אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
חברת ביטוח - מבטח - Insurance Company

מבטח – חברה שקיבלה רישיון מרשות הפיקוח על הביטוח לעסוק כמבטח בישראל. יש להבדיל בין סוכנות ביטוח שהיא למעשה תאגיד של סוכן ביטוח (עוסקת בתיווך) לבין חברת הביטוח שנותנת למבוטח את הכיסוי הביטוחי.

מקור: מילון "על ביטוח"