אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
תאונה - Accident

אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש על ידי המבוטח.

מקור: מילון "על ביטוח"