אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) הוא ארגון וולונטרי המאגד את מרבית המבטחים הפועלים בביטוח כללי
לפרטים נוספים
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות
לפרטים נוספים
השופטת ישראלה קראי-גירון: התובע סבר בטעות כי קביעת המוסד לביטוח לאומי כמו גם חוות דעת המומחה מטעמו היא בבחינת מועד גילוי המחלה ולא היא. המחלה הייתה ידועה לתובע קודם לכן וכך גם אפשרות לתבוע בגינה. משום מה התובע הוא זה שבחר להמתין ולא ברור מדוע
לפרטים נוספים
 
השופט מרדכי בורשטין: לא הוכח שהנתבעות הפרו את חובתן כלפי התובעת וכי המדרגות לא היו תקינות ולא הוכח שהסיכון שנגרם למרבה הצער לתובעת, לא היה סיכון רגיל. ממילא לא הוכח שהנתבעות התרשלו וכי ההתרשלות היא שגרמה לנזק
לפרטים נוספים
 
בניגוד למה שנדמה אולי, נזק לרכוש כתוצאה מפגיעת כלי רכב הוא אירוע שקורה מעת לעת בעסקים. על פי רוב מדובר בחנויות רחוב, אשר מטבע הדברים חשופות יותר לאירוע כזה
לפרטים נוספים
 
הונאות ביטוח מתנהלות לפעמים על-ידי קבוצות של אנשים. ככל שקיימת מעורבות גבוה יותר של הגורם האנושי בהליכים של קבלת הצעת מחיר, חיתום והגשה של תביעות ביטוח, כך קיים מרחב גדול יותר להונאה
לפרטים נוספים
 
השופטת יהודית שיצר: חוק ההסדרים אינו קובע מבחן בלעדי לפי מיהותו של המחזיק, אלא מבחן משולב המתייחס לסוג הנכס, שימושו ומיקומו. לפיכך, נכס שאינו משמש לפעילות חב' ביטוח בתפקידה הביטוחי יש לסווג בהתחשב בשימוש שנעשה בנכס בפועל
לפרטים נוספים
 
פסיקה: מהו המועד הקובע לעניין מניין תקופת ההתיישנות?
השופטת ישראלה קראי-גירון: התובע סבר בטעות כי קביעת המוסד לביטוח לאומי כמו גם חוות דעת המומחה מטעמו היא בבחינת מועד גילוי המחלה ולא היא. המחלה הייתה ידועה לתובע קודם לכן וכך גם אפשרות לתבוע בגינה. משום מה התובע הוא זה שבחר להמתין ולא ברור מדוע

לפרטים נוספים

פסיקה: התובעת לא הוכיחה את אחריותה של האוניברסיטה העברית בירושלים לנפילתה מהמדרגות

השופט מרדכי בורשטין: לא הוכח שהנתבעות הפרו את חובתן כלפי התובעת וכי המדרגות לא היו תקינות ולא הוכח שהסיכון שנגרם למרבה הצער לתובעת, לא היה סיכון רגיל. ממילא לא הוכח שהנתבעות התרשלו וכי ההתרשלות היא שגרמה לנזק

לפרטים נוספים

פיתוח חדשני לאיתור פוטנציאל להונאות ביטוח כבר בשלב רכישת ביטוח
הונאות ביטוח מתנהלות לפעמים על-ידי קבוצות של אנשים. ככל שקיימת מעורבות גבוה יותר של הגורם האנושי בהליך של קבלת הצעת מחיר, חיתום והגשה של תביעות ביטוח, כך קיים מרחב גדול יותר להונאה

לפרטים נוספים

פסיקה: מחסן בבעלות חברת ביטוח שאינו משמש לפעילות ביטוחית יסווג לצורך תשלום ארנונה לפי סיווג מחסן

השופטת יהודית שיצר: חוק ההסדרים אינו קובע מבחן בלעדי לפי מיהותו של המחזיק, אלא מבחן משולב המתייחס לסוג הנכס, שימושו ומיקומו. לפיכך, נכס שאינו משמש לפעילות חב' ביטוח בתפקידה הביטוחי יש לסווג בהתחשב בשימוש שנעשה בנכס בפועל

לפרטים נוספים