אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

אגוד חברת הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות.
לפרטים נוספים
דוקטרינת הציפיות הסבירות, כפי שפותחה במשפט האמריקני, קובעת שציפיותיו הסבירות של המבוטח יכובדו אף אם עיון מדודקד בהוראות הפוליסה ילמד שהן מנוגדות ללשונה
לפרטים נוספים
 
מרכז שניידר בתמיכת קרן מחקרים שליד איגוד חברות הביטוח החל בחודש יולי 2011 בפרויקט שמטרתו לאסוף ולנתח נתונים של ילדים הפונים למלר"ד עקב היפגעות בתאונות דרכים
לפרטים נוספים
 
התקנות החדשות, נועדו לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטחים וכוללות לראשונה תנאים לביטוח שווי שוק של מבנה הבית המשותף למקרה רעידת אדמה וצד ג'
לפרטים נוספים
 
הפיקוח על הביטוח סבור, כי השינוי יגביר את השקיפות ללקוח לגבי תמריצי סוכן הביטוח וישפר את מידת ההתאמה של המוצרים המוצעים ללקוח לצרכיו
לפרטים נוספים
 
המפקחת על הביטוח, מבהירה, כי בעת יישוב תביעות, חברת ביטוח נדרשת לבחון האם מבוטח מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מהפעולה
לפרטים נוספים
 
מדובר בשאלות עקרוניות: השפעת פסיקת המחוזי על פרמיות ביטוח, המסר הסלחני כלפי מבצעי עבירות פליליות ואחריות מבטחים במקרים של התנהגות פלילית מצד מבוטחים
לפרטים נוספים
 
תשלום תגמולי ביטח בגין אובדן כושר עד גיל 70

דוקטרינת הציפיות הסבירות, כפי שפותחה במשפט האמריקני, קובעת שציפיותיו הסבירות של המבוטח יכובדו אף אם עיון מדודקד בהוראות הפוליסה ילמד שהן מנוגדות ללשונה

לפרטים נוספים

תקנות חדשות לביטוח הדירה ותכולתה

התקנות החדשות, נועדו לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטחים וכוללות לראשונה תנאים לביטוח שווי שוק של מבנה הבית המשותף למקרה רעידת אדמה וצד ג'

לפרטים נוספים

טיוטת חוזר בנושא מידע באתר אינטרנט של גוף מוסדי

הפיקוח על הביטוח סבור, כי השינוי יגביר את השקיפות ללקוח לגבי תמריצי סוכן הביטוח וישפר את מידת ההתאמה של המוצרים המוצעים ללקוח לצרכיו

לפרטים נוספים

עמדת הפיקוח לגבי הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי

המפקחת על הביטוח, מבהירה, כי בעת יישוב תביעות, חברת ביטוח נדרשת לבחון האם מבוטח מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי מהפעולה

לפרטים נוספים

העליון נגד הסלחנות כלפי עברייני תנועה

מדובר בשאלות עקרוניות: השפעת פסיקת המחוזי על פרמיות ביטוח, המסר הסלחני כלפי מבצעי עבירות פליליות ואחריות מבטחים במקרים של התנהגות פלילית מצד מבוטחים

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא