אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראלאגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופט משה אלטר העובדה שבמשך תקופה של כ 15 שנה מאז הפסקת תשלומי הפרמיה התובע כלל לא התעניין מה קורה עם מרכיב החיסכון שבפוליסה, מלמדת גם היא שהוא היה מודע לקיומו של תנאי הביטול
לפרטים נוספים
 
השופטת שוש שטרית : אילו הייתה מתמוטטת התקרה כתוצאה של אחד מהסיכונים המבוטחים כמו למשל; אש, התפוצצות, נזקי נוזלים, דליפת מתקני זילוף, התנגשות, הרי שנזקי התובעים היו נופלים בגדר תחולתה הכללית של הפוליסה
לפרטים נוספים
 
מר מאיר שביט, מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים, אמר, כי קיימת אפשרות לפיה משרד האוצר, יקצה אג"ח ייעודי רק לפנסיונרים, על מנת להמתיק את רוע הגזירה שבהקטנת היקף הקצאת האג"ח.
לפרטים נוספים
 
השופט יואב פרידמן: לא ניתן לייחס לנתבעת חוסר זהירות או התרשלות בתחזוק מערכות הבניין, שכן לא רק שבהעדר סימנים חיצוניים לא היתה יכולה לדעת כי משהו לא תקין בצנרת שבקיר, אלא שהדבר גם כלל לא היה באחריותה ובמסגרת חובותיה כשוכרת
לפרטים נוספים
 
מר מאיר שביט, מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים, אמר, כי מדובר בסכום זעום יחסית להוצאה השנתית על הפנסיה התקציבית. סכום הפנסיה התקציבית כולל התחייבויות עתידיות של יותר מ 600 מיליארד ₪
לפרטים נוספים
 
פסיקה: לא הגיוני שמבוטח לא יתעניין בגורלו של ביטוח החיסכון שלו במשך 15 שנה
השופט משה אלטר העובדה שבמשך תקופה של כ 15 שנה מאז הפסקת תשלומי הפרמיה התובע כלל לא התעניין מה קורה עם מרכיב החיסכון שבפוליסה, מלמדת גם היא שהוא היה מודע לקיומו של תנאי הביטול

לפרטים נוספים

פסיקה: ביטוח מקיף לבית עסק אינו כולל כיסוי לקריסה של תקרה

השופטת שוש שטרית : אילו הייתה מתמוטטת התקרה כתוצאה של אחד מהסיכונים המבוטחים כמו למשל; אש, התפוצצות, נזקי נוזלים, דליפת מתקני זילוף, התנגשות, הרי שנזקי התובעים היו נופלים בגדר תחולתה הכללית של הפוליסה

לפרטים נוספים

מאיר שביט על האפשרות להקצאת אג"ח ייעודי לגמלאים בלבד
מר מאיר שביט, מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים, אמר, כי קיימת אפשרות לפיה משרד האוצר, יקצה אג"ח ייעודי רק לפנסיונרים, על מנת להמתיק את רוע הגזירה שבהקטנת היקף הקצאת האג"ח

לפרטים נוספים

פסיקה: לא בכל מקרה מתקיימת אחריות של שוכר נכס לנזקי מים שנגרמו לשכנו

השופט יואב פרידמן: לא ניתן לייחס לנתבעת חוסר זהירות או התרשלות בתחזוק מערכות הבניין, שכן לא רק שבהעדר סימנים חיצוניים לא היתה יכולה לדעת כי משהו לא תקין בצנרת שבקיר, אלא שהדבר גם כלל לא היה באחריותה ובמסגרת חובותיה כשוכרת

לפרטים נוספים


בעקבות פיצוץ צינור הגז בנתניה, האם ביטוח מבנה הדירה צ"ל ביטוח חובה?
כן
לא