חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מימון מומחים בתאונת דרכים על חשבון הנפגע

הערכאות המבררות את הליך שני השלבים באופן הסותר את דרך המלך שנקבעה בתקנות- התשלום הראשוני על המבטחים

 

 רע"א  4915/08

 

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נגד ד"ר טטיאנה וסילבסקי

 

בית המשפט: העליון 

 

ההחלטה ניתנה ביום:  24.3.2009

 

על ידי: המשנה-לנשיאה כבוד השופט א' ריבלין

 

ענינה של ההחלטה: האם יש מקום לחייב את הנפגע במימון הוצאות המומחים וזאת גם  לאור הוראת תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), הקובעת, כי על התובע להפקיד עירבון להבטחת שכר המומחים.

 

השופט החליט לדון בבקשה של חברת הביטוח כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה והחליט לקבל את הערעור.

 

"סעיף 7(ב) .. נועד "להבטיח איזון מסוים בין החשש מפני הגשת בקשות גורפות למינוי מומחים, מצד התובע, לבין החשש שמא אי מינוי מומחה רפואי בתחום מסוים יביא לחסימת דרכו של התובע בכל הקשור להוכחת נכותו באותו תחום" (אליעזר ריבלין תאונת הדרכים – סדרי דין וחישוב הפיצויים616 (מהדורה שלישית, 1999))."

 

"מן החומר שלפנינו עולה כי פעמים מפעילות הערכאות המבררות את הליך שני השלבים באופן הסותר את דרך המלך שנקבעה בתקנות, כך שככלל מוטל התשלום הראשוני על חברות הביטוח ואילו בסיום ההליך, אם יתברר שיש לכך מקום, עשוי התובע להיות מחויב בתשלום כלשהו. בענייננו, כך נראה, סבר בית משפט השלום כי די בכך שקיימת ראשית ראייה לאפשרות שתקבע נכות, כדי להטיל את התשלום הראשוני (ובדרך כלל גם הסופי) על שכמן של חברות הביטוח. עמדה זו מצאה ביטוי בטופס של החלטה שבו מולא התורף בפרטים המתאימים, ואשר על פיו ברירת המחדל היא הטלת הוצאות המומחים מלכתחילה על הנתבעים – בניגוד גמור לברירת המחדל המתוארת בתקנות. עמדה זו אין לקבל, היא מעמידה את הדברים על ראשם והופכת כלל לחריג וחריג לכלל. אכן, בנסיבות המתאימות יש מקום לפטור את התובע מחובת הפקדת הפיקדון וגם התקנות מורות כן. במקרים אלה על בית המשפט לנמק זאת ב"טעמים מיוחדים שירשמו" – כמצוות המחוקק. הצדדים עצמם יכולים להסכים על זהות המשלם הזמני של ההוצאות – וגם בכך אין פסול. בית המשפט עצמו עשוי להפעיל שיקול דעת במקרים הראויים והמתאימים ולהטיל את חובת התשלום הראשוני על הנתבעים. לא הוכח כי זה המצב בענייננו. כאמור, נעשה במקרה זה שימוש בטופס ובברירת המחדל שנבחרה בו. על כן דין הבקשה להתקבל והמשיבה תחויב בהפקדת פיקדון להבטחת תשלום המומחים לפי סעיף 7(ב) לתקנות הפיצויים, אלא אם תבוא בקשה מתאימה לבית משפט השלום שיכריע בה לגופה."

 

          

ההחלטה המלאה באתר הרשות השופטת.

עבור לתוכן העמוד