חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תוקף הכיסוי הביטוחי למחלות קשות

מאחר ולמבוטח היה מצב רפואי לא פשוט ערב מילוי הצהרת הבריאות, היה עליו לקבל סיוע מרופא

 

א  000741/05

גורי אפרים  נגד מגדל חברה לביטוח בע"מ

בבית המשפט: השלום אשדוד

פסק הדין ניתן ביום: 02/07/2009

על ידי: כב' השופטת מיכל וולפסון

מייצגים: המבוטח באמצעות עו"ד בן או"ן פלד משה חברת הביטוח באמצעות עו"ד חיים קליר

עניינו של פסק הדין: האם ביטוח החיים של המבוטח כולל כיסוי הרחבה למחלות קשות כאשר המבטחת טענה, כי  המבוטח כבר פנה אליה ונדחה הואיל והסתיר מידע רפואי קודם שאלו היה ידוע לה מראש הוא לא היה מבוטח. האם המבוטח יכול למלא בעצמו את הצהרת הריאות או שעליו להיעזר לשם כך ברופא המשפחה?

רקע:  למבוטח הוצאו שתי הפוליסות ובוטלו. המבטחת השיבה למבוטח את הפרמיה ששילם כאשר המבוטח טען, כי בנוסף לפוליסות שבוטלו נותרה פוליסה נוספת בתוקף ועל פיה ניתן לבסס את עילת התביעה.  חברת הביטוח טענה, כי האירוע  קרה בתקופת האכשרה והתביעה של המבוטח לא נתמכה בחוות דעת רפואית כי הניתוח שהתובע עבר נופל בהגדרת מקרה ביטוח לפי הפוליסה.

התביעה נגד חברת הביטוח נדחתה

בית המשפט קבע, כי:

 

אין למנות את מנין הימים לצורך חישובה של תקופת האכשרה ממועד החתימה על הצעת הביטוח אלא במקרה הטוב היא נמנית ממועד קבלת ההצעה, ומאז ועד הניתוח לא חלפו 90 יום (תקופת האכשרה).

 

לא נתקבלה הטענה של המבוטח כי "ענין האכשרה, לא הובלט בפוליסה והרי הפוליסה לא נמסרה למבוטח עובר לרכישתה". וזאת משום שהטענה הועלתה לראשונה בסיכומים במקום להציגה בכתבי הטענות ולכל המאוחר בשלב הצגת הראיות אם אין התנגדות של הצד שכנגד.

 

נקבע, כי הפוליסה ועילת התביעה על פיה מחייבות חוו"ד רפואית כדי לבסס את הטענה שהניתוח אותו עבר המבוטח נכנס להגדרה של מקרה ביטוח, חוות דעת שכאמור, לא הוצגה.

 

מאחר ולמבוטח היה מצב רפואי לא פשוט ערב מילוי הצהרת הבריאות ועל כן היה עליו לקבל סיוע מרופא המשפחה לצורך מילוי הצהרת הבריאות 

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד