חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכב חובה: פסיקה

פסקי הדין המובאים בסקירות אלה נכונים לעת נתינתם ועשויים להשתנות בערעור או בחקיקה או בדרך אחרת.

היעדר כיסוי ביטוחי בשל הסעת נוסעים בשכר
נקבע, כממצא שבעובדה, שב"עסק" היו מעורבים הן הנהג והן המבקש שהיה אמון על איסוף התיירים משדה התעופהקרא עוד
סטיה מחו"ד מומחה בית המשפט, אמתי?
הכלל אשר נקבע בדין הוא,כי בית המשפט לא יסטה ממסקנותיו של המומחה הרפואי אלא בהתקיים נסיבות מיוחדותקרא עוד
העליון ביטל פסיקת המחוזי בתיק פלת"ד
עפ"י חוק הפלת"ד אין לתובע אפשרות להוכיח עניין שברפואה בדרך אחרת, על בה"מ לנהוג זהירות בדחיית עמדת המומחה שמינהקרא עוד
דחיית ערעור על עיכוב ביצוע פסק דין
לעניין מאזן הנוחות, לא מצאתי פגם באופן בו איזן בית משפט קמא בין צרכי המבקש לבין האינטרסים של המשיבהקרא עוד
פגיעה באירוע עברייני אינה תאונת דרכים
אין קשר סיבתי משפטי, יש לראות את האופנוע, לכל היותר, כזירה. המטען הוצמד במכוון לאופנוע הממולכד, שאינו האופנוע מבוטחקרא עוד
פריקה כשהרכב עומד אינה תאונת דרכים
טעינה ופריקה של מטען, כאשר הרכב עומד, אינה בגדר שימוש ברכב מנועי, גם אם מתקיים המבחן התחבורתיקרא עוד
הפסד השתכרות של בעל חברת הסעות
נוכח אי הבהירות לגבי הקשר הסיבתי בין הירידה בהכנסות העסק לבין הפגיעה בתאונה, עשה המחוזי מעין "מיצוע"קרא עוד
פציעה בעת ירידה מהרכב היא תאונת דרכים
הפסיקה קובעת כי שעה שבפני בית המשפט לא מצוי פיתרון ברור וחד משמעי להגדרת האירוע, יועדף האירוע מקנה הפיצויקרא עוד
הכנה לנסיעה מהווה שימוש ברכב
הפעולות לא נועדו לסיים את פעולת הפריקה אלא לחבר העגלה כדי להמשיך בנסיעה ובשלב זה לנסיעה -נפל ונחבלקרא עוד
העליון: תעודת ביטוח החובה היתה מזויפת
לכל האמור יש להוסיף את התמיהות הקשות והמטרידות בשאלת זהות הנהג. לתובע לא היה באותה עת רשיון נהיגה בר-תוקףקרא עוד
העליון: הנהג בגילופין נפגע מחוץ לרכב
לבטח ניתן להניח כי מדובר במסמך אותנטי לשיטת המבקש, וכי הוא אכן מסר לד"ר אודסקי את מה שנרשם במסמךקרא עוד
זכות חזרה בביטוח חובה בשל רכב שאינו רכב
העגורן אינו "רכב מנועי", אין מדובר ב"תאונת דרכים" לפי הפלת"ד. לפי הלכת חמאדה: תעודת החובה היא חוזה הביטוחקרא עוד
העליון הפחית פיצוי בשל הפסד שכר
מדובר בטעות גלויה על פני פסק, קשה להלום כי בית המשפט התכוון לפסוק למערער תקופת אי כושר מלאה לאורך 13 שניםקרא עוד
השתכרות עתידית של מלך השערים של הנוער
ההידרדרות בקריירה הספורטיבית החלה מיד לאחר התאונה, כך שאין לקשור בין הפציעה המאוחרת ברגל לבין גדיעת הקריירהקרא עוד
 זהות הנוהג ברכב בעת אירוע התאונה
המבוטח הסביר שינו הגרסא בכל מיני שמועות לפיהן הוא נהג ברכב וזרק את אשתו בכוונה לבריכה ע"מ לרצוח אותה קרא עוד
גרסאות סותרות הביאו לדחיית התביעה
העולה מן המקובץ הוא כי התובע מסר במספר הזדמנויות גרסאות עובדתיות השונות בפרטים מהותיים באשר לנסיבות התאונהקרא עוד
חישוב תוחלת החיים לפי חוק הפלת"ד
בנסיבות העניין אין כדי להעניק לנפגע "רשת בטחון" גם לשנים שלאחר תוחלת חייו הצפויה, מבלי להעניק הגנה דומה למבטחים קרא עוד
העליון: מחלת הסוכרת והפיצוי לפי פלת"ד
הריחוק בזמן, והעובדה שעצם התפרצות מחלת הסוכרת איננה קשורה כלל לתאונת הדרכים – מלמדות שאין קשר סיבתיקרא עוד
זכות המל"ל בהסדר המבוטחת והמבטח
במקרה הנדון הפרה הנפגעת את ההתחייבות שנטלה על עצמה בהסכם הפשרה שכרתה עם המבטחת, ופנתה בתביעה למל"לקרא עוד
שכ"ט המרבי של עו"ד בביטוח חובה
שיעור שכ"ט המירבי בעבור טיפול בהליכים משפטיים לפי חוק הפלת"ד הוא 13% מהסכום הסופי שנפסק לטובת הניזוקקרא עוד
עבור לתוכן העמוד