חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

נדחתה העתירה לבג"צ נגד הפיקוח והפול

כידוע, מיצוי הליכים מקדמיים של פנייה לרשות הינו תנאי סף להיזקקות בית-משפט זה לעתירות כנגד גופים מינהליים וציבוריים

 

 

בג"ץ  9074/09

 

עו"ד גלעד בנאי נגד המפקח על הביטוח משרד האוצר והמאגר הישראלי לביטוחי רכב-הפול

 

בית משפט: העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

פסק הדין ניתן ביום: 7 פברואר 2010

 

על ידי כבוד השופט: ס' ג'ובראן

 

מייצגים: העותר: בעצמו, המפקח על הביטוח: עו"ד ענר הלמן, הפול: עו"ד מיכאל פירון

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לבטל או לתקן את ההוראה של הפיקוח בדבר תעריף הפול שנכנס לתוקפו ביום 15/11/2009?

 

רקע: העותר טען, כי יש לסבסד את הפרמיה לביטוח חובה של בעלי האופנועים על חשבון המבוטחים בעלי כלי רכב אחרים, וזאת בשל הצורך לעודד בהם באמצעות סבסוד הפרמיה את השימוש באופנועים בשל היתרונות אשר גלומים בהם.

 

העתירה נדחתה על הסף.

 

לפי הנתונים שנמסרו על ידי הפיקוח על הביטוח, עלה, כי העותר לא פנה למפקח  על הביטוח לפני הגשת העתירה ועל כן לא העלה בפני הפיקוח על הביטוח את טענותיו נגד חוזר הביטוח שבעתירתו. הפיקוח על הביטוח ביקש לדחות את העתירה על הסף בשל אי מיצוי הליכים.

 

הפול טען, כי לעותר אין זכות עמידה, הואיל ועתירתו אינה נובעת מקיומו של נזק אישי, אלא הוא מגיש אותה כעותר ציבורי אשר לפי הפסיקה אין לו זכות עמידה, כאשר קיימים עותרים, שעלולים להיפגע מהעניין נשוא העתירה, והללו לא הגישו עתירה.

 

הפול טען עוד, כי אין לעותר זכות קנויה להמשך סבסוד של דמי הביטוח, החלים בגין האופנועים. לטענתו, הישענות העותר על תקנה 5 לתקנות ביטוח רכב מנועי אינה יכולה להושיע אותו מאחר והוראה שנועדה להגביל את כוחו של המפקח, לא יכולה להפוך לזכות קנויה בידי בעלי האופנועים לקבלת סבסוד.

 

 

מתוך פסק הדין   

 

"כידוע, מיצוי הליכים מקדמיים של פנייה לרשות הינו תנאי סף להיזקקות בית-משפט זה לעתירות כנגד גופים מינהליים וציבוריים (ראו בג"צ 2902/02 איתן נ' המפקח הכללי של המשטרה, פ"ד נו(3) 2). הלכה היא, כי בית המשפט הגבוה לצדק לא יושיט סעד כאשר העותר לא מיצה את ההליכים הפתוחים בפניו, ולא פנה אל הרשות הרלוונטית בטרם עתר לבית המשפט.

 

           יפים לעניין זה כללי יסוד שגובשו בדבר על ידי השופט מ' שמגר(כתוארו דאז) בבג"צ 600/75 קודן נ' שר הביטחון, פ"ד ל(1) 514, בעמ' 516:

 

"זאת ועוד, מי שמבקש להביא בפני בית-משפט זה תלונתו על כך שהרשויות האזרחיות או הצבאיות המופקדות על אכיפת החוק אינן מפעילות סמכותן, חייב תחילה להצביע על כך שפנה לרשויות המוסמכות לכך, בהתבססו על אחת מהוראות החוק החלות על הענין וביקש פעולתן וכי הללו מיאנו שלא כדין לפעול בגדר חובותיהן על-פי חוק. לשון אחרת, אף אם הנפגע הוא בעל זכות עמידה בפני בית-משפט זה איננה פתוחה בפניו דרך הפניה הישירה לבית-המשפט הגבוה לצדק (פרט למקרים יוצאים-מן-הכלל שאין ענינם לכאן), אלא אם הקדים ופנה תחילה אל הרשויות המופקדות על הענין נשוא הבקשה, וזאת לא עשה העותר שבפנינו. פעולה מוקדמת כמתואר, היא מאפשרת לבית-משפט זה בין היתר, להסיק, לפחות לכאורה, מה נימוקיה ושיקוליה של הרשות עליה מלינים ואם יש אכן מקום להפעלת סמכויותיו של בית-משפט זה."

 

מעבר לדרוש יוער, כי אכן, כפי שטוען המשיב 1, העובדה שהיו אחרים שפנו למפקח בעקבות פרסום טיוטת חוזר הביטוח והעלו בפניו טענות והשגות, אינה רלוואנטית לעניין דחיית העתירה דנן. שכן, כידוע, פניות שנעשו לרשות המינהלית על-ידי אחרים אינן פוטרות את העותר עצמו מחובתו לפנות בעצמו לרשות המינהלית, כאשר על-פי הפסיקה, עותר אינו יכול להסתמך בעתירה על פניות של אחרים לרשות המינהלית ולתשובות שניתנו להם, וזאת מבלי שפנה בעצמו לרשות."

 

פסק הדין המלא באתר הרשות השופטת.

 

עבור לתוכן העמוד