אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלאגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופט ישראל פבלו אקסלרד: לא רק שהתובע לא הצביע על קיומו של סיוע לעדותו היחידה, ולא רק שלא עלה בידו להצביע על נימוקים שיהיה בהם כדי להצדיק קבלת תביעתו על סמך עדות כאמור, אלא שקיימים נימוקים אשר יש בהם כדי לשכנע שלא להסתפק בעדות היחידה
לפרטים נוספים
 
הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין: השמאי מטעם הנתבעת לא עלה בעת הבדיקה על גג המבנה ולמעשה לא ביצע את הבדיקה הדרושה לצורך מענה על השאלה האם האירוע קרה בשל הסערה, או שמא בשל בלאי טבעי
לפרטים נוספים
 
השופט יעקב צבן: מערער 2 הודה שאינו מחזיק ברישיון להפעיל את המנוף ומשהסקנו כי המטען נפל מהמנוף והמערערים הודו כי באירוע פעל מערער 2 לבדו (גם לא הושג בערעור על קביעת בית משפט קמא כי המנוף הופעל בידי מערער 2), הרי שחברת הביטוח הרימה את הנטל להוכיח חריגה מהכיסוי הביטוחי
לפרטים נוספים
 
השופט: עבאס עאסי: הוכח שצדדי ג' הם מומחים מקצועיים, מוסמכים ומנוסים ביותר; לא הוכחה כל רשלנות מצד הנתבעת בבחירתם כמפעילי החוג; לא הועלתה כל טענת רשלנות כנגד הנתבעת בכל הנוגע לתנאי השטח
לפרטים נוספים
 
השופטת מירב קלמפנר נבון: הגעתי לכלל מסקנה כי החל מיום 1.5.11, התובע לא איבד את כושרו לעבוד 50% ואף לא 25% מהשעות אותן עבד לפני מקרי הביטוח כמנהל ומוכר בחנות נעליים
לפרטים נוספים
 
פסיקה: על המבוטח להוכיח את התרחשותה של תאונת דרכים

השופט ישראל פבלו אקסלרד: לא רק שהתובע לא הצביע על קיומו של סיוע לעדותו היחידה, ולא רק שלא עלה בידו להצביע על נימוקים שיהיה בהם כדי להצדיק קבלת תביעתו על סמך עדות כאמור, אלא שקיימים נימוקים אשר יש בהם כדי לשכנע שלא להסתפק בעדות היחידה

לפרטים נוספים

פסיקה: קיים כיסוי לנזקי גשם שנגרמו למבנה דירה מבעד לרעפים שבורים
הרשמת הבכירה ליאורה וינשטיין: השמאי מטעם הנתבעת לא עלה בעת הבדיקה על גג המבנה ולמעשה לא ביצע את הבדיקה הדרושה לצורך מענה על השאלה האם האירוע קרה בשל הסערה, או שמא בשל בלאי טבעי

לפרטים נוספים

פסיקה: בוחן התאונות מטעם חברת הביטוח הצליח להוכיח טענתו

השופט יעקב צבן: מערער 2 הודה שאינו מחזיק ברישיון להפעיל את המנוף ומשהסקנו כי המטען נפל מהמנוף והמערערים הודו כי באירוע פעל מערער 2 לבדו (גם לא הושג בערעור על קביעת בית משפט קמא כי המנוף הופעל בידי מערער 2), הרי שחברת הביטוח הרימה את הנטל להוכיח חריגה מהכיסוי הביטוחי

לפרטים נוספים

פסיקה: התובע לא הוכיח אחריות לפגיעתו באימון קרב מגע

השופט: עבאס עאסי: הוכח שצדדי ג' הם מומחים מקצועיים, מוסמכים ומנוסים ביותר; לא הוכחה כל רשלנות מצד הנתבעת בבחירתם כמפעילי החוג; לא הועלתה כל טענת רשלנות כנגד הנתבעת בכל הנוגע לתנאי השטח

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא