אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופט דר' מנחם רניאל: נפילת אריחים היא אירוע פתאומי ובלתי צפוי, אלא שהמודיעה לא חוייבה בתשלום בשל נפילת אריחים, או נזק פיזי שנגרם עקב כך, אלא בשל קביעת הבורר בבוררות הצדדים, למרות שלא היה ליקוי באריחים ובהתקנתם. זהו חיוב לפי עילת הפסק, המבוססת על הסכמת המודיעה להשתתף בבוררות. זה אינו מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה
לפרטים נוספים
 
כאשר יעילות הטיפול אינה ברורה ומוטלת בספק, הרי שמדיניות חלוקת הסיכון עם חברת התרופות אמורה ליצור אמון ביחסים שבין היצרן וחברת הביטוח שמממנת את הטיפול הרפואי לגבי יעילות המוצרים
לפרטים נוספים
 
השופט עידו כפכפי: כאשר חברת ביטוח מזמנת חברות שיקום מעיד הדבר כי מכירה היא, ולו באופן עקרוני, בחבותה. אם בסופו של יום בוחר המבוטח להתפשר עם חברת הביטוח, הפשרה לא יכולה להיות על חשבון סכומים שאושרו לתשלום בגין עבודות שהועברו לביצוע לתובעת
לפרטים נוספים
 
ההצלחה של התוכניות הביאה לכך שסכומים גבוהים יותר מכספי משלם המסים בארה"ב שהיו אמורים להיות משולמים לרמאים אינם משלמים כלל, וכתוצאה מכך נמנע הצורך להתחקות אחר ספקים שונים להשבת הסכומים ששולמו להם שלא כדין
לפרטים נוספים
 
הרשם יוחנן גבאי: בית המשפט העליון קבע כי "ככלל, תובע אינו יכול להישמע בטענה כי זכותו לפרטיות גוברת על חובתו לחשוף בפני הנתבע ראיות שהן רלוונטיות לבירור התובענה ונדרשות לנתבע לביסוס הגנתו.."
לפרטים נוספים
 
פסיקה במחוזי: נשירת חיפוי שיש ממבנה אינה מבוטחת בביטוחי אחריות המוצר, אחריות מקצועית ועבודות קבלניות
השופט דר' מנחם רניאל: נפילת אריחים היא אירוע פתאומי ובלתי צפוי, אלא שהמודיעה לא חוייבה בתשלום בשל נפילת אריחים, או נזק פיזי שנגרם עקב כך, אלא בשל קביעת הבורר בבוררות הצדדים, למרות שלא היה ליקוי באריחים ובהתקנתם. זהו חיוב לפי עילת הפסק, המבוססת על הסכמת המודיעה להשתתף בבוררות. זה אינו מקרה ביטוח המכוסה בפוליסה

לפרטים נוספים

מודל עסקי בחו"ל: חיוב מבטחים בעלות התרופות לפי הצלחת הטיפול

כאשר יעילות הטיפול אינה ברורה ומוטלת בספק, הרי שמדיניות חלוקת הסיכון עם חברת התרופות אמורה ליצור אמון ביחסים שבין היצרן וחברת הביטוח שמממנת את הטיפול הרפואי לגבי יעילות המוצרים

לפרטים נוספיפ

פסיקה: הסכם פשרה של המבוטח עם חברת הביטוח אינו מחייב את חברת השיקום

השופט עידו כפכפי: כאשר חברת ביטוח מזמנת חברות שיקום מעיד הדבר כי מכירה היא, ולו באופן עקרוני, בחבותה. אם בסופו של יום בוחר המבוטח להתפשר עם חברת הביטוח, הפשרה לא יכולה להיות על חשבון סכומים שאושרו לתשלום בגין עבודות שהועברו לביצוע לתובעת

לפרטים נוספים

ארה"ב: חיסכון של 42 מיליארד $ במשך שנתיים למדיקקייר ולמדיקאייד תודות לתוכנית למניעת הונאות
ההצלחה של התוכניות הביאה לכך שסכומים גבוהים יותר מכספי משלם המסים בארה"ב שהיו אמורים להיות משולמים לרמאים אינם משלמים כלל, וכתוצאה מכך נמנע הצורך להתחקות אחר ספקים שונים להשבת הסכומים ששולמו להם שלא כדין

לפרטים נוספים