חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

דוח השמאי לא הוכיח עילה לתחלוף
השמאי נמנע מלבדוק המידע שקיבל ולא עשה ניסיון לאתר את עובדי הנתבעת כדי לוודא השמועהקרא עוד
חובת הגילוי בביטוח אחריות עורכי דין
בית המשפט פטר את המבטחת מתשלום בשל הפרת חובת הגילוי ע"י עו"ד במועד ההתקשרותקרא עוד
שליחות לעניין רכישת ביטוח באינטרנט
סוכן הנסיעות פעל בעת רכישת הביטוח באמצעות האינטרנט כשלוחו של התובע ולא כשלוחה של המבטחתקרא עוד
אחריות הבעלים וקבלן האיטום לשריפה בפאב
הבעלים אחראים ב 50%, כי לא ווידאו הקפדתו של הקבלן על בטיחות ולא בדקו שדאג לכיסוי ביטוחי הולםקרא עוד
יש לרשום שיעבוד לפני קרות מקרה הביטוח
כדי שלשעבוד על תגמולי ביטוח יהיה תוקף כלפי צדי ג', חובה לרשום את השעבוד ברשם החברותקרא עוד
מי אחראי להשבת תגמולי הביטוח?
גורמים רבים נתבעו ע"י חברת ביטוח חקלאי בתביעת תחלוף בשל שריפה, מי מהם נמצא אחראי לנזק?קרא עוד
התיישנות התביעה מיום קרות התאונה
מירוץ ההתיישנות מתחיל ממועד ארוע התאונה ולא מהמועד בו התגבשה הנכות הצמיתה של המבוטחקרא עוד
מהם סימני האלימות הנדרשים לכיסוי פריצה?
השופט דחה התביעה לאחר שמצא קשר, בין ההפרה הנטענת של תנאי המיגון, לבין הפריצה לבית הקפהקרא עוד
התובעים ישלמו 200,000 ₪ לחברת הביטוח
התביעה של בעלי מפעל הטקסטיל נדחתה לאור הוכחת המבטח לסבירות מעורבותם בהצתהקרא עוד
מעמדו של הבנק למשכנתאות כסוכן ביטוח
בית המשפט קיבל את התביעה לאחר שמצא, כי במקרה הנדון התחייב הבנק כלפי הלווים לבטח את הנכסקרא עוד
אחריותו של מעביד כלפי עובד שנפגע
תביעתו של העובד נתקבלה ונדחתה טענת ההתיישנות תוך הדגשת חובות הזהירות של מעביד כלפי עובדקרא עוד
מהו הדין החל על ביטוח אווירי בישראל?
בהעדר הסכמה אודות כללי ברירת הדין לגבי ביטוח אווירי, יחולו עקרונות חוק חוזה הביטוח מכוח היקשקרא עוד
שינוי מוטבים רק בהודעה מראש למבטח
כאשר הצוואה נכתבה לאחר קביעת המוטבים, ההודעה למבטח צריכה להימסר לפני קרות האירוע המזכהקרא עוד
אחריותו של יבואן לשריפה בשל קבל פגום
בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי היבואן הפר את חובת הזהירות שהוא חב כלפי הלקוח (המבוטח)קרא עוד
פוליסה על בסיס הגשת תביעה היא לגיטימית
התביעה נגד המבטח נדחתה תוך אימוץ הגישה השיפוטית המאפשרת כיסוי ביטוחי על בסיס הגשת תביעהקרא עוד
אחריותה של חוות רכיבה על סוסים
התביעה נדחתה, כי הנפגעת לא הוכיחה קיומה של חובת זהירות קונקרטית כלפיה מצד החווהקרא עוד
אחריותו של סוכן ביטוח לגניבת רכב ממוסך
הסוכן היה אמור לבדוק עם המבטח ולהודיע למבוטח אפשרות לביטוח גניבת רכבים שחונים בשעות היוםקרא עוד
פירושו של הסכם בין סוכני ביטוח
תביעתו של הסוכן אשורי נתקבלה הואיל ולא חויב בהסכם לשאת בהוצאות המשרד של הנתבע לאחר הפירוקקרא עוד
שיחות מהנייד כהוכחה לרשלנות המבוטחת
נמצא כי אחוזי הרשלנות של המבוטחת היו 25% כאשר הותירה את הרכב ללא השגחהקרא עוד
ביקש הצעת מחיר או ביקש לחדש?
המבוטח חויב לשלם פרמיה הואיל ולא הציג פוליסת צד ג' אשר, לטענת אביו נערכה בחברה אחרתקרא עוד
    [1-10]...[21-30]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 31 
  4. 32 
  5. 33 
  6. 34 
  7. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד