חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

השבת תגמולי ביטוח בגין נהג צעיר

קבלת כספי הפיצויים אצל הנתבעת היתה שלא כדין ושלא עפ"י זכויותיה בפוליסת הביטוח ומשכך עליה להשיבם לתובעת

 

 

תאמ (חי') 7303-11-10‏ ‏הראל חברה לביטוח בע"מ נ' חנה לבנה

 

בית המשפט: השלום בחיפה

 

פסק הדין ניתן ביום: 29/5/2012

 

ע"י כבוד השופט: א. סלאמה, סגן נשיא

 

עניינו של פסק הדין: האם יש לקבל את תביעתה של חברת הביטוח לחייב את המבוטחת להשיב לה את  תגמולי ביטוח אותם שילמה בעקבות תאונת דרכים כאשר הרכב המבוטח היה נהוג בידי נהג שטרם מלאו לו 24 שנים כאשר פוליסת הביטוח שנערכה לרכב הוגבלה לנהגים מעל גיל 24.

 

בית המשפט קיבל את התביעה

 

מתוך פסק הדין:

 

"לאחר שעיינתי במסמכים הרלוונטיים ונוכח התרשמותי מהעדים, מצאתי לקבוע כי עלה בידי התובעת להראות כי הפוליסות הרלוונטיות לרכב הפג'ו ולרכב המאזדה, על הכיסויים הביטוחיים שבהם, נשלחו למבוטחים כי שעולה מנספחים ז1 ו- ח1 לתצהירה של תמר. עדה זו אמנם נחקרה ארוכות על מכתבים אלה, דרך משלוחם וקבלתם ע"י המבוטחים, אולם שוכנעתי כי המכתבים אכן הועברו למבוטחים וכך גם הפוליסות הרלוונטיות (בין אם בדואר ובין אם במסירה ידנית ע"י צד ג' כפי שהעיד בתצהירו).

 

יתרה מכך, העובדה כי לרכב המאזדה בוצע כיסוי לנהג צעיר וכי התקבלו החזרים כספיים, המייל שנשלח ע"י הסוכן לתמר (נספח ג' לתצהירה), השוני בעלויות של שני הכיסויים ועדותה של הנתבעת כי היה גם שיקול כלכלי בהחלטה לגבי הביטוחים (עמ' 24 לפרוטוקול, שורות 3-4), כל אלה מעידים כי השינוי והכיסוי הביטוחי היה עפ"י בקשתם של המבוטחים ובידיעתם.

...

נוכח התרשמותי מעדותו של סוכן הביטוח צד ג' (ולא מצאתי כל פגיעה במשקל העדות בשל הביקור המשותף של עד זה ושל תמר אצל ב"כ צד ג' עו"ד מוזס) ובשים לב למסמכים הרבים שצורפו לתצהירו, כמו גם אלה שצורפו לתצהיר תמר, מצאתי לקבוע כי השינויים והכיסויים הביטוחיים בכל אחד משני הרכבים (הפג'ו והמאזדה) בוצעו על פי דרישת המבוטחים ובידיעתם וכאשר מי שניהל את הכל מטעמם היה כאמור בנג'י. משכך, לא מצאתי כי קמה לנתבעת כל עילת תביעה נגד סוכן הביטוח ודין ההודעה לצד שלישי להידחות.

 

למעלה מהצורך אציין, כי לא שוכנעתי שהתובעת לא עמדה בדרישות שנכללו בחוזר ביטוח כללי 97/12 של הממונה על שוק ההון, שכן משקבעתי כי השינויים בפוליסות נעשו לבקשת המבוטחים ומשקיבלתי את עדותם של תמר ושל צד ג', כי ההודעות על הפוליסות (נספחים ז1 ו- ח1) הועברו והתקבלו אצל המבוטחים, הרי יש בכך כדי למלא אחר הדרישות שנכללו בחוזר ובפסיקה אליה הפנה. "

 

"הנה כי כן, קבלת כספי הפיצויים אצל הנתבעת היתה שלא כדין ושלא עפ"י זכויותיה בפוליסת הביטוח הרלוונטית  ומשכך עליה להשיב תקבולים אלה לתובעת במלואם. "

 

עבור לתוכן העמוד