חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

זכות תחלוף של מבטח נגד מס רכוש
הערעור בבית המשפט המחוזי נתקבל לאחר שנמצא, כי במקרה הנדון הפוליסה כיסתה נזקי מלחמה
קרא עוד
פס"ד: אחריות המבטח למעיכה של צינור ביוב
לפי השכלתו (בוגר המכללה לביטוח) וניסיונו, השמאי אינו מוסמך לקבוע הסיבה לתקלה או כשלקרא עוד
תשלום תביעה כאשר החשבוניות אינן תקינות
בית המשפט קבע, כי חברת הביטוח לא עמדה ברף ההוכחה הנדרש על מנת להוכיח כוונת מרמה בתביעהקרא עוד
דחיית תביעה בשל הכשה ע"י צלופח
השופט קבע, כי הימצאותם בים של יצורים מימיים אינה מפתיעה ואינה בבחינת "סיכון בלתי סביר"קרא עוד
אחריותו של קיבוץ לפציעת חבר
הקיבוץ לא הוכיח כי לא ניתן היה לספק בהשקעה סבירה כפפות המונעות דקירה בטיפול בדגיםקרא עוד
תוקף הכיסוי הביטוחי למחלות קשות
מאחר ולמבוטח היה מצב רפואי לא פשוט ערב מילוי הצהרת הבריאות, היה עליו לקבל סיוע מרופאקרא עוד
הכיסוי הביטוחי לפי פוליסת יהלומנים
המחוזי דחה את התביעה וקבע, כי לא הוכח מעשה תרמית, השוד אירע בחו"ל והכיסוי חל בישראלקרא עוד
דחיית תביעה בשל נזקי קרה לקולטים
המבוטח לא הוכיח שאכן בתאריכים שננקבו על ידו היתה ירידת טמפרטורות שגרמה לנזקי קרהקרא עוד
תנאי ליווי הרכוש בביטוח "כל הסיכונים"
תביעתו של המבוטח נדחתה הואיל והביטוח הנדון כולל סייג המוציא מכלל כיסוי ביטוחי נזק בגנבת רכוש ללא ליוויקרא עוד
חובת המבטח להבליט תנאי וסייג בפוליסה
לפי חוק חוזה הביטוח, על המבטח לפרט תנאי או סייג לחבותו בסמוך לנושא שהתנאי עוסק בו או בהבלטה מיוחדתקרא עוד
הגבול לפרשנות כנגד מנסח
בית המשפט דחה את התביעה כנגד חברת הביטוח וקבע לעניין כלל הפרשנות כנגד המנסח, כי אינו חסר גבולותקרא עוד
השבת תגמולים בשל הונאת ביטוח
בית המשפט קיבל את טענתה של חברת הראל וחייב את חברת האחים שליין להשיב את תגמולי הביטוח ואת הוצאות המשפטקרא עוד
מה ייחשב כשינוי מהותי באישור ביטוח?
בצמצום משך תקופת גילוי הנזקים והתביעות בחצי, יש משום גריעה מהיקף הביטוח המהווה שינוי לרעה, מהותי, מתנאי המכרזקרא עוד
תשלום השתתפות עצמית בתביעה
מרגע שהמבוטח מחליט ל"הפעיל" את פוליסת הביטוח שבידו עליו לנהוג בהתאם לתנאיה ולשלם את ההשתתפות העצמיתקרא עוד
הסוכן חייב להודיע למבוטח על ההתיישנות
סוכן הביטוח הוא הגורם המקצועי האמון על החוק והפוליסה. אין לצפות כי המבוטח ידע מכוח עצמו על מועדי ההתיישנותקרא עוד
יש להוכיח הזכות לקבל פיצויים מוגדלים
נקבע, כי התובע לא הוכיח קיומו של נוהג עליו מבסס הוא את זכאותו לפיצויים מוגדלים ולתשלום חדשי הסתגלות.קרא עוד
משמעות נתוני מומחה סטטיסטיקה
באשר לעילה האפשרית של עשיית עושר ולא במשפט אין בכך להקים עילת תביעה למד"א, הרי ההתעשרות ומידתה טעונה הוכחה
קרא עוד
ביטוח משכנתא: אחריותו של הבנק כסוכן ביטוח
הבנק היה בגדר "איש ביניים" המוסמך לפעול מטעם המבטחת ואף פעל בפועל להתקשרות המבטחת עם לקוחות הבנקקרא עוד
אחריותו של הרוכב על סוס אינה אוטומטית
רכיבה על סוס אין פירושה אחריות מוחלטת למעשי הסוס. אין היא כשלעצמה מקימה חובת זהירות הרוכב להתנהגות הסוסקרא עוד
חובת הגילוי של המבוטח בביטוח סיעודי
אילו המבטח היה מודע לפרטים שלא נמסרו הוא לא היה מתקשר עם המבוטחת בחוזה ביטוח סעודי ועל כן זכותו לבטל הביטוחקרא עוד
    [1-10]...[21-30]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 31 
  4. 32 
  5. 33 
  6. 34 
  7. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד