חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מתי תושת ריבית מיוחדת על מבטח עפ"י חוק?

הריבית המיוחדת נושאת אופי של סנקציה אשר יש לנקוט הקפדה יתירה בטרם תוטל על המבטח, ויש להותירה לאותם מקרים מיוחדים ונדירים

 

 

 

א  011224/06

 

טלי ועקנין  נגד ענבל – הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

 

פסק הדין ניתן  ביום: 24/12/2008

 

בבית משפט: השלום ירושלים

 

על ידי כב' השופט: א' דראל

 

עניינו של פסק הדין: מהם הקרטוריונים להשתת ריבית מיוחדת על מבטח (לפי סעיף 28 א' לחוק חוזה הביטוח) בשל איחור במועד תשלום תגמולי הביטוח?

 

מדובר במקרה שבו לא שילמה המבטחת את כל התשלומים במועדים שהיא חייבת לשלמם לפי פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים לתלמידה שנפגעה בעין בתאונה.

 

בית המשפט, חייב את המבטחת בתשלום ריבית מיוחדת באופן חלקי בלבד וזאת לאחר שבחן את הסוגיות הבאות:

 

האם יש לראות את הנתבעת כ'מבטח בביטוח אישי'? נקבע, כי שאלה זו מיותרת הואיל והמבטחת לא טענה טענה לאי תחולת חוק חוזה הביטוח לגביה.

 

האם הנתבעת לא שילמה תגמולי ביטוח במועדים שבהם היה עליה לשלמם לפי סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח? – נקבע, כי המבטחת לא שילמה את התגמולים במועדם.

 

האם ההימנעות מתשלום תגמולי הביטוח הייתה מתוך מחלוקת בתום לב והאם התקיימו נסיבות המצדיקות הטלת תשלום ריבית מיוחדת בשל האיחור בתשלום? -   "כפי שנקבע האפשרות לחיוב בריבית מיוחדת בשל האיחור בתשלום מצויה במתחם שיקול הדעת של בית המשפט ויש להתחשב בשיקולים שונים (השווה ע"א 196/88 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' הפועלים ליסינג בע"מ, פ"ד מו (1) 756, 771-772 (1992); ע"א 4819/92 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' מנשה ישר, פ"ד מט (2) 749, 774-775 (1995)). "

 

".. תום הלב של החברה אינו מושפע בהכרח מהיות תביעת המבוטח לתגמולים תביעה שהוגשה בתום לב, וגם מקום שהיא נמצאת צודקת בסופו של יום. תום לבה של החברה המבטחת נבחן על פי כלל הנסיבות האופפות את הענין, והתנהגותו של המבוטח עשויה להוות מרכיב במערכת נסיבות זו, אולם לא בהכרח מרכיב מרכזי ומכריע לענין זה. הריבית המיוחדת נושאת אופי של סנקציה אשר יש לנקוט הקפדה יתירה בטרם תוטל על המבטח, ויש להותירה לאותם מקרים מיוחדים ונדירים בהם הוכח באופן ברור חוסר תום לבו של המבטח בסירובו לקיים את חיובו, אף שעל פי מבחני תום הלב החיוב לשלם את תגמולי הביטוח לא אמור היה להיות שנוי במחלוקת באופן אמיתי.

רע"א 2244/04 ר.ד. משקאות גורמה בע"מ נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים, 2004) "

 

 

 

עבור לתוכן העמוד