אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
פוליסה משתתפת ברווחים - Participating Policy

"פוליסה משתתפת ברווחים" - אינה מבטיחות תשואה קבועה וידועה מראש והסכום המתקבל בסוף הדרך על-ידי המבוטח נגזר מהתשואות אותן הצליח המבטח להשיג בתיק ההשקעות.

מקור: מילון "על ביטוח"