חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

היעדר רישיון שווה היעדר ביטוח

התביעה נגד המבטח נדחתה הואיל וחידוש הרישיון לא היה עניין פורמלי אלא שהיה על המבוטחת להשתתף בהשתלמות בנהיגה כתנאי לקבלתו

 

 

א  002856/02

 

כהן מאיה נגד מנורה חב' לביטוח בע"מ

 

בית משפט: השלום בירושלים

 

פסק הדין ניתן  ביום: 02/10/2008

 

על ידי כב' השופטת: עירית כהן

 

עניינו של פסק הדין: האם היעדר רישיון נהיגה תקף שולל את הכיסוי הביטוחי לפי פוליסת רכב חובה?

 

 

רשיונה של המבוטחת לא חודש במשך תקופה של כ 18 חודשים. כמו כן, במערכת הרישום של משרד הרישוי עודכנה "הגבלה 943" המחייבת את המבוטחת בקורס רענון נהיגה לנהגים חדשים. המבוטחת העידה כי לא קיבלה זימון להשתתף בקורס רענון, ולא ידעה כי חידוש רישיונה מותנה בביצוע הקורס וכי לא היתה מודעת לעובדה שתוקף רישיון הנהיגה שלה פג.

בית המשפט  דחה את התביעה נגד חברת הביטוח הואיל והעובדה שהמבוטחת לא הייתה ערה לכך שרישיונה לא היה בתוקף במשך תקופה העולה על שנה ולא הייתה ערה לסיבה לכך, אינה משנה את העובדה שנהגה ללא רישיון נהיגה תקף כנדרש עפ"י חוק. חידוש הרישיון לא היה עניין פורמלי אלא שהיה עליה להשתתף בהשתלמות בנהיגה כתנאי לקבלת רישיון הנהיגה.

ציטוט חקיקה:

  תקנה 172א':"לא יחודש רשיון נהיגה שלא היה לו תוקף במשך תקופה העולה על שנה אחת אלא אם עמד בעליו בבדיקות ובבחינות כאמור בחלק זה כאילו היה מבקש רשיון נהיגה, ובלבד שרשות הרישוי רשאית לפטור אדם כאמור מהבדיקות ומהבחינות, כולן או מקצתן."

סעיף 7(3) לחוק הפלת"ד: "נפגעים אלה אינם זכאים לפיצויים לפי חוק זה:

...

(3) מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו למעט רשיון שפקע מחמת אי תשלום אגרה."

 

 

ציטוט פסיקה

 

 ע"א 4231/97 צור שמיר חברה לביטוח בע"מ נ' יחיאל : "המחוקק בחר לסייג את שלילת הזכאות לפיצויים, כאשר רשיון הנהיגה של הנהג אשר נפגע בתאונה פקע מחמת אי תשלום אגרה. מאחורי סייג זה, ניצבת התפיסה המשקפת את תכליתו: הואיל ומדובר בעניין פיסקלי-פורמלי באופיו, אשר אינו משליך על כושרו של הנהג לנהוג, על כן אין טעם טוב לשלול בגינו את זכותו לפיצויים. דומה, כי אין כל צידוק ענייני לאבחן בין מצב זה לבין מצב של אי חידוש רשיון בשל אי תשלום קנסות. בדומה לאי תשלום אגרה, גם אי תשלום קנסות הנו, מטבעו, עניין פיסקלי...."

 

ע"א (ירושלים) 5085/04 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' רביבו יצחק ואח': "הסעיף מניח כי בחלוף תקופה מסוימת, חידוש רישיון כמוהו כבקשה לרישיון נהיגה, והנחה זו הגיונה בצדה. רישיון נהיגה ניתן על בסיס נתונים מסוימים ואלה עשויים להשתנות בחלוף הזמן. נתונים אלה עשויים להתייחס לעצם כשירותו לנהוג של מבקש הרישיון. רוצה לומר: בחלוף תקופה מסוימת שבה לא החזיק אדם ברישיון, הוא נתפס כמי שמרחף סימן שאלה על עצם כשרותו לנהוג ומיומנותו. הרישיון "ההיסטורי" מאבד מכוחו כסימן להתאמה לנהיגה. לכן, חידוש הרישיון אינו כרוך אך ורק בתשלום אגרה אלא מחייב עמידה במבחנים ובבדיקות, או לחלופין, קבלת פטור לפי שיקול דעתה של רשות הרישוי הבוחנת את ענינו.."

 

עבור לתוכן העמוד