חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח משכנתא: אחריותו של הבנק כסוכן ביטוח

הבנק היה בגדר "איש ביניים" המוסמך לפעול מטעם המבטחת ואף פעל בפועל להתקשרות המבטחת עם לקוחות הבנק

 

 

א  025748/06

 

סמואל מוריס וסמואל דניאל נגד הבנק הבינלאומי ראשון למשכנתאות ואח'

 

בית משפט: השלום תל אביב-יפו

 

פסק הדין ניתן ביום: 07/05/2009

 

 על ידי כב' השופט: חאג' יחיא

 

עניינו של פסק הדין: האם זכאים הלווים לתגמולי ביטוח לפי פוליסת ביטוחי חיים אשר לטענתם נרכשה אגב הסכם הלוואת משכנתא שנטלו מהבנק ואשר עצם קיומה של הפוליסה, הוכחש על ידי הנתבעים.

 

מדובר במקרה בו חתמה המנוחה על טופס הצהרת מועמד לביטוח על מצבה הבריאותי ועל אישור הצטרפות לביטוח חיים ריזיקו קבוצתי אצל החברה שביטחה את הבנק. לאחר מכן הושלם רישום התאריך החסר בטופס ההצטרפות והיא נדרשה להמציא הצהרת בריאות מעודכנת והסברים לבדיקות אותן ביצעה והודיע מספר פעמים, כי ביטוח החיים אינו תקף עד לקבלת אישור על ביטוח. לאחר מכן נפטרה המנוחה מחיידק טורף.

 

בית המשפט קיבל את התביעה תוך הסתמכות על חכמת שלמה על מנת להימנע מתוצאה שאינה צודקת. בג"ץ 7738/04 : אילנה מזרחי נ' שר הרווחה ואח' (2007) "... הרצון להימנע מתוצאה שאינה צודקת טבועה בשורשי שיטתנו המשפטית ושזורה בה כחוט השני. אמר בהקשר אחר השופט זמורה כי 'יש להימנע, עד כמה שאפשר, מתוצאות כאלה המספקות אולי את השכל המשפטי הפורמאלי, אבל אינן מספקות את רגש הצדק והיושר'"  

 

נקבע, כי הבנק היה בגדר "איש ביניים" המוסמך לפעול מטעם המבטחת ואף פעל בפועל להתקשרות המבטחת עם לקוחות הבנק:

ע"א (חיפה) 3778/06 - ניסים איפרגן ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח': "הגדרת סעיף 32 לחוק הביטוח קובעת כי כל העוסק בתיווך ביטוחים נחשב לסוכן ביטוח לצורך סימן ו', אף אם אינו מחזיק ברישיון של סוכן כדרישת סעיף 24 לחוק הפיקוח. יתרונה של הגדרה זו בכך שהיא מבוססת על פעילות הסוכן בפועל ולא על היבט פורמאלי של מעמדו (כגון רישוי לשמש כסוכן). דהיינו: מאיסור העיסוק בתיווך לעניין ביטוח ללא רישיון אין ללמוד על מהותה של פעולת התיווך. גם אדם ללא רישיון ייחשב ל"סוכן ביטוח" אם הוא עוסק בתיווך ביטוחים (ראו ש' ולר, דיני ביטוח, כרך ראשון (תשס"ה-2005), בעמ' 681-685 (להלן: "ולר"). כך, למשל, ב-ת"א (שלום י-ם) 20511/95 המוביל ז'ק יולזרי נ' איתן חברה לביטוח (דינים ועוד) דחה בית המשפט, בצדק, את הטענה שמתמחה של סוכן ביטוח, שבאמצעותו נכרת חוזה, אינו נחשב לסוכן, משום שלא היה לו רישיון לפעול כסוכן. "

 

"תיווך, על-פי משמעותו הפשוטה, הוא פעולה, שבה צד ג' גורם להתקשרות חוזית בין א' לבין ב"

 

"יש להשוות את מעמדו של הבנק למעמד של סוכן ביטוח, ובהיותו כזה מוטלת עליו החובה כשם שזו מוטלת אף על המבטחת לוודא שמנוחה במקרה דנן הבינה, את התנאי לתחילת הביטוח."


"עצם שליחת טופס אישור הצטרפות לביטוח - כשפרט חסר מהווה רשלנות"

 

 "הבנק חב בחובת אמון מוגברת כלפי הציבור הרחב בכלל וכלפי לקוחותיו בפרט"

 

"מתוקף תפקידו ומעמדו של הבנק, יש לדרוש היקף חובה ורמת נאמנות מעל לרמה הבסיסית הכללית, וזאת בהתאם לנסיבות המקרה ומהשפעת טיב היחסים בין הבנק ללקוח. ברוח זו מעורבותו של הבנק במקרה המונח לפני, הייתה רבה, ולא הסתכמה בטיפול בהלוואה אותה נטלה המנוחה, אלא מעבר לזה, הבנק התערב ישירות בהחתמה על טפסי הביטוח, ובהמשך שימש הבנק כ"צינור" מתווך בין המנוחה לבין המבטחת. "

 

 

עוד נקבע, כי הבנק לא היה רשאי להעמיד ללווים את סכום המשכנתא, בטרם מתן תשובתה הסופית של המבטחת לעניין הקבלה לביטוח.  וכי עצם העמדת סכום ההלוואה טרם מתן תשובת המבטחת יוצרת לכשעצמה סיכון שספק אם היו הלווים מוכנים לקחת על עצמם לו ידעו זאת.

 

 

 פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד