אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
אודות ההתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ
התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ הינה ארגון וולונטרי המאוגד כחברה פרטית הרשומה אצל רשם החברות

אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים עברו למשכנם החדש
28/11/16
המעבר למשרדים החדשים חותם תקופה של 35 שנים אשר במהלכן שכנו משרדי אגוד חברות הביטוח והתאחדות חברות לביטוח חיים בבית הביטוח שבשדרות רוטשילד בתל אביב