אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

כדי לא לחסום דרכו של נפגע בתאונת דרכים להוכיח נזקיו, נוקטים בתי המשפט גישה מקלה לקיום התנאים שיצדיקו מינוי מומחה
לפרטים נוספים
על מנת שתהא תכולה לחזקת ניצול הכוח המיכני צריך להתקיים קשר סיבתי עובדתי בין ניצול הכוח המיכני לבין התוצאה המזיקה
לפרטים נוספים
משהתביעה כלפי נהג הרכב ו/או המבוטח התיישנה, - ואין לתקנה, כי אז דין הבקשה להתקבל ודין התביעה להידחות על הסף
לפרטים נוספים
 
נתוני המחקר אינם תומכים בקיום נסיבות מיוחדות המאפיינות אוכלוסייה זקנה, המביאות להסתברות יתר לפגיעותה
לפרטים נוספים
 
גם אם השערותיו של המומחה לכשל, אינן אפשריות, עדיין על חב' החשמל להוכיח שהוא לא נגרם בגין מעשיה או מחדליה
לפרטים נוספים
 
כך נפסק על ידי העליון והמחוקק לא ראה לנכון לשנות את ניסוח החזקה המרבה בנדון וההלכה השתרשה במהלך השנים
לפרטים נוספים
 
סאן יאנג במקום הראשון עם 364 כלי רכב גנובים עד סוף חודש אפריל במקום השני קוואנג יאנג עם 212 גניבות
לפרטים נוספים
 
בדין קבעו בתי המשפט הקודמים שגוברים העיקולים שהטילו נושי המבקש, על המחאת הזכות שנתן המבקש לעורך דינו לאחר פס"ד
לפרטים נוספים
 
החוזר החדש חל מיום פרסומו על יועצים פנסיוניים וקופות גמל כהגדרתן בחוק קופות גמל וקרנות השתלמות שלא בהסכם הפצה
לפרטים נוספים
 
מבטח יקבל מראש הסכמתו המפורשת של מבוטח בהעלאת פרמיה יותר מ 20%, למעט עליית פרמיה במעבר בין קבוצות גיל
לפרטים נוספים
 
העותרות, סוכנות גבעון, וחברת איילון לא ביקשו סעד להכריז עליהן כזוכות, אלא לפסול את זכיית כלל ולפתוח את המכרז להליך חדש
לפרטים נוספים
 
העליון על מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה

כדי לא לחסום דרכו של נפגע בתאונת דרכים להוכיח נזקיו, נוקטים בתי המשפט גישה מקלה לקיום התנאים שיצדיקו מינוי מומחה

לפרטים נוספים

שחרור בורג במלגזה אינו תאונת דרכים

על מנת שתהא תכולה לחזקת ניצול הכוח המיכני צריך להתקיים קשר סיבתי עובדתי בין ניצול הכוח המיכני לבין התוצאה המזיקה

לפרטים נוספים

התיישנות תביעה נגד הנהג ונגד המבטח

משהתביעה כלפי נהג הרכב ו/או המבוטח התיישנה, - ואין לתקנה, כי אז דין הבקשה להתקבל ודין התביעה להידחות על הסף

לפרטים נוספים

פגיעות יתר של זקנים ומעורבותם בת.ד.

נתוני המחקר אינם תומכים בקיום נסיבות מיוחדות המאפיינות אוכלוסייה זקנה, המביאות להסתברות יתר לפגיעותה


לפרטים נוספים

חברת החשמל נמצאה אחראית לשריפה

גם אם השערותיו של המומחה לכשל, אינן אפשריות, עדיין על חב' החשמל להוכיח שהוא לא נגרם בגין מעשיה או מחדליה

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא