חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פסיקה: פציעה בעת כיוון המראות בתחנת דלק לא הוכרה כתאונת דרכים

השופט צ' זילברטל: נראה כי אכן לא מדובר בתיקון דרך שכן לא מתקיים התנאי בדבר פתאומיות התקלה והכרחיות התיקון להמשך הנסיעה, זאת בין אם האירוע התרחש בשולי הדרך ובין אם הוא התרחש בתחנת התדלוק
10/03/2016

 

רע"א  997/16 פלוני נגד מנורה - חברה לביטוח בע"מ

בית המשפט: העליון

פסק הדין ניתן ביום: 10/3/2016

ע"י כב' השופט: צ' זילברטל

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את בקשת רשות הערעור של נהג משאית על פסיקת המחוזי בנצרת לפיה התקבל ערעורה של חברת הביטוח על פסיקת השלום ונקבע, כי האירוע במהלכו נפגע התובע אינו מהווה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים?

רקע: המערער, נהג משאית במקצועו, הגיש תביעה לפי חוק הפיצויים נגד חברת הביטוח שביטחה את המשאית. בתביעה נטען, כי הוא נפגע כאשר עצר את המשאית לצד הדרך על-מנת לכוון את מצלמת "הרוורס". לצורך התיקון עלה המבקש לגג המשאית, מעד נפל ונחבל. נהג המשאית טען, כי תיקון המצלמה מוגדר כ"טיפול-דרך" או "תיקון-דרך" כמשמעותם בסעיף 1 לחוק הפיצויים, ומאחר ונפצע בעת התיקון יש להגדיר את האירוע כ"תאונת דרכים".

בית המשפט דחה את הערעור

מתוך פסק הדין:

"לאחר העיון בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, אף בלי להידרש לתגובת המשיבה. בקשת המבקש לבחון מחדש את היות האירוע "תאונת דרכים" מתמקדת בקביעת עובדות המקרה הקונקרטיות כפי שזו נעשתה על-ידי ערכאת הערעור, כלומר בית המשפט המחוזי. כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן אך במקרים חריגים בהם מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות כללית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים להליך (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982) (להלן: עניין חניון חיפה)). וכפי שנאמר על כך:

"אמת המידה, על-פיה יוכרע בבקשה, אינה אם אכן מקובלת על בית המשפט, שדן בבקשת הרשות לערער, התוצאה, אליה הגיעה הערכאה הקודמת, ואם היה פוסק בדרך בה פסקה הערכאה הקודמת. יכול שהמסקנות של הערכאה הקודמת לא יהיו מקובלות על בית המשפט, הדן בבקשת הרשות לערער, ובכל זאת לא תוענק הרשות, כי אין מתגלה טעם בעל משקל, לאורו מוצדק לדלות את המקרה המסוים דווקא מבין אחרים שנתבררו בפני הערכאה הקודמת, ואשר לגביהם הוגשה בקשת רשות לערער" (עניין חניון חיפה, עמ' 129-128).

 במקרה דנא, בקשתו של המבקש אינה מעלה כל סוגיה עקרונית והיא נטועה כל כולה במחלוקת הקונקרטית בין הצדדים להליך זה. בכך לא נתקיימו התנאים הדרושים למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". לא-זו-אף-זו, המבקש כלל אינו טוען לקיומה של שאלה משפטית או ציבורית בעלת חשיבות כללית החורגת מעניינם של הצדדים, ומעלה טענות "ערעוריות" בלבד. גם לא הובאה בבקשה כל הצדקה לדון בעניין המבקש ב"גלגול שלישי" (וראו לעניין זה: רע"א 615/14 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ, פסקה 5 (7.8.2014)). מכל מקום, עצם העובדה שהדעות נחלקו בין הערכאה הדיונית לבין ערכאת הערעור באשר לנסיבות הקונקרטיות של האירוע אינה מצדיקה התערבות של בית משפט זה (רע"א 1671/15 אלמליח נ' עיריית לוד, פסקה 5 (17.5.2015)). יתר על כן, נוכח הספקות אשר הועלו על ידי ערכאת הערעור באשר למהימנות עדותו של המבקש ואי-ההתאמות שהתגלו בגרסאותיו, אין להסיק מחילוקי הדעות שהתגלעו בין שתי הערכאות קיומו של עיוות דין בקביעת העובדות שמצדיק את קבלת הבקשה דנא, בניגוד לטענתו של המבקש. יודגש, כי אין בהחלטתי שלא ליתן למבקש רשות ערעור משום הבעת דעה בשאלה, האם עצם העובדה שהאירוע התרחש – כקביעת בית המשפט המחוזי – בתחנת דלק, משמעה שלא מדובר בהכרח ב"תיקון דרך" כיוון שאין מדובר בתיקון שנעשה "בדרך". ניתן להעלות על הדעת מקרים בהם התיקון ייעשה בתחום תחנת תדלוק ועדיין ייחשב "תיקון דרך" (השוו: רע"א 3014/15 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (10.11.2015)). מאידך גיסא, נראה כי אכן לא מדובר בתיקון דרך שכן לא מתקיים התנאי בדבר פתאומיות התקלה והכרחיות התיקון להמשך הנסיעה, זאת בין אם האירוע התרחש בשולי הדרך ובין אם הוא התרחש בתחנת התדלוק.

נוכח האמור לעיל, הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות."

 

עבור לתוכן העמוד