אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופט אבי סתיו: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור כי דין התביעה להידחות. זאת, לאחר ששוכנעתי כי המבוטח התחבר לשוחת הביוב הציבורי ללא היתר, וכי אם היה מתחבר באופן חוקי יש להניח כי הנזק היה נמנע
לפרטים נוספים
 
השופט רפי ארניה: הפריטים שלכאורה נגנבו באירוע הפריצה הקודם היו בידי התובעת בעת מועד הפריצה מושא התביעה. מכאן המסקנה המתבקשת היא כי התובעת תבעה וקיבלה פיצוי כספי מחברת הביטוח איילון בגין פריטים שלא נגנבו
לפרטים נוספים
 
לפי מסקנות דוח חדש של סטנדרד אנד פור'ס שפורסם בחודש נובמבר 2016, לטכנולוגיה של הביטוח (הביטוטק) יש מקום בעולם הביטוח המסורתי, למרות שנותרה עדיין אי וודאות בענף לגבי האופן שבו היא תפעל בקנה מידה רחב.
לפרטים נוספים
 
השופטת אביגיל כהן: אני סבורה, כי החלטת בית משפט קמא נכונה לגופו של עניין וכי האירוע הוא אכן "תאונת דרכים" כמשמעותו בחוק הפיצויים, ולפיכך דין הערעור להידחות לגופו של ענין.
לפרטים נוספים
 
השופטת אביגיל זכריה: למען הסר ספק יצוין כי גם אם נסיבות התאונה היו מוכחות כדבעי הרי שאין בידי לקבוע כי בנסיבות המתוארות יש מקום להטיל חבות על הנתבעות ועל כן דין התביעה היה להידחות ממילא
לפרטים נוספים
 
פסיקה: נדחתה תביעת תחלוף לאחר שנקבע, כי היה בידי המבוטח למנוע את הנזק
השופט אבי סתיו: לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור כי דין התביעה להידחות. זאת, לאחר ששוכנעתי כי המבוטח התחבר לשוחת הביוב הציבורי ללא היתר, וכי אם היה מתחבר באופן חוקי יש להניח כי הנזק היה נמנע

לפרטים נוספים

פסיקה: נדחתה תביעה של מבוטחת שכללה פריטים לגביהם קיבלה פיצוי בגין פריצה קודמת
השופט רפי ארניה: הפריטים שלכאורה נגנבו באירוע הפריצה הקודם היו בידי התובעת בעת מועד הפריצה מושא התביעה. מכאן המסקנה המתבקשת היא כי התובעת תבעה וקיבלה פיצוי כספי מחברת הביטוח איילון בגין פריטים שלא נגנבו

לפרטים נוספים

דווח S & P: הביטוטק (הטכנולוגיה של הביטוח) הופך לחלק מנוף הביטוח המסורתי

לפי מסקנות דוח חדש של סטנדרד אנד פור'ס שפורסם בחודש נובמבר 2016, לטכנולוגיה של הביטוח (הביטוטק) יש מקום בעולם הביטוח המסורתי, למרות שנותרה עדיין אי וודאות בענף לגבי האופן שבו היא תפעל בקנה מידה רחב.

לפרטים נוספים

פסיקה: נדחה ערעור על פסיקה לפיה פגיעה בעת הכנסת חולה לאמבולנס מהווה תאונת דרכים

השופטת אביגיל כהן: אני סבורה, כי החלטת בית משפט קמא נכונה לגופו של עניין וכי האירוע הוא אכן "תאונת דרכים" כמשמעותו בחוק הפיצויים, ולפיכך דין הערעור להידחות לגופו של ענין.

לפרטים נוספים

פסיקה: האם מזמין עבודה חב בנזיקין כלפי בעל מקצוע שנחבל במהלך סיור ראשוני לצורך גיבוש הצעת מחיר?

השופטת אביגיל זכריה: למען הסר ספק יצוין כי גם אם נסיבות התאונה היו מוכחות כדבעי הרי שאין בידי לקבוע כי בנסיבות המתוארות יש מקום להטיל חבות על הנתבעות ועל כן דין התביעה היה להידחות ממילא

לפרטים נוספים