אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

הנכות שנקבעה למערערת ע"י המומחה מטעם בית המשפט בשיעור של 9%, אין בה כדי לזכות התובעת בפיצוי כנפגע משני
לפרטים נוספים
המסקנה אליה הגיע בית המשפט היא שלא מתקיים הקשר הסיבתי המשפטי בין השימוש ברכב לבין הפגיעה מהפעלת מטען החבלה
לפרטים נוספים
בערים נרשמה עלייה במספר הנפגעים בתאונות דרכים בשעות הצהריים ואחה"צ, שהן שעות הנסיעה מהעבודה הביתה
לפרטים נוספים
 
בהעדר ערעור מצד הלשכה, לא אתערב בענישה, אף על פי שראוי יהיה להטיל על המערער עונש השעיה לצמיתות, או קרוב לכך
לפרטים נוספים
 
אין הבדל מהותי בין משלוח מסרון לשיחת טלפון. משהוכח עצם משלוח המסרון, עובר הנטל לתובעת להוכיח שלא התקבל
לפרטים נוספים
 
הרשמת הבכירה קבעה, כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קשר סיבתי, בין רוחות חודש מאי 2013 לנזקים הנטענים על ידה
לפרטים נוספים
 
חובתו של המזיק היא לנקוט באמצעי זהירות סבירים, ואחריותו מתגבשת רק אם לא נקט את אותם האמצעים
לפרטים נוספים
 
אשר על כן הנני קובעת כי התאונה אירעה בשל מחדלה של דרכים לגדר ולשלט בהתאם את אתר העבודה, תוך הטעיית נהגים בדרך
לפרטים נוספים
 
המבוטח לא הציג כל סימוכין שחברת הביטוח או סוכן הביטוח קיבלו בשנה הקודמת את מכתב ביטול הפוליסה כנטען על ידו.
לפרטים נוספים
 
שני הורי התובעת, שלהם בלבד האפשרות לבקש מהמבטחת להמשיך את הביטוח לאחר גיל 21, אישרו שקיבלו הפוליסה
לפרטים נוספים
 
ד"ר הלפרין חבר הוועדה למונחי ביטוח הלך לעולמו, שימש כמנכ"ל איגוד הבנקים בישראל, נשיא המועדון המסחרי תעשייתי ועוד
לפרטים נוספים
 
שיעור הנכות המחייב לקיום הלכת אלסוחה


הנכות שנקבעה למערערת ע"י המומחה מטעם בית המשפט בשיעור של 9%, אין בה כדי לזכות התובעת בפיצוי כנפגע משני

לפרטים נוספים

טעות בזיהוי קרבן אינה מהווה תאונת דרכים


המסקנה אליה הגיע בית המשפט היא שלא מתקיים הקשר הסיבתי המשפטי בין השימוש ברכב לבין הפגיעה מהפעלת מטען החבלה

לפרטים נוספים

השעות המסוכנות ביותר בכבישי הערים

בערים נרשמה עלייה במספר הנפגעים בתאונות דרכים בשעות הצהריים ואחה"צ, שהן שעות הנסיעה מהעבודה הביתה

לפרטים נוספים

ערעור עו"ד על הרשעה בנטילת תגמולים לכיסו

בהעדר ערעור מצד הלשכה, לא אתערב בענישה, אף על פי שראוי יהיה להטיל על המערער עונש השעיה לצמיתות, או קרוב לכך


לפרטים נוספים

דינה של הודעת מסרון בהסכם שמירה

אין הבדל מהותי בין משלוח מסרון לשיחת טלפון. משהוכח עצם משלוח המסרון, עובר הנטל לתובעת להוכיח שלא התקבל

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא