חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה: עיכוב בביצוע פסק דין עד לקבלת החלטה בערעור

השופט א' שהם: פסק דין, שעניינו סעד כספי, יעוכב רק במקרים חריגים, בהם הוכיח המבקש, באמצעות תשתית ראייתית מוצקה, כי לא יוכל להיפרע מן המשיב בגין נזקיו, היה וערעורו יתקבל

 

  

ע"א  3223/15 המאגר הישראלי לביטוח רכב (הפול) נגד בועז מוספי

 

בית המשפט: העליון

 

פסק הדין ניתן ביום: 10/6/2015

 

על ידי כב' השופט: א' שהם

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את הבקשה של הפול לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן לטובתו של נפגע בתאונת דרכים עד לקבלת פסק דין בערעור שהוגש על ידי הפול?

 

בית המשפט קיבל את הבקשה באופן חלקי והורה לפול לשלם לנפגע בתאונת דרכים סכום של 750,000 ₪, מתוך סכום של 1,500,000 ₪  שטרם הועבר למבוטח. סכום היתרה בסך 750,000 ₪  יופקד בחשבון נאמנות משותף על שם בא כוחו של הנפגע בתאונת דרכים, ועל שם הפול.

 

מתוך פסק הדין:

 

" לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיב ובצרופותיהן, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה לעיכוב ביצוע להתקבל באופן חלקי, כך שתעוכב העברת מחצית מיתרת הפיצוי, כפי שיפורט להלן.

 

כידוע, בהתאם לתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מוקנית לבעל דין, אשר זכה במשפטו, הזכות ליהנות מפירות זכייתו, בסמוך למועד מתן ההחלטה, מבלי להמתין לתוצאות הערעור שהוגש עליה (ראו: ע"א 6042/14 נעימה נ' מדינת ישראל (17.12.2014); ע"א 2947/14 מאור השרון יזמות (א.מ) בע"מ נ' ראדי (5.6.2014); ע"א 9128/11 ד"ר מוניר טנוס נ' בולוס ובניו חברה לאירוח ותיירות בע"מ (25.2.2014)). יחד עם זאת, רשאי בית המשפט לחרוג מהכלל האמור, ולעכב ביצועו של פסק דין, בעקבות הגשת ערעור עליו, אם הוכיח מבקש הסעד, שני תנאים אלו: כי סיכויי ערעורו טובים, וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, כך שאם לא יעוכב ביצוע פסק הדין, ובסופו של יום ערעורו יתקבל, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו (ע"א 8786/13 ביאלוסטוצקי נ' עו"ד בן ארצי (11.2.2014); ע"א 8898/13 אהרון נ' עובדיה (20.1.2014)).

 

שני התנאים האמורים הינם מצטברים, ויחסי הגומלין ביניהם הוגדרו בפסיקה כ"מקבילית הכוחות". במילים אחרות, ככל שסיכויי הערעור של המבקש נמוכים, כך יגבר משקלה של הדרישה בדבר מאזן הנוחות, ולהיפך (ע"א 8293/13 נעמן נ' מדינת ישראל -מינהל מקרקעי ישראל (18.2.2014); ע"א 8450/13 שטייסל נ' הכונס הרשמי (12.1.2014); ע"א 2727/13 מכבי שירותי בריאות נ' ישראלי (4.6.2013))

 

עוד יובהר, כי מאזן הנוחות, הינו, על דרך הכלל, אבן הבוחן המרכזית על פיה ייקבע גורלה של הבקשה לעיכוב הביצוע (ע"א 7898/14 שחאדה נ' רזוק חברה לעבודות בע"מ (13.1.2015); ע"א 6472/14 ביבאר נ' ביסאן (25.12.2014); ע"א 8293/13 נעמן נ' מדינת ישראל -מינהל מקרקעי ישראל (18.2.2014)).

 

 

 

בכל הנוגע לעיכוב תשלום כספי, השתרשה במקומותינו ההלכה, לפיה אין מעכבים, ככלל, את ביצועו של פסק דין, המשית על המבקש חיוב כספי בלבד, כבענייננו. ההנחה היא כי הנזק שייגרם למבקש כתוצאה מביצוע פסק הדין שניתן נגדו איננו בלתי הפיך, וכי אם יתקבל ערעורו, הוא יוכל לקבל את כספו בחזרה (ע"א 3062/14 חן נ' אוזן (30.7.2014); ע"א 249/14 איסמעילזאדה נ' עו"ד קישוני (9.4.2014)).לנוכח האמור, פסק דין, שעניינו סעד כספי, יעוכב רק במקרים חריגים, בהם הוכיח המבקש, באמצעות תשתית ראייתית מוצקה, כי לא יוכל להיפרע מן המשיב בגין נזקיו, היה וערעורו יתקבל  (ע"א 6961/14 עיריית חיפה נ' ורדיה סנטר מרכזי מסחר בע"מ (19.11.2014); ע"א 7145/14 פרייס נ' בנק אוצר החייל בע"מ (12.11.2014)). יש לציין, כי האפשרות שייגרם למבקש הסעד נזק בלתי הפיך, כתוצאה מדחיית בקשתו, נבחנת גם לאור שיעורו של החיוב שהוטל עליו במסגרת פסק הדין, מושא בקשתו (ע"א 7091/14 שירותי בריאות "כללית" נ' פלונית (10.12.2014); ע"א 2491/14 שטראוס שיווק בע"מ נ' אורמן (14.5.2014)).

 

ראשית, אתייחס למאזן הנוחות במקרה דנן.  ניתן לומר, אמנם, כי לא עלה בידי המבקשת להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. זאת שכן, יש טעם בטענת המשיב, לפיה המבקשת לא הציגה תשתית עובדתית מבוססת, המוכיחה כי לא תוכל להיפרע ממנו, במידה שערעורה יתקבל. עוד נכונה הטענה, כי עסקינן בבקשה לעכב ביצועו של פסק דין שעניינו חיוב כספי, אשר ככלל, יש לדחותה. בנוסף, יש לזכור, כי בית משפט קמא כבר הורה על הקפאת סכום של 520,000 ₪ מתוך סכום הפיצוי הכולל, לטובת האפשרות לקבלת כספים מהמל"ל – כך שיוצא, כי הסכום שעיכובו מבוקש הינו למעלה ממחצית סכום הפיצוי הכולל.

 

יחד עם זאת, הסכום שעיכובו מבוקש, בנסיבות דנן, הינו בלתי מבוטל, ואין ספק כי האדם הממוצע יתקשה להחזירו, היה ויידרש לעשות כן (ע"א 5683/12 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' סלוצקי (14.8.2012); עא 5114/12 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' גנטוס רגי'א (25.7.2012); ע"א 8693/11  מדינת ישראל - משרד הבריאות נ' עזבון המנוח ניב יבור ז"ל (7.2.2012)). כמו כן, לא נראה כי למשיב ייגרם נזק של ממש אם העברת חלק מהפיצוי תעוכב עד להכרעה בערעור (ע"א 4164/14 פלונית נ' פלוני (26.6.2014); ע"א 5963/13 "מנורה" חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (16.1.2014).

 

לפיכך, באיזון בין השיקולים השונים, אני סבור כי יש להורות על עיכוב חלקי בלבד של מחצית מיתרת הפיצוי, אשר טרם הועברה לרשותו של המשיב על ידי המבקשת,  אשר תופקד בחשבון נאמנות משותף לבאי כוח הצדדים. בנסיבות האמורות, איני מוצא מקום לחוות את דעתי בנוגע לסיכויי הערעור, שהוגש על ידי המבקשת לבית משפט זה."

עבור לתוכן העמוד