אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
הסכם פוליגרף עילה לדחיית תביעה

בית המשפט דחה את התביעה לאור הסכם הפוליגרף שנחתם בין הצדדים כאשר תשובות המבוטחת הראו סימני שקר

 

א  015852/06 זריהן מרזאי אילנהנגד שירביט חברה לביטוח בע"מ

בית המשפט: פסק הדין ניתן בבית משפט השלום ירושלים ביום 29/07/2007 ע"י כב' השופט מ. בן-עטר

חברת הביטוח סירבה לשלם לתובעת תגמולי ביטוח לאור חשדות שהתעוררו אצלה, בעקבות חקירת המקרה, לפיהם בנה של התובעת, אשר היה האחרון לנהוג ברכב לפני היעלמותו, היה מעורב בגניבת הרכב. המבוטחת הסכימה לבדיקת פוליגרף על מנת שהתביעה תוכרע בהתאם לאמור בהסכם הפוליגרף.

הסכם הפוליגרף כלל את ההתניות הבאות:

"הצדדים מקבלים על עצמם את תוצאות בדיקת הפוליגרף ומסקנותיה ומסכימים כי הבדיקה תחייב את הצדדים לכל דבר ועניין",  "הצדדים מסכימים כי במידה וצד כלשהו יפנה לערכאות כי אז תוצאות הבדיקה יהוו ראייה בלעדית, סופית ומכרעת בפני בית המשפט ויחייבו את הצדדים לכל דבר ועניין מבלי שיהיו זכאים להגיש לביהמ"ש כל עדות ו/או ראייה אחרת".

 המבוטחת נשאלה  בבדיקת הפוליגרף שלוש שאלות הקשורות לאירוע הגניבה:

  • האם הבן שלך מעורב בהעלמת הקאיה?
  • האם הבן שלך השאיר מפתח של הרכב על הגלגל?
  • האם את יודעת שהעלמת הרכב תוכננה מראש על ידי בנך?

המבוטחת השיבה בשלילה לכל שלוש השאלות ולפי מימצאי מומחה הפוליגרף המומחה, מר מרדכי גזית,  אובחנו בתשובות תגובות המצביעות על אמירת שקר.

המבוטחת הודיעה כי היא אינה סומכת על התוצאות כפי שנמסרו על ידי המומחה וביקשה לבדוק את "סדרת השאלות" שנשאלה וכן הגרף מן הפוליגרף באמצעות מכון אחר לצורך בדיקה חוזרת נגדית.

בית המשפט דחה את התביעה נגד חברת הביטוח וקיבל את עמדתה, כי אין מקום להיעתר לבקשת המבוטחת, ובהתאם לכך יש מקום לקבל את בקשת הנתבעת למתן פסק דין הדוחה את התובענה.

מתוך פסק הדין: "כאשר הצדדים מסכימים על מומחה מוסכם, שלפי חוות דעתו תוכרע תביעה מסוימת או פלוגתא מסוימת המונחות בפני בית המשפט, כוללת הסכמה זו שני מרכיבים שאין להפריד ביניהם: האחד - כי ההכרעה בתביעה ובפלוגתא תיעשה לפי חוות דעת של מומחה; השני - כי אותו מומחה עליו הוסכם הוא הוא המומחה אשר יבצע את הבדיקות הדרושות (בין בתחום הפוליגרף, בין בתחום זיהוי כתבי היד, בין בתחום הרפואה ובין בכל תחום אחר) והוא (ולא אחר) הוא גם המומחה אשר יחווה דעה לענין תוצאות הבדיקה."