חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תביעת תחלוף כנגד חברת שמירה

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, בין היתר, כי אחריותן של חברות השמירה היא בשיעור 80% מהסכום ששולם על ידי המבטח למבוטח

 

 

א  010758/05

 

מגדל חברה לבטוח בע"מ נגד מוקד 99 בע"מ - שירותי שמירה ואבטחה וחברת "השמירה" בע"מ

 

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

 

פסק הדין ניתן  ביום:  05/03/2009

 

על ידי: כב' השופטת  בלהה טולקובסקי

 

עניינו של פסק הדין: חברת ביטוח, ששילמה תביעה בשל גניבה. מה הסכום המגיע לחברת הביטוח, אם בכלל לפי תביעת תחלוף בשל כנגד חברות העוסקות במתן שרותי מוקד ושמירה.

חברת השמירה הכחישה את אחריותה לארוע הגניבה וטענה, כי בנסיבות העניין, לא היתה לה שמירה אפקטיבית בשטח המפעל המבוטח ולפיכך אין לראות בה כ"שומר שכר".

 

כן נטען, כי האחריות לאי חיבור הגלאי, שהותקן על ידי חברת המוקד, אך לא היה מחובר למוקד בעת הגניבה מוטלת על המבוטחת אשר סירבה לחתום על הסכם השירות עם חברת המוקד ולשלם את דמי השירות וכי בכל מקרה, לא הוכח שחיבור הגלאי למוקד, היה מונע את הגניבה. לחלופין טוענת חברת המוקד כי אחריותה מוגבלת, כאמור בהסכם השירות .

 

בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, בין היתר, כי אחריותן של חברות השמירה היא בשיעור 80% מהסכום ששולם על ידי חברת הביטוח למבוטח.

 

"בנסיבות העניין, סבורה אני כי בחינת הוראות הסכם השמירה, על פי אמות המידה שנקבעו ב"פרשת תמנון" ולאור תאור המפעל ותנאי השטח השוררים בו (מפעל המשתרע על כ- 40 דונם, מחולק לשני חלקים, משני עבריו של רח' שכטרמן באזור התעשיה הצפוני בנתניה, כמתואר בחוות דעת השמאי, ת/3), מעלה כי לחברת השמירה, באמצעות שומר אחד שהוצב במפעל, לא הייתה מידת שליטה המגעת כדי "החזקה", כמשמעה בסעיף 1 לחוק השומרים. לפיכך, אין מקום להטיל על חברת השמירה אחריות חמורה, כאחריות המוטלת על שומר שכר, ויצויין כי בסעיף 6 להסכם השמירה, נ/2, נאמר במפורש: "...וכל צד יהיה מנוע ומושתק מלטעון, כי על - ידי הסכם זה נמסרה לחברה החזקה במושכר או כל חלק ממנו ולכול צורך שהוא". יחד עם זאת וכפי שיובהר להלן, סבורה אני כי  בנסיבות העניין, הוכחה התרשלות בביצוע השמירה"

 

עוד נקבע, כי חברות השמירה - התרשלו בביצוע השמירה ובאי חיבור הגלאי למוקד ובהעדר פיקוח על עבודת השומר.

 

הטענה להגבלת אחריות חברת המוקד, לא נתקבלה שכן, אחריותה של חברת המוקד נעוצה בכך שהתרשלה באי הודעה והתרעה בדבר אי חיבור הגלאי למוקד, בשל העדר חתימה על ההסכם למתן שרותי מוקד.

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

 

עבור לתוכן העמוד