חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פרמיות שיווק וסוכנים

פסיקה: המחוזי דחה את ערעורם של סוכן הביטוח וסוכנות הביטוח נגד הפיקוח על ביטול למשך שנתיים של רישיון
השופט גדעון גינת: המספר הרב מאוד של הלקוחות איתם נוהלו השיחות המטעות והעובדה שזרם התלונות לא פסק גם לאחר תחילת הביקורת, תומכים כולם בהחמרת הסנקציות שנקבעו לגבי המערעריםקרא עוד
29/01/2017
פסיקה: נדחה ערעור של סוכן ביטוח בנושא העברת תיק ביטוח מטיפולו
השופט יונה אטדגי:המערער הסתפק בהקשר זה בהגשת רשימה שמית של לקוחות, המהווה גם לשיטתו ראיה יחידה להוכחת טענת הטיפול, אלא שרשימה אינה תחליף להבאת ראיותקרא עוד
9/11/2016
פסיקה: סוכנות הביטוח לא התרשלה בשיווק ביטוח אובדן כושר עבודה למבוטח
השופט יצחק כהן: באין ראיה מפי המעסיקה על גובה הכיסוי שהמעסיקה רכשה, אין לנו אלא לסמוך על עדותה של הגב' עירית שפר, שעבדה אצל המשיבה, ומפיה למדנו, שסכום הביטוח הלך ונשחק עם השנים, ועל כן, כדי לשמור על גובה סכום הביטוח, הייתה דרושה השלמה של המערער עצמוקרא עוד
28/09/2016
פסיקה: נדחתה תביעתו של סוכן נגד חברת ביטוח והוא חויב להחזיר לחברת הביטוח עמלות
השופטת הבכירה רונית פינצ'וק-אלט: התובע לקח על עצמו בדעה צלולה וברורה לקבל סכום מסוים, אם כי נמוך יותר מזה שדרש, וכן להוריד משכמו את הדאגה לתביעת נזיקין של חברת הביטוח נגדו בגין עסקת בזק ומגלקרא עוד
19/09/2016
פסיקה: מגבלות על קשריו של סוכן עם לקוחות לשעבר לאחר העברת התיק למבטח
השופט יונה אטדגי: לאחר שמנורה ביטלה את ההתקשרות, אסולין חדל להיות שלוחה, וכל קשר שהיה לו לפוליסות הביטוח שבין מנורה ובין הלקוחות, בהן תיווך, נותק לחלוטין, כך שביחס לאותן פוליסות נותר הקשר שבין מנורה ובין אותם לקוחות בלבדקרא עוד
17/08/2016
פסיקה: המחוזי דחה את ערעורה של סוכנת ביטוח שחויבה להחזיר מקדמות לחברת הביטוח
השופט ד"ר ק' ורדי, אמר, כי המומחה, סוכן הביטוח אלי ארליך, עמד על חוות דעתו המקצועית ובדין אימץ בית המשפט את חוות הדעת ואת קביעותו של המומחה שתאמו גם את מכלול הראיות וההיגיוןקרא עוד
12/07/2016
פסיקה: הכיסוי הביטוחי החל במקרה שבו סוכן הביטוח לא מסר את הפוליסה למבוטח
השופט א. סלאמה: על הסוכן להציג בפני המבוטח מצג מדויק בנוגע להיקף הכיסוי הביטוחי, לוודא כי המבוטח ער לסייגים המנויים בפוליסה ולדאוג להמצאת הפוליסה למבוטח. אי קיום החובות הנזכרות מהווה הפרה של חובת הזהירות שהסוכן חב כלפי המבוטחקרא עוד
30/05/2016
פסיקה: רשלנותו של סוכן ביטוח - אחריותו הישירה של הסוכן ואחריותה השילוחית של חברת הביטוח
השופט גלעד הס: במהות עריכת ביטוח, עומד העיקרון כי האדם משלם סכום נמוך יחסית בהווה על מנת להבטיח כי בעתיד לא ייאלץ לשלם סכום גבוה במקרה אירוע אסון. .. אשר לא תציב את המבוטח בפני שוקת שבורה אם וכאשר יתרחש האסון בעתיד, ועל כך אמון סוכן הביטוחקרא עוד
22/05/2016
פסיקה: סוכן הביטוח והמבוטח אחראים להיעדר ביטוח. התביעה נגד חברת הביטוח נדחתה
השופטת שרון לארי-בבלי: התרשמתי כי הנתבע 2 התרשל בטיפול בבקשת התובע לבטח רכבו בביטוח מקיף, באשר פנה לסוכנות לראשונה רק ביום 7.11.2012, כשלושה שבועות לאחר שפנה אליו התובע וכשבוע לאחר שפג תוקפו של הביטוח המקיף שהיה לוקרא עוד
25/02/2016
פסיקה: רשלנותם התורמת של מבוטחים בשל אי ביטול פוליסת מבנה לדירה לפי הסכם משכנתא
השופטת רקפת סגל מוהר: אני מקבלת את טענות הנתבעת ביחס לרשלנות התורמת מצד התובעים, אשר יכולים וצריכים היו לבדוק את סוגי וסכומי החיובים השונים בחשבונם ולא עשו כן ואף נמנעו במשך תקופה מסוימתקרא עוד
11/02/2016
פסיקה: סוגיית אישור הביטוח לא היתה הסיבה היחידה להפסקת ההתקשרות עם חברת ההסעות
השופטת אילת דגן, סגנית נשיא: מהעדויות עולה אפוא כי התובעת לא ביקשה להקטין את הנזק היינו לבדוק אפשרות כיסוי בחברה אחרת או אפשרות הרחבת הכיסוי תמורת פרמיה נוספתקרא עוד
19/01/2016
פסיקה: המתמחה לא יקבל עמלות בשל היעדר הסכם
השופטת רחלי טיקטין – עדולם: לאחר שבחנתי את הראיות שהונחו בפני אני קובעת כי הראיות בתיק תומכות בגרסת הנתבע, וכי התובע לא הוכיח את תביעתו ולפיכך דינה להידחותקרא עוד
17/01/2016
פסיקה: הבעלים והמנהל של חברת התקליטים לא נמצא אחראי לתשלום הפרמיה
השופט עמית יריב: אילו נהגה חברת הביטוח באופן זהיר, בוודאי לאור טענותיו של מר פרי, לאיחורים חוזרים ונשנים היה עליה לקבל מאת הנתבע התחייבות אישית, כתובה ומחייבת שלו לשאת בחובותיה של החברה ככל שהחברה לא תוכל לפרוע אותםקרא עוד
16/12/2015
פסיקה: נדחתה תביעת סוכן ביטוח בשל קיזוז עמלות
בית המשפט דחה את התביעה וחייב את סוכן הביטוח לשלם לחברת הביטוח הוצאות בסכום של 30,000 ₪ כאשר סכום התביעה עמד על 25,224 ₪.קרא עוד
3/12/2015
פסיקה: העליון דחה ערעור על ביטול פסיקת בורר בעקבות בקשתה של חברת ביטוח
השופט י' דנציגר: מן המקובץ לעיל עולה המסקנה כי במישור המשפטי-העקרוני, אין מניעה לבטל פסק בוררות בדיעבד על יסוד הפרת חובת הגילוי של צד להליך בלבד, כפי שקבע בית המשפט המחוזי.קרא עוד
2/12/2015
פסיקה: הסכם רכישת תיק ביטוח של סוכן
השופטת נועה גרוסמן, סגנית נשיא השלום בתל אביב יפו: לאחר עיון בטענות הצדדים, מצאתי, כי התובע לא הצליח להרים את נטל ההוכחה כי הנתבעות פעלו לריקון תיק הביטוח בחוסר תום לב. על כן, דין טענתו להידחותקרא עוד
16/09/2015
פסיקה: ביטול פסק בורר בשל אי גילוי הכרות מוקדמת עם הזוכים בבוררות
השופטת שבח: כלום יעלה על הדעת כי מנורה, שבחנה כל שם שהוצע ע"י ב"כ המשיבים ופסלה את כולם, הייתה כוללת ברשימת השמות האחרונה מטעמה את שמו של השופט ארבל, לו ידעה כי התגורר בעבר במשך מספר שנים באותו בניין עם משפחת עו"ד אפרתקרא עוד
16/06/2015
עבור לתוכן העמוד