, מדובר היה בעץ רענן ובריא. לא הוגשה חוות דעת מומחה המנתחת הנסיבות שהובילו לקריסת הענף
לפרטים נוספים

פסיקה: התובע לא הוכיח כי נפגע בתאונת אופניים בתחום העירייה

השופט גיל דניאל: בתקופה בה אירעה התאונה החזיק התובע בטרקטורון. במועד התאונה לא היה לטרקטורון ביטוח. עניין זה מגביר עוד יותר את החשד לפיו התובע נפגע בתאונה בעת נהיגה על הטרקטורון

לפרטים נוספים

פסיקה: המבטחת תשלם למבוטח לפי שיעור נכות מותאם

השופטת ריבה שרון: אני מקבלת את טענת הנתבעת, מנימוקיה, כי הנחיות המפקח על הביטוח אינן רלבנטיות לפוליסה נשוא התביעה, וכי ממילא, הן כוללות הבחנה בין פוליסה הכוללת סעיף נכות מותאם, כבענייננו, לבין פוליסה אשר אינה כוללת סעיף כזה

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא