אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
התנגשות בדלת זכוכית וחוק הספורט

התביעה נדחתה בשל המרחק הגדול שבין פעילות נלווית לפעילות ספורט לבין פגיעה מדלת היציאה לאחר סיומה

ת א  002566/05

זהר לואי נגד הראל חברה לביטוח בע"מ

בית משפט: השלום נצרת

פסק הדין ניתן: ביום 19/07/2007 על ידי כב' השופט עאטף עיילבוני

עניינו של פסק הדין: האם נזקי גוף שנגרמו לתובע, אשר השתתף במשחק כדורסל וכאשר יצא מהמתנ"ס התנגש בדלת זכוכית שנשברה וגרמה לפציעתו של מבוטח על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות שהונפקה לפי חוק הספורט?

השאלה אשר נבחנה ע"י בית המשפט היא מהו אותו מהלך פעילות בספורט בהגדרת מקרה הביטוח לפי הפוליסה?

"המונח "במהלך", ככולל שרשרת של אירועים היוצרים רצף של פעילות ספורטיבית, כך שטווח האירועים המכוסה בפוליסה אינו רק רגע הפעילות הגופנית עצמה, אלא השתלשלות של פעולות הסמוכות לפעילות הגופנית, הן לפניה, הן במהלכה והן לאחריה, הנופלות גם הן לגדר הסיכון המכוסה בפוליסה. כך למשל, עשויה ליפול בגדר הפוליסה פגיעה בעת עליה לפרקט עובר למשחק הכדורסל, פגיעה בעת ישיבה על הספסל בצידי המגרש במהלך ההפסקה ולאחר סיום המשחק, או פגיעה בעת שימוש במתקן שתיית המים, בין במהלך המשחק ובין בסיומו, ואו פגיעה שמתרחשת בחדר ההלבשה וכיוצא בכך, בתנאי שהפעולה במהלכה נפגע הספורטאי קשורה בטבורה בפעילות הספורט עצמה."

ציטוט פסיקה לעניין פרשנות פוליסת ביטוח:  

"אכן, פוליסת הביטוח היא בבחינת התקשרות חוזית, הבאה ליתן למבוטח הגנה מפני נזק מסוג מסוים, אולם, מאידך גיסא, הפוליסה גם נותנת ביטוי למידת המחויבות שחברת הביטוח מוכנה ליטול על עצמה ולהיקף הסיכונים שהיא מקבלת על עצמה לכסות, הכול על-פי התנאים המפורטים באותה התקשרות חוזית...

הפרשנות לפוליסת הביטוח צריכה אפוא לאמץ אותה אופציה פרשנית אפשרית,המלמדת על כוונתם של המתקשרים ושיש בה סבירות ואיזון..."

(ע"א 124/89 הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ נ' יוסף כהן ואח', פ"ד מו(2) 372, בעמ' 382-381)

אחד הקווים המנחים בפרשנות של חוזה ביטוח הינו הגנה על הצד החלש בעסקה, דהיינו - המבוטח. הכרה זו באה לידי ביטוי בהעדפת הפרשנות המחמירה עם המבטח - המנסח של הפוליסה - והיא עולה מהרקע החקיקתי לחקיקת חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 ומהפסיקה (ראה למשל  ע"א 1845/90 רוני סיני, נ' מגדל - חב' לביטוח בע"מ, פ"ד מ"ז (5) 661, בעמ' 678)

במקרה הנדון מדובר בפגיעה תוך כדי יציאה ממרכז הפיס, לאחר שהפעילות הספורטיבית בה השתתף המבוטח כבר הסתיימה.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע, כי המרחק בין פעילות נלווית לפעילות ספורט לבין פגיעה מדלת היציאה של מרכז הפיס אחרי סיום הפעילות הספורטיבית הוא גדול.