אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

כלל הוא כי בי"המ לא יסלק על הסף תביעה בגין העדר עילה אלא במקרים נדירים בהן התביעה על פניה אינה מגלה ולו צל של עילה
לפרטים נוספים
בקביעת נכותו ההמשיב הוועדה הרפואית לא נדרשה, להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי שבין נכותו לבין תאונת הדרכים
לפרטים נוספים
בי"המ קמא התיר למשיבות לא להשיב על שאלות מסוימות שהופנו אליהן בשאלון וזאת מטעמים של חיסיון מפני הפללה עצמית
לפרטים נוספים
 
החוזר נועד לעדכן ולאחד הוראות הדיווח בנוגע לרשימת נכסים רבעונית של מוסדיים ברמת נכס בודד, ע"מ לשפר איכות הדיווח
לפרטים נוספים
 
ניתן להגיב על הטיוטה עד ליום 31/8/2013 כאשר חברות שיהיו מעוניינות בכך יוכלו לתאם פגישה עם הפיקוח על הביטוח
לפרטים נוספים
 
קטע הכביש בין מחלף גשר השלום ומחלף נתניה בכביש 2: אחד ממאה קטעי הדרך המסוכנים בישראל ללא מצלמת מהירות
לפרטים נוספים
 
החוק והפסיקה אינם מבחינים בין פריקת מטען אישי למטען מסחרי, כטענת ב"כ התובע, ואין לאבחן בין רכב פרטי לרכב מסחרי
לפרטים נוספים
 
המבטחת אחראית לתוצאה שהיתה יכולה למנוע, אם היתה מקפידה על קיום הנחיות הפיקוח, כמעט ללא עלויות
לפרטים נוספים
 
מטרת המחקר לנבא יכולות נהיגה, בסימולטור נהיגה, של בני נוער עם ADHD באמצעות הערכות קוגניטיביות ומדידה
לפרטים נוספים
 
שמלצר היה בעל השליטה בחברת שלמה אחזקות, שמחזיקה, בין היתר, בחברת שלמה ביטוח ובחברת הרכב שלמה סיקסט
לפרטים נוספים
 
התכלית שבשיטת קביעת הזכאות ע"י בחינת ADL, היא לבחון האם מבוטח מסוגל, או לא, לבצע בכוחות עצמו את פעולות היום-יום
לפרטים נוספים
 
העליון סירב לסלק תביעת שיבוב על הסף


כלל הוא כי בי"המ לא יסלק על הסף תביעה בגין העדר עילה אלא במקרים נדירים בהן התביעה על פניה אינה מגלה ולו צל של עילה

לפרטים נוספים

מתי מחייבת קביעת הנכות ע"י המל"ל?


בקביעת נכותו ההמשיב הוועדה הרפואית לא נדרשה, להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי שבין נכותו לבין תאונת הדרכים

לפרטים נוספים

פטור ממתן תשובות לשאלות מפלילות

בי"המ קמא התיר למשיבות לא להשיב על שאלות מסוימות שהופנו אליהן בשאלון וזאת מטעמים של חיסיון מפני הפללה עצמית

לפרטים נוספים

רשימת נכסי המוסדיים ברמת הנכס הבודד

החוזר נועד לעדכן ולאחד הוראות הדיווח בנוגע לרשימת נכסים רבעונית של מוסדיים ברמת נכס בודד, ע"מ לשפר איכות הדיווח

לפרטים נוספים

טיוטת חוזר דוח חודשי של גופים מוסדיים

ניתן להגיב על הטיוטה עד ליום 31/8/2013 כאשר חברות שיהיו מעוניינות בכך יוכלו לתאם פגישה עם הפיקוח על הביטוח

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא