אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
בונוס מאלוס - Bonus & Malus

מושג מקובל בעיקר בביטוח רכב רכוש וחיים: בחידוש המבוטח זכאי להנחת העדר תביעות (בונוס) אם לא תבע את המבטח בשנת הביטוח. במקרה שהוגשו תביעות עליו לשלם תשלום נוסף (מלוס). מלוס נדרש גם להשלמת סכום הביטוח בביטוח חיים משתתף ברווחים אם היה הפסד בהשקעות המבטח.

מקור: מילון "על ביטוח"