אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלאגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
השופט שטרנליכט: חזקה על התובע שהינו בעל מספר מוניות, שותף בתחנת מוניות ומעסיק נהגים שכירים, כי אם היה טורח לעיין בפוליסה ולקרוא את תנאיה, היה מבין את החריג המנוסח בלשון בני אדם פשוטה
לפרטים נוספים
 
המבטח יהיה אחראי על השירות הניתן במסגרת כתב השירות ויאפשר בחירה מבין שני ספקי שירות, לפחות, למעט לגבי למבוטחים בביטוח תאונות אישיות ומבוטחים בביטוח מחלות ואשפוז
לפרטים נוספים
 
השופטת רייך: התובע מסר גרסה סדורה, ברורה וחד משמעית באשר לנסיבות האירוע, על גרסה זו חזר הנתבע אשר נהג באופנוע שבבעלותו
לפרטים נוספים
 
לסיכום תוצאות המחקר: המחקר לא הדגים יתרון במתן כלכלה עשירת שמן דגים בחולים הסובלים מטראומה קשה
לפרטים נוספים
 
השופטת קבעה, כי דין התביעה להידחות למרות קיומה של אחריות מצד הנתבעים כלפי התובע, וזאת מאחר ונזקי התובע נבלעים בתגמולי המל"ל
לפרטים נוספים
 
פסיקה: האם המבטח או הסוכן אחראים לפיצוי נזקי קרה מעבר למגבלה בפוליסה?

השופט שטרנליכט: חזקה על התובע שהינו בעל מספר מוניות, שותף בתחנת מוניות ומעסיק נהגים שכירים, כי אם היה טורח לעיין בפוליסה ולקרוא את תנאיה, היה מבין את החריג המנוסח בלשון בני אדם פשוטה

לפרטים נוספים

טיוטת חוזר: שיווק כתבי שירות

המבטח יהיה אחראי על השירות הניתן במסגרת כתב השירות ויאפשר בחירה מבין שני ספקי שירות, לפחות, למעט לגבי למבוטחים בביטוח תאונות אישיות ומבוטחים בביטוח מחלות ואשפוז

לפרטים נוספים

פסיקה: מי נהג באופנוע בעת אירוע התאונה?

השופטת רייך: התובע מסר גרסה סדורה, ברורה וחד משמעית באשר לנסיבות האירוע, על גרסה זו חזר הנתבע אשר נהג באופנוע שבבעלותו

לפרטים נוספים

מחקר: השפעת תוספת של שמן דגים במקרים של חרדה ומצוקה נפשית שישה חודשים לאחר תאונת דרכים
לסיכום תוצאות המחקר: המחקר לא הדגים יתרון במתן כלכלה עשירת שמן דגים בחולים הסובלים מטראומה קשה

לפרטים נוספים

פסיקה: לא ישולם פיצוי לפי ביטוח אחריות מעבידים בשל תגמולי המל"ל

השופטת קבעה, כי דין התביעה להידחות למרות קיומה של אחריות מצד הנתבעים כלפי התובע, וזאת מאחר ונזקי התובע נבלעים בתגמולי המל"ל

לפרטחם נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא