חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח רכוש

פסיקה: מי אחראי לדליפת דלק מתחת לרצפת הדירה
בכל הנוגע לתביעה שחברת דלק הגישה כנגד התובעים, בה הם נדרשו לשלם בגין הנפט שדלף לדירה, בטענה כי נפט זה סופק לה, הרי שאני מקבלת תביעה זו באופן חלקי בלבד. חברת דלק גילתה את הנזילה כאשר הצובר התרוקן, אך ראוי שיהיה לה מנגנון שיבדוק באופן קבוע אם יש חריגה בצריכת הנפטקרא עוד
6/08/2015
פסיקה: הפיצוי המגיע בגין גניבה לפי פוליסה לביטוח תכולת דירה
תשלום פיצוי לפי ערך כינון בשל מקרה ביטוח מותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוש שאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוקקרא עוד
4/08/2015
פסיקה: בית עסק לתיקון סמרטפונים לא היה מבוטח כנגד סיכון פריצה
הרשם בכיר נדים מורני: לאור התוצאה שאליה הגעתי, אשר לפיה התובעת לא רכשה ביטוח מהנתבעת לנזקי גניבה ופריצה, אינני מוצא צורך להתייחס להיקף הנזק הנטען. לסיכום, ולאור כל האמור לעיל, אני מחליט שהתובעת רכשה מהנתבעת פוליסה שאין בה כיסוי לנזקי גניבה ופריצהקרא עוד
15/01/2017
פסיקת המחוזי: סוכן הביטוח אינו אחראי לקביעת גבול אחריות בפוליסת רכוש אלא היועץ
השופטת חדוה וינבאום וולצקי: כפי שעלה מן העדויות יועץ הביטוח פעל כשלוח של התובעת ולשם כך נשכרו שירותיו. משכך כל פעולותיו ומצגיו מחייבים אותה מכוח דיני השליחות ואין היא רשאית לבוא בטרוניה בעניין זה אלא כלפי יועץ הביטוח אשר נבחר על ידה, לאור טענותיה הנ"לקרא עוד
10/01/2017
פסיקה: המבוטחת לא הוכיחה נזקים מעבר לסכום ששולם לה על ידי חברת הביטוח
השופט: אורי גולדקורן: לא ניתן לקבל את סכומי הנזק שפורטו בחוו"ד שמאי התובעת כמשקפים את הנזק האמיתי לפריטי התכולה בדירה, מאחר וחישוב הנזק נעשה על בסיס מידע שנמסר לשמאי, כפי שמצוין בחוות דעתו, מבלי שהייתה לו ידיעה עצמאית על ערכם קרא עוד
19/12/2016
פסיקה: השופטת לא האמינה לגרסתו של מבוטח לגבי נסיבות הפריצה ודחתה את תביעתו
הרשמת הבכירה: ליאורה וינשטיין: אין חולק כי היתה פריצה וכי נגנבו דברים מבית התובע. אולם התובע, והוא לבדו, יודע מה נגנב, ואין מנוס מהתחושה כי הוא מנסה להתעשר על גבה של הנתבעת מהאירוע המצער... בשלב זה קיים חוסר אמון בדבריו ועל כן אין מנוס מדחיית תביעתו כולהקרא עוד
20/11/2016
פסיקה: מי אחראי להיעדרו של ביטוח רכוש לדירה מושכרת?
השופטת נעם חת מקוב: ביטוח הנכס לא היה מקטין את נזקי השריפה, אלא רק מקל על גביית הפיצוי ועל כן נראה כי אינו רלוונטי לענייננו. אוסיף עוד, כי לנתבע הייתה מלוא האפשרות לדרוש את ביטוחה של הדירה על ידי התובעת והוא לא עשה כן ובמובן זה גם עליו מוטלת אחריות לכך שהדירה לא הייתה מבוטחת.קרא עוד
13/10/2016
פסיקה: השפעה תוצאותיה של הפרת חובת הגילוי על תשלום תגמולי הביטוח
השופט משה תדמור-ברנשטיין: על מבטח הטוען לפטור מכוח סעיף 7(ג)(2), חל נטל הוכחה כבד יותר. הנתבעות היו צריכות להציג בפני בית המשפט, את שיקולי מדיניות החיתום שבשלם לא ניתן יהיה להתקשר בחוזה ביטוח עם התובעת, ולהציג בנוסף, ראיות ממשיות, המעידות על הסיכון הטמון בתובעת כמבוטחתקרא עוד
2/10/2016
פסיקה: נוסח הפוליסה הוא הקובע לגבי תחולת הכיסוי הביטוחי
השופטת: אפרת אור- אליאס: התובעים לא הוכיחו קיומו של קשר סיבתי בין אי תשלום תגמולי הביטוח לבין הפסקת פעילות החברה. אבהיר גם, כבר עתה, כי אין ספק שאי תשלום תגמולי הביטוח יצר קושי בפעילות החברה, אולם אין די בהוכחת קושי. קושי אחד הוא והעדר יכולת להמשיך שני הואקרא עוד
12/09/2016
פסיקה: הנתבעת התרשלה אבל גם התובעת התרשלה בכך שלא עשתה ביטוח
הרשם הבכיר, ב' ריאד קודסי: התובעת אף היא התרשלה בכך שלא עשתה ביטוח לעסק שלה והסתמכה, כטענתה על הנתבעת. לעניין זה יובהר כי חברות מסוג הנתבעת אשר מספקת שירותי מוקד אינה בבחינה "חברת ביטוח" אלא מספקת שירותי מוקד וזהו שירות משלים פוליסת הביטוח ועניין זה הודגש לא פעם בפסיקהקרא עוד
7/09/2016
פסיקה: הסכם פשרה של המבוטח עם חברת הביטוח אינו מחייב את חברת השיקום
השופט עידו כפכפי: כאשר חברת ביטוח מזמנת חברות שיקום מעיד הדבר כי מכירה היא, ולו באופן עקרוני, בחבותה. אם בסופו של יום בוחר המבוטח להתפשר עם חברת הביטוח, הפשרה לא יכולה להיות על חשבון סכומים שאושרו לתשלום בגין עבודות שהועברו לביצוע לתובעתקרא עוד
24/07/2016
פסיקה: מחסן בבעלות חברת ביטוח שאינו משמש לפעילות ביטוחית יסווג לצורך תשלום ארנונה לפי סיווג מחסן
השופטת יהודית שיצר: חוק ההסדרים אינו קובע מבחן בלעדי לפי מיהותו של המחזיק, אלא מבחן משולב המתייחס לסוג הנכס, שימושו ומיקומו. לפיכך, נכס שאינו משמש לפעילות חב' ביטוח בתפקידה הביטוחי יש לסווג בהתחשב בשימוש שנעשה בנכס בפועלקרא עוד
23/06/2016
פסיקה: היה או לא היה? בית המשפט קבע, כי לא קרה מקרה ביטוח
השופט עזריה אלקלעי: בענייננו, כפי שצוין בחוות דעת המומחה מטעם התובעת, הנזק שנגרם ליין של התובעת הוא נזק צפוי, שיכול לקרות לכל יין מסוג זה, בכל יקב, לאור תכונותיו של היין.קרא עוד
2/06/2016
פסיקה: התביעה נגד הסוכן וסוכנות ביטוח בפרשת ורסאי - העליון דחה בקשה לצרף את המבטחת לתביעה
השופט נ' סולברג: צדק בית המשפט המחוזי בקובעו כי אין טעם בצירופה של אריה כצד שלישי, ועוד יותר כאשר הדבר נעשה על אפם וחמתם של המשיביםקרא עוד
10/04/2016
פסיקה: המבוטח לא הוכיח אובדן רווחים בשל עיכוב בתשלום תביעתו בגין נזקי שריפה
השופטת יסכה רוטנברג: לא הוכח מה הוביל ליתרת החוב בחשבון הבנק ולא הוכח קשר בין חוב זה לעיכוב בתשלום תגמולי הביטוחקרא עוד
5/04/2016
פסיקה: חברת שמירה לא נמצאה אחראית לאירוע פריצה בחנות מותגים
השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד: גם אם הייתה התובעת מוכיחה שביום הפריצה היה בחנות מלאי סחורה שנותרה מהרכישות שביצעה התובעת בעצמה בסך של 210,000 ₪ (לפני מע"מ), מתוכו יש להפחית את תגמולי הביטוח שנתקבלו מהמבטחת שלה, עדיין אין בכך כדי להטיל חבות על הנתבעת לפצותה בגין נזק זה נוכח העדר יריבות בין בעלי הדין, קרא עוד
28/03/2016
פסיקה: ביטוח כפל הוראות חוק חוזה הביטוח גוברות על הוראות פקודת הנזיקין
השופטת נועה גרוסמן, סגנית נשיא: לטעמי, אין מקום לחייב את המבוטח בתשלום השתתפות עצמית במקרה של ביטוח כפל שכן חיוב כזה יטיל נטל בלתי סביר על המבוטח. קרא עוד
18/01/2016
פסיקה: המבטחת אינה אחראית לתיקון מומחה מטעם המבוטחת
הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע: מכל האמור לעיל, לא הייתה לתובעת סיבה מספקת מדוע לא פנתה מלכתחילה אל הנתבעות ובחרה לפנות לבעל מקצוע מטעמה, ללא מתן הזדמנות לנתבעות לטפל באירוע באופן מיידי וללא צורך בהוצאת כספים מכיסהקרא עוד
13/01/2015
פסיקה: המבטחת שילמה בניגוד לתנאי הפוליסה ותביעת התחלוף נגד חברת השמירה נדחתה
השופט זכריה ימיני מצא, כי סעיף השיפוי בהסכם השמירה סותר לחלוטין את התנאי של שמירת זכות שיבוב לתובעת מחברת השמירה. עקב אי מילוי תנאי זה, היה על חברת הביטוח לסרב לשלם תגמולי ביטוח למבוטחקרא עוד
7/01/2016
פסיקה: המבוטח לא נקט באמצעים להקלת סיכונו של המבטח
השופטת לימור ביבי: במסגרת תצהירו לא הציג העד כל הסבר למחדלו מביצוע בדיקה פנימית של העסק, וזאת, הגם שהתייצב במקום העסק בעקבות קריאת הסיירקרא עוד
5/01/2016
  1. לעמוד הבא
עבור לתוכן העמוד