אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופט א. סלאמה: על הסוכן להציג בפני המבוטח מצג מדויק בנוגע להיקף הכיסוי הביטוחי, לוודא כי המבוטח ער לסייגים המנויים בפוליסה ולדאוג להמצאת הפוליסה למבוטח. אי קיום החובות הנזכרות מהווה הפרה של חובת הזהירות שהסוכן חב כלפי המבוטח
לפרטים נוספים
 
הביטוח נועד להגן על בעלי העסקים מפני סיכונים מסחריים שאינם בשליטתם ומסייע להם לגדול באמצעות מזעור ההשלכות הכספיות של חדלות פירעון פתאומית ובלתי צפויה של לקוחותיהם
לפרטים נוספים
 
השופטת נבילה דלה מוסא: ייתכן אומנם, כי התובע חש לחץ נוכח מצבו הכלכלי והחשש שמא הוא עלול לאבד את זכאותו בקבלת התגמולים מהנתבעת, אך אין בחששות ובלחצים אלו כשלעצמם כדי להוות כפיה במובן סעיף 18 לחוק החוזים.
לפרטים נוספים
 
עד כמה שהדבר נשמע מפתיע, מדובר בטכנולוגיה שאינה חדישה. כבר בשנת 1800, נעשה שימוש ב"רימוני אש" שהיו עשויים מזכוכית ומלאים במים שנמהלו בהם חומרים מדכאי בעירה לצורך כיבוי שריפות
לפרטים נוספים
 
השופט י' עמית: גם אם הניזוק אינו "שבר כלי" אין משמעות הדבר כי נותרה לו יכולת השתכרות. לא דומה ניזוק שעבד עבודת כפיים לניזוק שעבד במשרד, לא דומה פרפלג המצנתר את עצמו מספר פעמים ביום למי שאינו נדרש לכך
לפרטים נוספים
 
פסיקה: הכיסוי הביטוחי החל במקרה שבו סוכן הביטוח לא מסר את הפוליסה למבוטח

השופט א. סלאמה: על הסוכן להציג בפני המבוטח מצג מדויק בנוגע להיקף הכיסוי הביטוחי, לוודא כי המבוטח ער לסייגים המנויים בפוליסה ולדאוג להמצאת הפוליסה למבוטח. אי קיום החובות הנזכרות מהווה הפרה של חובת הזהירות שהסוכן חב כלפי המבוטח

לפרטים נוספים

ביטוח בעולם: ביטוח סיכוני סחר באשראי לעסקים קטנים בבריטניה
הביטוח נועד להגן על בעלי העסקים מפני סיכונים מסחריים שאינם בשליטתם ומסייע להם לגדול באמצעות מזעור ההשלכות הכספיות של חדלות פירעון פתאומית ובלתי צפויה של לקוחותיהם

לפרטים נוספים

פסיקה: נדחתה תביעתו של מבוטח שביקש לבטל הסכם פשרה שחתם עם המבטח

השופטת נבילה דלה מוסא: ייתכן אומנם, כי התובע חש לחץ נוכח מצבו הכלכלי והחשש שמא הוא עלול לאבד את זכאותו בקבלת התגמולים מהנתבעת, אך אין בחששות ובלחצים אלו כשלעצמם כדי להוות כפיה במובן סעיף 18 לחוק החוזים.

לפרטים נוספים

בטיחות אש לקראת ל"ג בעומר: יש דבר כזה, כדור נגד שריפות

עד כמה שהדבר נשמע מפתיע, מדובר בטכנולוגיה שאינה חדישה. כבר בשנת 1800, נעשה שימוש ב"רימוני אש" שהיו עשויים מזכוכית ומלאים במים שנמהלו בהם חומרים מדכאי בעירה לצורך כיבוי שריפות

לפרטים נוספים