אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
השופטת אמרה, כי נראה שדחיית דרישתה של המבוטחת על ידי חברת הביטוח להחזר עלותו המלאה של הניתוח הנדון, לא היתה חסרת בסיס
לפרטים נוספים
 
השופט מאזן: נפילתו של התובע נבעה גם מהעובדה של נסיעת האוטובוס, כאשר תנועת האוטובוס, לרבות השינויים בתנועה זו, היוותה גורם ממשי לנפילה של התובע.
לפרטים נוספים
 
הרשם לרנר: אני סבור שיש לקבוע כממצא, שהמגעים בין ג'ואנה לבין ענת אכן התמקדו בנזקים שנגרמו לענת, אישית, כתוצאה מהפעלת הפוליסה, ולא בניסיון להביא לסילוק סופי ומוחלט של מלוא עלות התיקון
לפרטים נוספים
 
השופט קבע, כי המעביד לא דאג לשיטת עבודה מתאימה ופיקוח יעיל במפעל, לא הנהיג שיטת עבודה בטוחה ולא דאג לקיומה, הלכה למעשה.
לפרטים נוספים
 
השופטת נאוה ברוורמן: בענייננו, השתכנעתי כי השיהוי מטעם המשיבה יורד לשורשו של עניין, ויש בו כדי להביא למעין "ויתור" מצד המשיבה.
לפרטים נוספים
 
פסיקה: האם ביטוח בריאות מכסה הוצאות שחזור שד לאחר כריתה?
השופטת אמרה, כי נראה שדחיית דרישתה של המבוטחת על ידי חברת הביטוח להחזר עלותו המלאה של הניתוח הנדון, לא היתה חסרת בסיס

לפרטים נוספים

פסיקה: נפילה בעת נסיעה באוטובוס היא תאונת דרכים
השופט מאזן: נפילתו של התובע נבעה גם מהעובדה של נסיעת האוטובוס, כאשר תנועת האוטובוס, לרבות השינויים בתנועה זו, היוותה גורם ממשי לנפילה של התובע.

לפרטים נוספים

פסיקה: משמעות הויתור על תביעות נוספות כלפי צד ג
הרשם לרנר: אני סבור שיש לקבוע כממצא, שהמגעים בין ג'ואנה לבין ענת אכן התמקדו בנזקים שנגרמו לענת, אישית, כתוצאה מהפעלת הפוליסה, ולא בניסיון להביא לסילוק סופי ומוחלט של מלוא עלות התיקון

לפרטים נוספים

פסיקה: אחריות המעביד כלפי עובד שנפגע משריפה שפרצה בעסק סמוך
השופט קבע, כי המעביד לא דאג לשיטת עבודה מתאימה ופיקוח יעיל במפעל, לא הנהיג שיטת עבודה בטוחה ולא דאג לקיומה, הלכה למעשה.

לפרטים נוספים

פסיקה: פג תוקפה של הלוואה לפי פוליסת ביטוח חיים בשל שיהוי
השופטת נאוה ברוורמן: בענייננו, השתכנעתי כי השיהוי מטעם המשיבה יורד לשורשו של עניין, ויש בו כדי להביא למעין "ויתור" מצד המשיבה.

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא