חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תנאי השימוש באתר

יש לקרוא את תנאי השימוש להלן בעיון ובקפידה, תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמה ואישור לאמור בתנאי השימוש כדלקמן.

הגדרות

"תוכן" – כל מלל, תמונות וקישורים באתר.

"בעלי האתר" – אגוד חברות הביטוח בישראל (ע"ר) והתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ.

המפעיל ו/או בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכל תוצאה או הוצאה ישירה או עקיפה שתיגרם למי שגולש באופן ישיר או עקיף וכן לכל צד שלישי בשל השימוש באתר או בתכניו לרבות השפעת השימוש על המחשבים של הגולשים באתר ועל המידע האגור בהם.

הבהרה: השימוש באתר זה אינו נועד לבוא במקום קבלת ייעוץ מכל סוג שהוא לרבות ביטוחי, משפטי, בטיחותי, או אחר.

זכויות יוצרים: זכויות היוצרים והקניין הרוחני במלואן - לרבות עיצוב האתר - הינם של המפעיל ו/או יוצריו ו/או כותביו ו/או בעלי האתר בלבד או באחריותם הבלעדית. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, לקשר, להפנות, לאזכר, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של  בעלי האתר מראש ובכתב.

פטור מאחריות לקישורים: המפעיל ו/או בעלי האתר אינם מתחייבים, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו למקום מסוים בדף הקיים באתר ו/או לדף קיים באתר ו/או לאתר אינטרנט  פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת על מהימנות תכניו והמפעיל ו/או בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכל נזק שהוא הקשור לאתר או הנובע מהאתר המקושר לרבות תכניו והשפעתו על מחשב הגולשים. הפטור מאחריות החל על השימוש באתר חל גם לגבי שימוש בכל אתר אחר המקושר לאתר.

מוסכם על המשתמש, כי התוכן ובכלל זה המאמרים, הפרסומות והפרסומים אינם מחייבים את בעלי האתר, מפעיל האתר, חברות הביטוח וגם או מי מטעמם למעט רוכש הפרסום.

מוסכם בזה על הגולש באתר שאין לעשות שימוש באמור באתר, בין היתר, לצורך ראיה בהליך משפטי.

מודגש בזה, כי המאמרים הם על דעת כותביהם בלבד ואינם מחייבים את בעלי האתר, מפעיל האתר, חברות הביטוח וגם או מי מטעמם.

דין הפרת תנאי שימוש: המפר את תנאי השימוש ישפה את בעלי האתר, מפעיל האתר או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט  - עקב הפרת תנאי השימוש באתר.

שיפוט: על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע  להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל-אביב יפו.

 

 

עבור לתוכן העמוד