אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופט אהרון שדה: הנתבעת איננה יכולה להתנער מאחריות ולתלות את האשם רק בטבע ובמבנה. הנתבעת היא הגורם המקצועי, היא זו שעובדת בשטח, היא זו שעושה את הבדיקות וההכנות לקראת ההצפה, היא זו שצריכה לצפות תוצאות אפשריות של ההצפה, היא זו שהייתה לה האפשרות להתעדכן על התחזית
לפרטים נוספים
 
אגוד המבטחים בבריטניה מבקש לחייב בחקיקה התקנה של מתזים במבנים גדולים על מנת לסייע במניעה של ובהתמודדות עם שריפות גדולות, בעלות פוטנציאל הרסני, שיש בהן כדי לסכן חיי אדם
לפרטים נוספים
 
השופט צ' זילברטל: ובהתחשב במהות היחסים בין המשיב למבקשת – יחסי עובד-מעביד, ייתכן כי ניתן היה לקבוע שאי-עריכת הביטוח המקיף מצד המבקשת מהווה מחדל רשלני, ועל כן יש לה אשם תורם מכריע לנזק שנגרם
לפרטים נוספים
 
השופט צ' זילברטל: בית משפט זה עמד לא אחת על אמות המידה לבחינת החובה המוטלת על ניזוק להקטין את נזקו באמצעות ניתוח, ובהן – סיכויי הצלחת הניתוח, מידת הסיכון הכרוך בפרוצדורה, מידת הכאב והסבל הצפוי לניזוק באם יעבור את הניתוח והיות הניתוח ניסיוני או ספקולטיבי
לפרטים נוספים
 
החוקרים לא יכלו להצביע על הסיבה לממצאי המחקר אולם מסרו שהם מניחים, כי אחת הסיבות האפשריות יכולה להיות הפער בנגישות של החולים לשירותי בריאות לפי סוגי הביטוח השונים
לפרטים נוספים
 
פסיקה: תביעת תחלוף בגין נזקי הצפה התקבלה במלואה

השופט אהרון שדה: הנתבעת איננה יכולה להתנער מאחריות ולתלות את האשם רק בטבע ובמבנה. הנתבעת היא הגורם המקצועי, היא זו שעובדת בשטח, היא זו שעושה את הבדיקות וההכנות לקראת ההצפה, היא זו שצריכה לצפות תוצאות אפשריות של ההצפה, היא זו שהייתה לה האפשרות להתעדכן על התחזית

לפרטים נוספים

לוחמי אש וחברות הפועלות למניעת נזקי אש תומכים במיזם המתזים של אגוד המבטחים הבריטי

אגוד המבטחים בבריטניה מבקש לחייב בחקיקה התקנה של מתזים במבנים גדולים על מנת לסייע במניעה של ובהתמודדות עם שריפות גדולות, בעלות פוטנציאל הרסני, שיש בהן כדי לסכן חיי אדם

לפרטים נוספים

פסיקה בעליון: אחריותו של מעביד לבטח את הרכוש המשמש את עובדיו

השופט צ' זילברטל: ובהתחשב במהות היחסים בין המשיב למבקשת – יחסי עובד-מעביד, ייתכן כי ניתן היה לקבוע שאי-עריכת הביטוח המקיף מצד המבקשת מהווה מחדל רשלני, ועל כן יש לה אשם תורם מכריע לנזק שנגרם

לפרטים נוספים

פסיקה: חובת המבוטח להקטין את נזקיו ביחס לסיכון

השופט צ' זילברטל: בית משפט זה עמד לא אחת על אמות המידה לבחינת החובה המוטלת על ניזוק להקטין את נזקו באמצעות ניתוח, ובהן – סיכויי הצלחת הניתוח, מידת הסיכון הכרוך בפרוצדורה, מידת הכאב והסבל הצפוי לניזוק באם יעבור את הניתוח והיות הניתוח ניסיוני או ספקולטיבי

לפרטים נוספים