אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

את הדרישה לפיצוי, בגין הפרת חוזה הביטוח, דחה ביה"מ קמא, שלקביעתו, לא היה חוזה ביטוח ואף לא הוכחו נזקים
לפרטים נוספים
בעקבות פניות שנתקבלו במשרדו הפיקוח על ביטוח פרסם הבהרה בעניין ייעוץ פנסיוני לקרובו של לקוח בעבור הלקוח
לפרטים נוספים
בית המשפט המחוזי בחיפה: שימוש ברכב לחיסול חשבונות בין עבריינים, עלול לשלול פיצויים מקורבנות חפים מפשע
לפרטים נוספים
 
הפיקוח יאפשר למבוטחים מבוגרים שהיו מבוטחים בביטוח סיעודי קולקטיבי שלא חודשו להצטרף לביטוח הקבוצתי של קופ"ח
לפרטים נוספים
 
כאשר מדובר בסכומי כסף גבוהים מאד, מתעורר חשש שהאדם הרגיל לא יוכל להחזיר מלוא הסכומים שקיבל אם יפסיד בערעור
לפרטים נוספים
 
הנכות שנקבעה למערערת ע"י המומחה מטעם בית המשפט בשיעור של 9%, אין בה כדי לזכות התובעת בפיצוי כנפגע משני
לפרטים נוספים
 
בערים נרשמה עלייה במספר הנפגעים בתאונות דרכים בשעות הצהריים ואחה"צ, שהן שעות הנסיעה מהעבודה הביתה
לפרטים נוספים
 
בהעדר ערעור מצד הלשכה, לא אתערב בענישה, אף על פי שראוי יהיה להטיל על המערער עונש השעיה לצמיתות, או קרוב לכך
לפרטים נוספים
 
אין הבדל מהותי בין משלוח מסרון לשיחת טלפון. משהוכח עצם משלוח המסרון, עובר הנטל לתובעת להוכיח שלא התקבל
לפרטים נוספים
 
הרשמת הבכירה קבעה, כי לא עלה בידי התובעת להוכיח קשר סיבתי, בין רוחות חודש מאי 2013 לנזקים הנטענים על ידה
לפרטים נוספים
 
חלוקת האחריות בין מבטח וסוכן ומבוטח
את הדרישה לפיצוי, בגין הפרת חוזה הביטוח, דחה ביה"מ קמא, שלקביעתו, לא היה חוזה ביטוח ואף לא הוכחו נזקים

לפרטים נוספים

הבהרה: יעוץ פנסיוני לקרובו של לקוח

בעקבות פניות שנתקבלו במשרדו הפיקוח על ביטוח פרסם הבהרה בעניין ייעוץ פנסיוני לקרובו של לקוח בעבור הלקוח

לפרטים נוספים

חיסול חשבונות ושלילת פיצוי מחפים מפשע


בית המשפט המחוזי בחיפה: שימוש ברכב לחיסול חשבונות בין עבריינים, עלול לשלול פיצויים מקורבנות חפים מפשע

לפרטים נוספים

תנאי ביטוח סיעוד אחידים לקופות חולים

הפיקוח יאפשר למבוטחים מבוגרים שהיו מבוטחים בביטוח סיעודי קולקטיבי שלא חודשו להצטרף לביטוח הקבוצתי של קופ"ח

לפרטים נוספים

השיקולים לעיכוב ביצוע תשלום לפי פסק דין

כאשר מדובר בסכומי כסף גבוהים מאד, מתעורר חשש שהאדם הרגיל לא יוכל להחזיר מלוא הסכומים שקיבל אם יפסיד בערעור

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא