אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
שיעור מעורבותם של הנהגים הצעירים בתאונות אלכוהול גבוה פי 2.5 ביחס לשאר האוכלוסיות וממוצע הדוחות עומד על כ-17% מכל הדוחות לנהגים בשכרות
לפרטים נוספים
 
לא הובאה כל ראיה, המשיב אף לא טען כך, שהעירייה ידעה או היתה אמורה לדעת כי התרחשה תקלה כלשהי בהתקנת הארקה של פנסי התאורה על הגדר הפרטית
לפרטים נוספים
 
הדיווח עבור הנכסים השונים ייעשה בהתאם למקום הסיכון הסופי, מדינה או אזור גיאוגרפי לפי הרלוונטיות. במקרים בהם לא ניתן לזהות את מקום החשיפה הסופית תדווח החשיפה בהתאם למקום בו הונפק או נסחר הנכס.
לפרטים נוספים
 
העליון דחה את הערעור אבל ביקש להעביר את פסק הדין לייעוץ המשפטי של משרד התחבורה ולמפקח על הביטוח, בשל הרלבנטיות לנושא הבטיחות
לפרטים נוספים
 
השופט מריו קליין קבע, כי הנתבעת לא חתמה לאלתר על השינוי וניסתה להשיג על עמדתה של הנתבעת באמצעות מכתב תגובה
לפרטים נוספים
 
על חשיבות רישום רפואי בסמוך לאחר אירוע תאונתי כבר נפסק לא אחת, כי הגרסה הראשונית מהווה תגובה ספונטנית מידית לאירוע מרגש או מסעיר
לפרטים נוספים
 
השופט, עידו רזין, קבע, כי יישום ההלכה במקרה הנדון מוביל למסקנה, שלא היתה חובה על המבטחת (הנתבעת) לציין את מועד תום ההתיישנות.
לפרטים נוספים
 
סקר נהיגה תחת אלכוהול לקראת פורים

שיעור מעורבותם של הנהגים הצעירים בתאונות אלכוהול גבוה פי 2.5 ביחס לשאר האוכלוסיות וממוצע הדוחות עומד על כ-17% מכל הדוחות לנהגים בשכרות

לפרטים נוספים

העירייה אינה אחראית לתקינות מערכת החשמל בבניין

לא הובאה כל ראיה, המשיב אף לא טען כך, שהעירייה ידעה או היתה אמורה לדעת כי התרחשה תקלה כלשהי בהתקנת הארקה של פנסי התאורה על הגדר הפרטית

לפרטים נוספים

דוח חודשי לגבי קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח

הדיווח עבור הנכסים השונים ייעשה בהתאם למקום הסיכון הסופי, מדינה או אזור גיאוגרפי לפי הרלוונטיות. במקרים בהם לא ניתן לזהות את מקום החשיפה הסופית תדווח החשיפה בהתאם למקום בו הונפק או נסחר הנכס.

לפרטים נוספים

רכישה בשרשור של רכב שניזוק בתאונה


העליון דחה את הערעור אבל ביקש להעביר את פסק הדין לייעוץ המשפטי של משרד התחבורה ולמפקח על הביטוח, בשל הרלבנטיות לנושא הבטיחות

לפרטים נוספים

חובת הגילוי, הסכמת המבוטחת ואחריות הסוכן

השופט מריו קליין קבע, כי הנתבעת לא חתמה לאלתר על השינוי וניסתה להשיג על עמדתה של הנתבעת באמצעות מכתב תגובה

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא