אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלאגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
מר מאיר שביט, מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים, אמר, כי מדובר בסכום זעום יחסית להוצאה השנתית על הפנסיה התקציבית. סכום הפנסיה התקציבית כולל התחייבויות עתידיות של יותר מ 600 מיליארד ₪
לפרטים נוספים
 
השופט צ' זילברטל: טענת המשיבים היא, שאי עשיית הביטוח על-ידי המבקש והעובדה שהתיר לנפגע לעשות שימוש בקטנוע, הביאו לכך שהנפגע לא יכול היה להיפרע ממבטח הקטנוע על פי חוק הפיצויים ולפיכך הוא תבע את המשיבים.
לפרטים נוספים
 
השופטת נבילה דלה מוסא: החלקה כשלעצמה אינה מלמדת בהכרח על כך שהיא אירעה עקב התרשלות הנתבעת. על התובע להוכיח קיומו של מפגע שגרם להתרחשות התאונה והנזקים שבעטיה
לפרטים נוספים
 
השופטת אושרי פרוסט-פרנקל: התובע לא הוכיח את טענתו לחוסרים בהפקדות לקרן הפנסיה. אני מקבלת את טענת הנתבעת שעל התובע היה להעיד את הגורם המוסמך אצל מעבידו
לפרטים נוספים
 
הרשמת הבכירה אושרית הובר היימן: אמנם, היה איחור בהשבת הכספים, ועל כן אין חולק. אולם, איחור זה ובמיוחד לאור הנסיבות המפורטות בכתב ההגנה, אינו מצדיק הגשת תביעה בשיעור של 18,799 ₪
לפרטים נוספים
 
הנפקת אג"ח מיועדות לחברות הביטוח ב 2014 כ-1.1 מיליארד ₪

מר מאיר שביט, מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים, אמר, כי מדובר בסכום זעום יחסית להוצאה השנתית על הפנסיה התקציבית. סכום הפנסיה התקציבית כולל התחייבויות עתידיות של יותר מ 600 מיליארד ₪

לפרטים נוספים

פסיקה: תביעה נזיקית כנגד בעל האופנוע בשל נהיגה ללא ביטוח חובה

השופט צ' זילברטל: טענת המשיבים היא, שאי עשיית הביטוח על-ידי המבקש והעובדה שהתיר לנפגע לעשות שימוש בקטנוע, הביאו לכך שהנפגע לא יכול היה להיפרע ממבטח הקטנוע על פי חוק הפיצויים ולפיכך הוא תבע את המשיבים.

לפרטים נוספים

פסיקה: חברת הביטוח אינה אמורה לפצות אדם שמעד והחליק בבריכה

השופטת נבילה דלה מוסא: החלקה כשלעצמה אינה מלמדת בהכרח על כך שהיא אירעה עקב התרשלות הנתבעת. על התובע להוכיח קיומו של מפגע שגרם להתרחשות התאונה והנזקים שבעטיה

לפרטים נוספים

פסיקה: נדחתה תביעה בטענות לליקויים בניהול קרן פנסיה
השופטת אושרי פרוסט-פרנקל: התובע לא הוכיח את טענתו לחוסרים בהפקדות לקרן הפנסיה. אני מקבלת את טענת הנתבעת שעל התובע היה להעיד את הגורם המוסמך אצל מעבידו

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא