אתר הביטוח - איגוד והתאחדות המבטחים בישראל
ביטוח הוני - Lump-sum insurance

מושג בביטוח חיים - ביטוח חיים (הכולל מרכיב חסכון) המבטיח למבוטח את סכום ערך הפדיון שצברה הפוליסה המשולם למבוטח בתשלום אחד באחת מתחנות היציאה שנקבעו בפוליסה.

 

מקור: מילון "על ביטוח"