חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האם נפילה מעגורן סל היא תאונת דרכים?

החזקה המרבה בדבר ניצול הכוח המיכני של הרכב חלה במקרים בהם המאורע בו נגרם נזק הגוף אינו נכנס לתחומי ההגדרה הבסיסית

 

ת"א 406-07

 

כהן ישי נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

 

בית משפט: המחוזי בחיפה

 

ההחלטה ניתנה ביום: 21 דצמבר 2008

 

על ידי כב' השופט: דר' עדי זרנקין

 

עניינה של ההחלטה: האם נפילה מעגורן סל המותקן על גבי משאית לצורך עבודות בגובה תכלל בהגדרת  תאונת דרכים?

 

בית המשפט בחן את נסיבות האירוע לאור הגדרתה של תאונת דרכים בחוק הפלת"ד וקבע, כי התאונה מקיימת את כל רכיביה של החזקה המרבה בדבר ניצול הכוח המיכני, ולפיכך מדובר בתאונת דרכים.

 

הגדרת תאונת דרכים:  מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי".

 

החזקה המרבה בדבר ניצול הכוח המיכני של הרכב חלה במקרים בהם המאורע בו נגרם נזק הגוף אינו נכנס לתחומי ההגדרה הבסיסית, כמו למשל במקרים בהם השימוש ברכב לא נועד למטרות תחבורה, או כאשר התאונה ארעה במהלך פריקה וטעינה כשהרכב עומד או חונה. החזקה המרבה מכניסה לגדרי החוק גם תאונות שאין להן כל קשר לסיכון תעבורתי, ובמקום ה"ייעוד התחבורתי" בא ה"ייעוד הרב-תכליתי" של רכב מנועי.

 

תחולתה של החזקה המרבה בדבר ניצול הכוח המיכני, מותנית במספר תנאים. כך למשל, במידה והרכב חדל, בעת התאונה, מלהיות בעל ייעוד תחבורתי, כמו למשל אם הורדו מהרכב גלגליו ואין הוא יכול עוד לנוע על הקרקע, או אם הוצא ממנו המנוע, אזי לא תחול החזקה המרבה. בנוסף, החזקה המרבה לא תחול גם במקרה בו ניצול הכוח המיכני אינו חלק מייעודו המקורי של הרכב. שינוי הייעוד המקורי אינו אלא ניצול הרכב לשימוש שלא יועד לו במקור. "שינוי הייעוד" מתקיים בעת שנעשה שימוש ברכב שאינו בא להגשים את הייעוד הטבעי והרגיל של הרכב.

 

עבור לתוכן העמוד