אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל

הגשת הצעות מחקר לקרן מחקרים בענייני ביטוח חובה (ולא רק)

הנחה בדמי ניהול תינתן למשך כל תקופת תשלום הקצבה החודשית לזכאי להנחה ותחול גם על שאיריו, ככל שהם קיימים
לפרטים נוספים
הקביעה לפיה מוצדק להחיל את החוק כאשר מדובר בהתהפכות של רכב במצב עמידה, להבדיל ממצב נסיעה, אינה מובנת מאליה
לפרטים נוספים
שתי הערכאות שדנו במקרה, קיבלו את המסמכים הרלוונטיים לעיונן, והכריעו, לאחר עיון, כי אין מניעה מלמסרם למשיבה
לפרטים נוספים
 
בחלק מן הגופים נקבעו נהלים לטיפול באירועי אבטחת מידע, ובכללם היבטי אבטחת מידע בפעילות באתר החלופי ובגישה מרחוק
לפרטים נוספים
 
אם מבטחת מעלה, בתום-לב, טענת סף מסוג בטלות הביטוח אין לדרוש ממנה במכתב הדחייה להעמיק חקר בטענות חלופיות
לפרטים נוספים
 
לפטור מתשלום היה על המבטח להוכיח כי מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה ביטוח לו ידע כי מערכת האזעקה לא תופעל
לפרטים נוספים
 
כלל הוא כי בי"המ לא יסלק על הסף תביעה בגין העדר עילה אלא במקרים נדירים בהן התביעה על פניה אינה מגלה ולו צל של עילה
לפרטים נוספים
 
בקביעת נכותו ההמשיב הוועדה הרפואית לא נדרשה, להתייחס לשאלת הקשר הסיבתי שבין נכותו לבין תאונת הדרכים
לפרטים נוספים
 
בי"המ קמא התיר למשיבות לא להשיב על שאלות מסוימות שהופנו אליהן בשאלון וזאת מטעמים של חיסיון מפני הפללה עצמית
לפרטים נוספים
 
החוזר נועד לעדכן ולאחד הוראות הדיווח בנוגע לרשימת נכסים רבעונית של מוסדיים ברמת נכס בודד, ע"מ לשפר איכות הדיווח
לפרטים נוספים
 
ניתן להגיב על הטיוטה עד ליום 31/8/2013 כאשר חברות שיהיו מעוניינות בכך יוכלו לתאם פגישה עם הפיקוח על הביטוח
לפרטים נוספים
 
הנחה בדמי ניהול למקבלי קצבת פנסיה

הנחה בדמי ניהול תינתן למשך כל תקופת תשלום הקצבה החודשית לזכאי להנחה ותחול גם על שאיריו, ככל שהם קיימים

לפרטים נוספים

נהג ללא רישיון, פגע ברכב חונה, קרנית או המבטח?

הקביעה לפיה מוצדק להחיל את החוק כאשר מדובר בהתהפכות של רכב במצב עמידה, להבדיל ממצב נסיעה, אינה מובנת מאליה

לפרטים נוספים

מסירת מסמכי חקירה של המבטח למבוטח
שתי הערכאות שדנו במקרה, קיבלו את המסמכים הרלוונטיים לעיונן, והכריעו, לאחר עיון, כי אין מניעה מלמסרם למשיבה

לפרטים נוספים

מממצאי ביקורת בנושא המשכיות עסקית
בחלק מן הגופים נקבעו נהלים לטיפול באירועי אבטחת מידע, ובכללם היבטי אבטחת מידע בפעילות באתר החלופי ובגישה מרחוק


לפרטים נוספים

חובת ההנמקה בטענה לבטלות הפוליסה


אם מבטחת מעלה, בתום-לב, טענת סף מסוג בטלות הביטוח אין לדרוש ממנה במכתב הדחייה להעמיק חקר בטענות חלופיות

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא