אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
מועד תחילת מניין הימים, לפי עמדת ביה"מ, המבוססת על הספרות ועל הפסיקה, היא כי יש למנות אותם ממועד מסירת ההודעה ולא ממועד המשלוח ע"י המבטחת
לפרטים נוספים
 
גם אם התרנים לא הוצבו במקום על ידי הנתבעת, אין הדבר פוטר אותה מאחריות, אלא אולי ההיפך, שכן כאמור, מדובר בתרנים גדולים יחסית, שלמצער, היה על הנתבעת להבחין בהם
לפרטים נוספים
 
על המפקח היה להתריע בפני המתכנן ו/או היזם לגבי נזקים צפויים שעלולים להגרם כתוצאה מגשמים. החסימות שהוקמו ע"י הקבלן, צריכות היו להבחן על ידי המפקח
לפרטים נוספים
 
חשש כי רכב כלשהו הוא רכב גנוב עשוי להתעורר לפי מקום החניה של הרכב או בשל התנהגותו של נהג הרכב או במהלך רכישה של רכב משומש
לפרטים נוספים
 
החוזר החדש דוחה את המועד שעד אליו ניתן לחדש פוליסות סיעוד קבוצתיות, כאמור בסעיף 13(ה)(1) לחוזר "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" ליום 31/12/2015
לפרטים נוספים
 
שינוי תזרים התשלומים אגב עסקת מחזור משכנתה, אין בו כשלעצמו, כדי להוות עילה לביטול הכיסוי הביטוחי הקיים, כל עוד סכום הביטוח ותקופת הביטוח אינם חורגים מהפוליסה הקיימת
לפרטים נוספים
 
בטיוטת החוזר נקבעה נוסחה אחידה לחישוב ודיווח של דמי ניהול מיתרה צבורה בין כלל הגופים המוסדיים וקופות הגמל
לפרטים נוספים
 
חוקיות ביטול של שתי פוליסות ביטוח
מועד תחילת מניין הימים, לפי עמדת ביה"מ, המבוססת על הספרות ועל הפסיקה, היא כי יש למנות אותם ממועד מסירת ההודעה ולא ממועד המשלוח ע"י המבטחת

לפרטים נוספים

אחריות עירייה בנזיקין בשל נפילת דגל

גם אם התרנים לא הוצבו במקום על ידי הנתבעת, אין הדבר פוטר אותה מאחריות, אלא אולי ההיפך, שכן כאמור, מדובר בתרנים גדולים יחסית, שלמצער, היה על הנתבעת להבחין בהם

לפרטים נוספים

אחריותו של מפקח בניה להצפת האתר


על המפקח היה להתריע בפני המתכנן ו/או היזם לגבי נזקים צפויים שעלולים להגרם כתוצאה מגשמים. החסימות שהוקמו ע"י הקבלן, צריכות היו להבחן על ידי המפקח

לפרטים נוספים

משטרת ישראל משיקה אפליקציית "רכב גנוב"

חשש כי רכב כלשהו הוא רכב גנוב עשוי להתעורר לפי מקום החניה של הרכב או בשל התנהגותו של נהג הרכב או במהלך רכישה של רכב משומש

לפרטים נוספים

עריכת תכנית לביטוח סיעודי - עדכון מספר 3

החוזר החדש דוחה את המועד שעד אליו ניתן לחדש פוליסות סיעוד קבוצתיות, כאמור בסעיף 13(ה)(1) לחוזר "עריכת תכנית לביטוח סיעודי" ליום 31/12/2015

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא