חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תקנות חדשות לביטוח הדירה ותכולתה

התקנות שייכנסו לתוקפן ביום 27/7/2015, נועדו לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטחים וכוללות לראשונה תנאים לביטוח שווי שוק של מבנה הבית המשותף למקרה רעידת אדמה וצד ג'

הפיקוח על הביטוח פרסם ביום 28/1/2015 את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) (תיקון), התשע"ב-2015 החתומות על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר האוצר, בנימין נתניהו.

התקנות, שגובשו המשרד הפיקוח על הביטוח נועדו לשפר את תנאי הפוליסה לטובת המבוטחים והן כוללות לראשונה תנאי מינימום לביטוח שווי שוק של מבנה הבית המשותף למקרה של רעידת אדמה ותנאי מינימום לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי בדירה. התקנות החדשות אינן כוללות תנאי מינימום לביטוח אחריות מעבידים הניתן כיום באופן אוטומטי על ידי כל המבטחים במסגרת ביטוח תכולת דירה ותנאי מינימום לביטוח "כול הסיכונים" לתכשיטים ולדברי ערך הכלול אף הוא כפרק נפרד במרבית התוכניות לביטוח דירה בישראל אם לא בכולן.

להלן עיקרי ההרחבות שנוספו לביטוח דירה החל מיום 27/7/2015 :

ביטול חישוב לפי "תקופה קצרה"  במקרה של ביטול הביטוח - קביעת מנגנון אשר מוודא כי מבוטח יקבל את מלוא כספו על התקופה שנותרה במקרה של ביטול פוליסה, ללא קנסות.

צמצום השימוש במנגנון "ביטוח חסר" - כך שחברת ביטוח לא תוכל להפחית את תגמולי הביטוח במקרה של נזק חלקי למבנה הדירה.

קביעת תנאים אחידים לביטוח לפי "ערך שוק" - בהרחבת הביטוח בבית משותף למקרה של רעידת אדמה. מבוטח שרכש את ההרחבה, יוכל לקבל סכום נוסף, עד גובה ביטוח המבנה, במקרה בו יגרם נזק משמעותי לדירתו כתוצאה מרעידת אדמה. בשונה מהביטוח הקיים, הזכויות בקרקע יישארו בידי המבוטח ולא יועברו לחברת הביטוח.

 

 

עבור לתוכן העמוד