חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

בית המשפט דחה מגבלת גיל בביטוח חובה

ביה"ש קיבל התביעה למרות שהמבוטח שילם פרמיה מופחתת בשיעור של % 36.8 בשל הגיל שהוצהר

 

 

ת"א 01 8446–10–08 ספטמבר 2009 ונונו נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ ואח'

 

בבית המשפט: המחוזי מרכז

 

ההחלטה ניתנה ביום: 1/9/2009

 

על ידי: כב' השופטת אסתר דודקביץ

 

עניינה של ההחלטה: האם יש תוקף להגבלת גיל הנהג ביטוח רכב חובה?

 

רקע: מדובר בתביעה בשל נזק גוף שנגרם להולך רגל שנפגע על ידי הרכב המבוטח כאשר נהג בו נהג בן 22 שנים כאשר בפוליסת ביטוח החובה צוין, כי "מוסכם כי גיל הנהג ברכב הינו מעל 24 שנים והפרמיה חושבה בהתאם לכך." 

 

חברת הביטוח, טענה בין היתר להפרת חובת הגילוי של המבוטח אשר לפי הצהרתו שולמה פרמיה מופחתת בשיעור של % 36.8 בהשוואה לפרמיה המשולמת עבור פוליסה המיועדת לנהג צעיר בן פחות מ - 24 שנים. וזאת כאשר  בפועל נהג דרך קבע ברכב הנהג בנו של בעל הפוליסה וכי  הפרת חובת הגילוי בנסיבות העניין בידיעה ובכוונה מצידו של בעל הפוליסה מביאה לשלילת הכיסוי הביטוחי.

 

בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח, בין היתר, משום שנוסח תעודת החובה לא אושר על ידי הפיקוח על הביטוח וכן משום שלפי סעיף 15 לפקודה לביטוח רכב מנועי אין תוקף לגבי צד שלישי לתנאי שנקבע לגבי גילו של הנהג כמו כן מצאה השופטת, כי לא הוכחה כוונת המרמה מצד המבוטחים.

 

ציטוט פסיקה:

 ע"א 11081/02 דולב חברה לביטוח בע"מ נ' סיגלית קדוש  ..."במערכת הכללים המיוחדים החלים על חוזה ביטוח חובה מוטלות על המבטח חובות מיוחדות כלפי המבוטח החורגות מן המקובל בין צדדים בחוזה רגיל. חובות אמון תום לב גילוי והבלטה מיוחדת של הגבלות על הכיסוי הביטוחי חלים על המבטח דרך כלל והוא חייב בהן במשנה עוצמה בהסדר ביטוח חובה. על רקע זה בולט הקושי שבפירוש התנייה החוזית בענייננו כמגבילה את הכיסוי הביטוחי... וזאת הן לאור הרקע הכללי לביטוח והן לאור המתחם המילולי של נוסח התנייה שאינו כולל הגבלת כיסוי מפורשת של נהיגת המורשה כפי שהיה מתבקש לעשות אילו זה אכן היה אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים... ההגינות הבסיסית ביחסי מבטח ומבוטח ובמיוחד בתחום ביטוח חובה בתאונות דרכים מחייבת כי יהיה גילוי מלא וברור של אותן תניות פטור המגבילות את הכיסוי הביטוחי. הגבלות כאלה אינן יכולות להסתתר מאחורי ניסוחים המשתמעים לשתי פנים המתארים על דרך החיוב את אשר הם מתכוונים להשיג על דרך השלילה... נהג הרוכש פוליסת ביטוח סובר לתומו כי הוא מקבל כיסוי מלא לנזק שיגרם לו בתאונת דרכים והוא הדין במורשה מטעמו לנהוג ברכב. הוא אינו מעלה על דעתו שהכיסוי שהוא מקבל הוא חלקי בלבד אלא אם חברת הביטוח מעמידה אותו במפורש על כך - בין בעל–פה ובין בכתובים"... 

 

השופטת קבעה, כי אין בנוסח  "מוסכם כי גיל הנהג ברכב הינו מעל 24 שנים והפרמיה חושבה בהתאם לכך" כל רמז לכך שהפרת הסכמה זו תביא לביטולה של הפוליסה כתנאי מפסיק או שמא מדובר בתנאי מתלה.

 

ההחלטה המלאה באתר הרשות השופטת.

 

לסקירה של עו"ד שמואל מורד

 

 

 

עבור לתוכן העמוד