אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ייעוץ פנסיוני - Pension and Life Insurance Consulting

מונח בתחום ביטוח החיים והפנסיה –  מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני אשר לנותן הייעוץ אין זיקה למוצר וגם או ליצרן.

מקור: מילון "על ביטוח"